Buday Károly
Buday Károly

2021. október 27. Szerda

Buday Károly, csikmói

történész

Születési adatok

1890. július 17.

Sátoraljaújhely

Halálozási adatok

1941. január 15.

Budapest


Család

Sz: Buday Ákos gyógyszerész, Fejes Ilona, Fejes István református püspök leánya.

Iskola

Középiskoláit a kisszebeni kegyesrendi, az eperjesi r. k. és a sátoraljaújhelyi kegyesrendi gimnáziumban végezte; Sátoraljaújhelyen éretts. (1908), a bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1912).

Életút

Gr. Hadik-Barkóczy Endre valóságos belső titkos tanácsos Endre fiának nevelője (1912–1915), a kisszebeni (1915–1916), a máramarosszigeti kegyesrendi gimnázium r. tanára (1916–1920). Az összeomlás után a megszálló csapatok kiutasították (1920), a sátoraljaúhelyi kegyesrendi gimnázium (1920–1924), majd az újpesti állami reálgimnázium és a bp.-i Madách Imre Gimnázium r. tanára (1924–1941). Középkori magyar művelődéstörténettel, Anjou-kori társadalomszervezettel fogl. Művelődéstörténeti írásairól Hóman Bálint is többször elismerően nyilatkozott.

Szerkesztés

Dolgozatai a Zemplén (1917, 1923–1924), a Máramaros (1919), a Zempléni Ujság (1920–1923), a Napkelet (1924) az Esztergom és Vidéke (1925), a Nemzeti Ujság (1925) és a Századok c. lapokban jelentek meg (1925).

Főbb művei

F. m.: A magyar művelődés a 14. század első felében. Egy. doktori értek. is. (Sátoraljaújhely, 1912).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013