Budvári Róbert
Budvári Róbert

2024. február 23. Péntek

Budvári Róbert

orvos, igazságügyi orvos

Születési adatok

1923. május 24.

Budapest

Halálozási adatok

1979. március 23.

Budapest


Család

Sz: Budvári Viktor (†1934) járásbírósági titkár, Marischler Irén óvónő. Szülei másfél éves korában elváltak. F: Bárány Zsuzsa gyógyszerész. Két gyermekük született.

Iskola

Kispesten éretts. (1941), a Pázmány Péter Tudományegyetemen ált. orvosi okl. (1948), törvényszéki szakképesítést szerzett (1951), az orvostudományok kandidátusa (1958).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetem Törvényszéki Orvostani Intézetének gyakornoka (1943–1948), egy. tanársegéde (1948–1959), egy. adjunktusa (1960–1962), egyúttal a vércsoport-laboratórium vezetője (1950-től) és az Országos Rendőrkapitányság bűnügyi laboratóriumának orvosszakértője (1953–1958). A POTE Igazságügyi Orvostani Intézetének intézetigazgató egy. tanára (1962. júl. 14.–1976), az Országos Orvosszakértői Intézet főigazgatója (1976–1978). Az MTA–TMB rövidített aspiránsa (1956–1958). Igazságügyi orvosi szakértő (1955-től). Orvos-kriminalisztikával, vércsoport-szerológiával fogl. Kidolgozta a tömeges véralkohol-vizsgálatok végzésének gyakorlati módszereit, Magyarországon először, Budapesten bevezette a közlekedési balesetek előidézőinek, ill. áldozatainak rendszeres véralkohol-vizsgálatát (Oravecz Bélával, 1948). Később ő kezdeményezte a véralkohol-vizsgálatok kötelező bevezetését, ill. kidolgozta az ezzel összefüggő rendelettervezetet, majd bevezette a szabvány vérvételi csomag használatát. A bírósági vércsoportvizsgálatok magyarországi bevezetője és technikájának kidolgozója, az ún. elúciós vércsoportvizsgálatok magyarországi kezdeményezője (1963). Elsőként fogl. a mesterséges megtermékenyítés orvosjogi és -etikai kérdéseivel.

Elismertség

Az Egészségügyi Szakszervezet Központi Vezetőségének tagja (1963–1975). A Magyar Igazságügyi Orvosok Társaságának elnöke (1970–1972), a Magyar Humángenetikai Társaság vezetőségi tagja (1972-től). A Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin (1962-től), a Société de Médecine Légale et de Criminologie de France (1962-től), a The Medico-Legal Society tagja (1965-től), az Académie Internationale de Médecine Légale et de Médecine Sociale magyarországi képviselője (1967-től), az International Association for Accident and Traffic Medicine (IATTM) végrehajtó bizottságának tagja (1969-től).

Elismerés

Markusovszky-díj (1965).

Főbb művei

F. m.: A bírósági vércsoport-meghatározások eddigi eredményei. Rex-Kiss Bélával. (Orvosok Lapja, 1948)
Véralkohol- vizsgálatok a Budapesten 1948-ban történt közlekedési balesetekben. Baranyai Elemérrel. (Bp., 1949)
Új vércsoportok. (Orvosi Hetilap, 1953. 23.)
A kriminalisztikai csoportanyag-kimutatás elmélete, gyakorlata és kritikája. Kand. értek. (Bp., 1957)
A lövési sérülések orvosszakértői vizsgálata. (Rendőrségi Szemle, 1957)
Az ún. mesterséges megtermékenyítés elvi kérdéseiről. (Orvosi Hetilap, 1960. 9.)
Igazságügyi orvostan az orvosi gyakorlatban. Somogyi Endrével. (A gyakorló orvos könyvtára. Bp., 1960)
Haláloki bizonyítás idegencsoportú vérátömlesztés esetében. (Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1961)
Terhességi időtartam meghatározása. (Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1962)
A vérfoltok azonosításának új módszere, az elúciós vércsoportvizsgálat. (Belügyi Szemle, 1963)
Az orvosi hivatás és gyakorlati tevékenység törvényes és etikai vonatkozásai. – A nemi élettel kapcsolatos orvosszakértői működés kérdései. – A magzatelhajtás. (Igazságügyi orvostan. Szerk. Somogyi Endre. Bp., 1964)
Igazságügyi orvostan. Egy. jegyz. (Pécs, 1965
1–2. köt. 4. kiad. 1973)
A házasságon kívül született gyermek jogállása és a természettudományos tárgyi bizonyítás fejlődése. (Bp., 1965)
A titkolt emberölés leleplezése. (Belügyi Szemle, 1966)
Orvostudomány a tárgyalóteremben. (Korunk tudománya. Bp., 1966)
A vér alkoholtartalom-vizsgálatának új módszerei: az ADH-eljárás és a gázkromatográfia. Farkas Gyulával. (Orvosi Hetilap, 1966. 3.)
Gázkromatográfiás vizsgálatok foszforsavészter-mérgezések post mortem kimutathatóságára. (MTA V. Osztálya Közleményei, 1967)
A vérátömlesztés igazságügyi orvostani vonatkozásai. (Transfusio, 1969)
A közúti közlekedési balesetek mechanizmusának komplex rekonstrukciója. Benyújtott doktori értek. (Bp., 1972)
Újabb adatok az apaság matematikai – biostatisztikai – valószínűségszámítás útján történő bizonyításához. Guth Péterrel. (Jogtudományi Közlöny, 1972)
ford.: Abrikoszov, A. I.: A részletes kórbonctan alapjai. Egyetemi tankönyv. (Bp., 1951)
Turner: Forensic Science and Laboratory Technic. (Bp., 1954)
Svensson–Wendel: Crime Detection. (Bp., 1955).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője