Burány Gergely
Burány Gergely

2021. október 22. Péntek

Burány Gergely

premontrei szerzetes, régész, pedagógus, római katolikus pap

Születési adatok

1852. február 6.

Esztergom, Esztergom vármegye

Halálozási adatok

1929. augusztus 16.

Csorna, Sopron vármegye


Iskola

Középiskoláit Esztergomban végezte, majd belépett a premontrei rendbe (1871), csornai teológiai tanulmányai után pappá szentelték (1875), állami tanári vizsgát tett (1880). A bp.-i tudományegyetemen klasszika-filológiából bölcsészdoktori okl. szerzett (1884).

Életút

A szombathelyi (1874–1889), a keszthelyi főgimnázium r. tanára és igazgatója (1889–1906), egyúttal a Vasvármegyei Régészeti Egylet titkára és régiségtárának őre (1884–1890). A csornai premontrei kanonok rend prépostja és főnöke (1906–1929), e minőségében a Felsőház tagja (1927–1929). Magyar királyi udvari tanácsos (1914-től). Az Országos Közoktatási Tanács tagja. Klasszikus ókori római történelemmel, római joggal és az ókori görög és római vallás keresztény össszefüggéseivel fogl. Részt vett a középiskolai latinnyelvoktatás reformjában, Magyarországon az elsők között kezdeményezte az ún. induktív nyelvtanítási módszer bevezetését. Jelentős szerepet vállalt abban, hogy a premontrei rend keszthelyi iskolája nyolcosztályos gimnáziummá fejlődjön.

Szerkesztés

A Vasvármegyei Régészeti Egylet Évkönyveinek szerkesztője, klasszika-filológiai és régészeti írásai, kritikái többek között az Egyetemes Philologiai Közlönyben (1882-től), a Tanáregylet Közlönyében (1881–1884), az Archaeologiai Értesítőben (1885-től), az Esztergom és Vidékében (1886–1887), a Vasmegyei Közlönyben (1888-tól), az Egyetértésben (1891-től), az Alkotmányban (1896-tól) és a Tanulók Lapjában jelentek meg (1902-től).

Főbb művei

F. m.: A római állandó törvényszékek és a bűnfenyítő eljárás Cicero korában. Egy. doktori értek. is. (Szombathely, 1883)
A római építészet hatása a keresztény templomépítészetre. (Vasmegyei Régészeti Egylet Évi Jelentései, 1884)
A szombathelyi régiségekről. (Archeologiai Értesítő, 1885)
A görögök és rómaiak vallása keresztény szempontból tekintve. (Szombathely, 1885)
Tájékoztató az őskori régészetben. (Vasmegyei Régészeti Egylet Évkönyve, 1887/88)
Az itáliai élelmezési táblák és egy savariai magtármegtöltési feliratos kő. (Vasmegyei Régészeti Egylet Évkönyve, 1889/90)
A római sírfeliratok jelentősége. (Vasmegyei Régészeti Egylet Évkönyve, 1891/92)
A római polgári perekben való bíráskodás a köztársaság idején. (Keszthely, 1894).

Irodalom

Irod.: B. G. (A csornai premontrei kanonokrendi Szent Norbert Gimnázium 1929/30. évi értesítője. Szombathely, 1930)
Kiss Gábor: Mayer László: A szombathelyi régiségtár őrei. 1872–1942. (Vasi Szemle, 1991)
Kiss Gábor: B. G. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013