Bunyitai János
Bunyitai János

2021. szeptember 24. Péntek

Bunyitai János

vegyészmérnök, gázipari mérnök

Születési adatok

1926. február 21.

Visznek, Heves

Halálozási adatok

1981. október 2.

Budapest


Család

Sz: Szántó Mária. Szülei a viszneki elemi iskola tanítói voltak.

Iskola

Elemi iskoláit szülőhelyén, középiskoláit Esztergomban, Nagyváradon és Karcagon végezte, a karcagi Nagy Kun Gimnáziumban éretts. (1946), a BME-n vegyészmérnöki okl. szerzett (1951), a Veszprémi Vegyipari Egyetemen doktorált (1961), a kémiai tudományok kandidátusa (1972).

Életút

A bp.-i Arzola és Atox vállalatok munkása (1946–1947). A Veszprémi Vegyipari Egyetem Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék tanársegéde (1951–1956), egy. adjunktusa (1956–1961); egyúttal a Magyar Ásványolaj és Földgáz Kutató Intézet (MÁFKI) kutatómérnöke is (1951–1956). Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) Gázipari Főosztálya tud. munkatársa (1961–1978), osztályvezetője (1978–1981). Az MTA–TMB-n Siklós Pál aspiránsa (1963–1967). A magyarországi gázipar műszaki fejlesztésével, acélcsővezetékek passzív szigetelési technikájával, ipari célra alkalmas infrasugárzók kikísérletezésével fogl. Elsők között fogl. a magyarországi szenek brikettezésével. A szénbrikettek kialakításának új elméletét alakította ki és vezette be (habarcshíd-elmélet). Részt vett a magyarországi tőzegek és lignitek oxidációs vizsgálataiban (Retezár Árpáddal). Kidolgozták és bevezették a Péti Nitrogénműveknél a magyarországi ammonhumát-gyártás technológiáját. További kutatási területei: karbamidos extraktív kristályosítás, ill. a metil-izobutil-ketonos, acetonos és metanolos nedvesítés körülményei; frakcionált extraktív kristályosítás; a szénhidrogén alapú gázgyártás termikus katalitikus folyamatainak vizsgálata, az alkalmazott katalizátorok fejlesztése.

Elismertség

Az Energiagazdálkodási Egyesület Gázszakosztályának tagja.

Főbb művei

F. m.: A szénfeldolgozóipar vizsgálati módszerei. Ettre Lászlóval. (Bp., 1953)
Hazai szenek brikettezési vizsgálata. 1–2. (Bp., 1955– 1957)
A szén nedvességtartalmának szerepe a brikettgyártás során. (Veszprém, 1958)
Tenyészedény-kísérletek ammon-humát- tartalmú szerves anyagokkal. (Veszprém, 1960)
Kötőanyagos szénbrikettek vizsgálata. Egy. doktori értek. is. (Veszprém, 1961)
A kötőanyagos szénbrikettezés néhány problémája. (Bányászati Lapok, 1962)
Gázgyári levegős földgázbontásnál alkalmazott katalizátorok vizsgálata. Kand. értek. (Bp., 1970)
Technológia. II. Vegyipari szakközépiskolai tankönyv. Szerk. (Bp., 1979
2. kiad. 1982).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013