Burka Kelemen János
Burka Kelemen János

2022. május 28. Szombat

Burka Kelemen János

pedagógus, ferences szerzetes

Születési adatok

1895. június 5.

Tápiógyörgye, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1968. augusztus 21.

Budapest


Iskola

Középiskoláit Budapesten kezdte, majd Malackán, Galgócon és Pozsonyban tanult. Belépett a ferences rendbe (1910. aug. 26.), ünnepélyes fogadalmat tett (1916. júl. 1.), Pozsonyban teológiai tanulmányokat folytatott (1917), pappá szentelték (1918. jan. 31.). A Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1925), történelem–magyar szakos tanári okl. szerzett (1931).

Életút

A ferences rend bp.-i főiskolájának teológiai tanára (1922–1925), Veszprémben zárdafőnök (1925–1926), Nagykanizsán helyettes házfőnök (1926–1928), Kanadában és az USA-ban missziós lelkész (1928–1931). Hazatérése után Szombathelyen hitszónok (1931), majd az esztergomi Páduai Szent Antal Gimnázium r. tanára (1931-1948), a magyarországi ferences rendtartomány főnöke (1945 és 1948). Budapesten fizikai munkás (1950-től), mint bölcsődei fűtőt nyugdíjazták (1962). A magyarországi ferences szerzetesrend II. vh. utáni utolsó tartományfőnökeként elsősorban a rend történetével, fogl. Életrajzi monográfiát írt Buttykay Antal munkásságáról, s kiadta beszédeit és írásait.

Emlékezet

Az esztergomi ferences templomban temették el.

Elismertség

A Szent István Akadémia tagja (1947).

Szerkesztés

A nagykanizsai Plébániák Hitélete c. egyházi lap felelős szerkesztője (1926–1928).

Főbb művei

F. m.: Marchiai Szent Jakab. 1–2. Életrajz. (Magyar Katholikus Szemle, 1924)
Buttykay Antal. Életrajzi monográfia. (Pápa, 1941)
Buttykay Antal: Beszédek és írások. 1–5. köt. Sajtó alá rend. 1. Vasárnapok és ünnepek. 2. Sorozatos beszédek. 3. Az eucharisztika dogmatikájából. Liturgikus megbeszélések. 4. Alkalmi beszédek, írások. 5. Írás-mozaikok. (Bp., 1943)
ford.: XI. Pius pápa körlevele Assisi Szent Ferenc halálának 700. évfordulója alkalmából. (Bp., 1926)
Katolikus szertartáskönyv, különös tekintettel a világi hívek és a ferencesek életére. Ford., vál. (Esztergom, 1942)
Szent a Szentről. Assisi Szent Ferenc életrajza. (Esztergom, 1942).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője