Buday Károly
Buday Károly

2024. április 21. Vasárnap

Buday Károly, csikmói

történész

Születési adatok

1890. július 17.

Sátoraljaújhely

Halálozási adatok

1941. január 15.

Budapest


Család

Sz: Buday Ákos gyógyszerész, Fejes Ilona, Fejes István református püspök leánya.

Iskola

Középiskoláit a kisszebeni kegyesrendi, az eperjesi r. k. és a sátoraljaújhelyi kegyesrendi gimnáziumban végezte; Sátoraljaújhelyen éretts. (1908), a bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1912).

Életút

Gr. Hadik-Barkóczy Endre valóságos belső titkos tanácsos Endre fiának nevelője (1912–1915), a kisszebeni (1915–1916), a máramarosszigeti kegyesrendi gimnázium r. tanára (1916–1920). Az összeomlás után a megszálló csapatok kiutasították (1920), a sátoraljaúhelyi kegyesrendi gimnázium (1920–1924), majd az újpesti állami reálgimnázium és a bp.-i Madách Imre Gimnázium r. tanára (1924–1941). Középkori magyar művelődéstörténettel, Anjou-kori társadalomszervezettel fogl. Művelődéstörténeti írásairól Hóman Bálint is többször elismerően nyilatkozott.

Szerkesztés

Dolgozatai a Zemplén (1917, 1923–1924), a Máramaros (1919), a Zempléni Ujság (1920–1923), a Napkelet (1924) az Esztergom és Vidéke (1925), a Nemzeti Ujság (1925) és a Századok c. lapokban jelentek meg (1925).

Főbb művei

F. m.: A magyar művelődés a 14. század első felében. Egy. doktori értek. is. (Sátoraljaújhely, 1912).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője