Burián János
Burián János

2022. május 28. Szombat

Burián János

irodalomtörténész, klasszika-filológus, pedagógus

Születési adatok

1852.

Szemet, Pozsony vármegye

Halálozási adatok

1926. december 30.

Budapest


Iskola

A pozsonyi gimnáziumban éretts. (1870), a bp.-i tudományegyetemen latin–görög szakos tanári okl. szerzett (1879).

Életút

A bp.-i Középiskolai Tanárképző Intézet gyakorló középiskolájának tanárjelöltje (1877–1879), a trencséni katolikus főgimnázium helyettes tanára (1879). A losonci állami főgimnázium r. tanára (1879–1898); egyúttal uo. testnevelő tanár is (1890–1898). Az aradi katolikus főgimnázium igazgatója (1898–1921), nyugdíjazása után Budapesten élt (1921-től). Számos latin nyelvkönyvet, egyéb latin segédkönyvet írt. Szótárírói és szövegkiadói tevékenysége is jelentős, Arad oktatástörténetével is fogl. A Monarchia idejében ő volt a nagyhírű aradi gimnázium utolsó igazgatója, aki állását az összeomlás után is megőrizte. A román bevonulás után (1919. máj. 17.) sokat tett a magyar oktatás újjászervezéséért, az összeomlás után még kiadta az új magyar nyelvű gimnázium első értesítőjét (1921), aztán el kellett hagynia Romániát.

Főbb művei

F. m.: Terentius, Afer Publius: Adelphoe. Vígjáték. Magyarázta Pozdor Károllyal. (Bp., 1882)
Livius phraseologiája XXI. és XXII. könyvében. (Losonc, 1890)
Meissner Károly: Latin phraseologia. Sajtó alá rend., átd. (Bp., 1891)
Latin synonimika. Iskolai használatra. (Bp., 1892
3. jav. és bőv. kiad. 1942)
Magyar–latin szótár a középiskolák számára. (Bp., 1899
2. jav. kiad. 1906
3. jav. és lényegesen bőv. kiad. Átd. Édes Jenő. 1943)
Latin–magyar szótár a középiskolák számára. (Bp., 1899
2. jav. kiad. 1906
3. jav. és lényegesen bőv. kiad. Átd. Édes Jenő. 1943)
C. Sallustii Crispi De bello Jugurthino. Kara Győzővel. (Bp., 1905)
Stílusgyakorlatok Sallustiushoz, Ciceróhoz és Vergiliushoz. Kara Győzővel, Székely Istvánnal, Wirth Gyulával. (Latin stílusgyakorlatok. V. Bp., 1908)
Az aradi kir. katholikus főgimnázium alapítványainak története. (Arad, 1914).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője