Budavári István
Budavári István

2024. május 18. Szombat

Budavári István

orvos, patológus

Születési adatok

1934. február 26.

Nemti-bánya, Nógrád és Hont vármegye

Halálozási adatok

1986. augusztus 4.

Zamárdi-Felső


Család

Sz: Kohut Ilona. Bányászcsaládban született. F: Virág Erzsébet orvos. Leánya: Budavári Marianna (1962. jún. 2.) és Budavári Zsuzsanna (1969. febr. 21.).

Iskola

A bp.-i Petőfi Sándor Gimnáziumban tanult, az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskolában éretts. (1953), a Moszkvai II. sz. Orvostudományi Egyetemen ált. orvosi okl. szerzett (1959), laboratóriumi szakorvosi vizsgát tett (1966), az orvostudományok kandidátusa (1973). Az MLEE-n filozófia szakon végzett (1969).

Életút

A BOTE, ill. a SOTE Kórélettani Intézete gyakornoka (1959–1962), egy. tanársegéde (1962–1970), egy. adjunktusa (1970–1975), egy. docense (1975–1986). Kísérletes patológiával, patokardiológiával, elsősorban az ún. alimentáris szívkárosodásokkal, ill. egyes gyulladásos és immunológiai betegségek patomechanizmusával fogl. Jelentős eredményeket ért el a glükoproteid-anyagcsere, valamint a kóros állapotban fellépő glükoproteidszint és neuroendokrin regulációjának vizsgálata terén.

Főbb művei

F. m.: B1 avitaminosis hatása a szérum és a szövetek sziálsavtartalmára. Posch Elekkel. (Kísérletes Orvostudomány, 1963)
The Lymph Glycoproteid Content and Its Change Following a Nonspecific Effect. Többekkel. (Life Science, 1966)
A szérum és a máj neutrális mucopolysaccharidáinak viselkedése detergensek hatására. Többekkel. (Kísérletes Orvostudomány, 1967)
Detergens hatására bekövetkező változások a véralvadás folyamatában. Indi Ottóval, Kónya Gyöngyvérrel. (Kísérletes Orvostudomány, 1969)
Influence of Endocrine Factors on Cholinesterase Activity. Simon Gy.-vel, Winter M.-mel. (Acta Physiologica, 1970)
A heveny gyulladásos folyamatokat kísérő szérum glycoproteidszint-emelkedés acut phasisreakcióinak vizsgálata. Kand. értek. (Bp., 1972)
Kórélettani gyakorlatok. Gáti Tiborral, Pucsok Józseffel. (Bp., 1972)
Kórélettani előadások. Szollár Lajossal. (Bp., 1973
új kiad. 1984
1987)
Kórélettani gyakorlatok. Egy. segédtankönyv. Többekkel. (Bp., 1979
2. kiad. 1983)
A hidroxiprolin- ürítés vizsgálata prosztata daganatos betegekben. Romics Imrével, Balogh Ferenccel. (Magyar Onkológia, 1980)
A gyulladás molekuláris pathológiája. (Aesculap. Bp., 1983)
Atherosclerosis. Lipidelmélet és kockázati tényezők. (Aesculap. Bp., 1989)
ford.: Brechman, I. I.: Az ember és a biológiailag aktív anyagok. (Korunk tudománya. Bp., 1978).

Irodalom

Irod.: Szollár Lajos: B. I. (Orvosegyetem, 1986).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője