Burián János
Burián János

2021. október 26. Kedd

Burián János

irodalomtörténész, klasszika-filológus, pedagógus

Születési adatok

1852.

Szemet, Pozsony vármegye

Halálozási adatok

1926. december 30.

Budapest


Iskola

A pozsonyi gimnáziumban éretts. (1870), a bp.-i tudományegyetemen latin–görög szakos tanári okl. szerzett (1879).

Életút

A bp.-i Középiskolai Tanárképző Intézet gyakorló középiskolájának tanárjelöltje (1877–1879), a trencséni katolikus főgimnázium helyettes tanára (1879). A losonci állami főgimnázium r. tanára (1879–1898); egyúttal uo. testnevelő tanár is (1890–1898). Az aradi katolikus főgimnázium igazgatója (1898–1921), nyugdíjazása után Budapesten élt (1921-től). Számos latin nyelvkönyvet, egyéb latin segédkönyvet írt. Szótárírói és szövegkiadói tevékenysége is jelentős, Arad oktatástörténetével is fogl. A Monarchia idejében ő volt a nagyhírű aradi gimnázium utolsó igazgatója, aki állását az összeomlás után is megőrizte. A román bevonulás után (1919. máj. 17.) sokat tett a magyar oktatás újjászervezéséért, az összeomlás után még kiadta az új magyar nyelvű gimnázium első értesítőjét (1921), aztán el kellett hagynia Romániát.

Főbb művei

F. m.: Terentius, Afer Publius: Adelphoe. Vígjáték. Magyarázta Pozdor Károllyal. (Bp., 1882)
Livius phraseologiája XXI. és XXII. könyvében. (Losonc, 1890)
Meissner Károly: Latin phraseologia. Sajtó alá rend., átd. (Bp., 1891)
Latin synonimika. Iskolai használatra. (Bp., 1892
3. jav. és bőv. kiad. 1942)
Magyar–latin szótár a középiskolák számára. (Bp., 1899
2. jav. kiad. 1906
3. jav. és lényegesen bőv. kiad. Átd. Édes Jenő. 1943)
Latin–magyar szótár a középiskolák számára. (Bp., 1899
2. jav. kiad. 1906
3. jav. és lényegesen bőv. kiad. Átd. Édes Jenő. 1943)
C. Sallustii Crispi De bello Jugurthino. Kara Győzővel. (Bp., 1905)
Stílusgyakorlatok Sallustiushoz, Ciceróhoz és Vergiliushoz. Kara Győzővel, Székely Istvánnal, Wirth Gyulával. (Latin stílusgyakorlatok. V. Bp., 1908)
Az aradi kir. katholikus főgimnázium alapítványainak története. (Arad, 1914).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013