Burka Kelemen János
Burka Kelemen János

2021. október 26. Kedd

Burka Kelemen János

pedagógus, ferences szerzetes

Születési adatok

1895. június 5.

Tápiógyörgye, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1968. augusztus 21.

Budapest


Iskola

Középiskoláit Budapesten kezdte, majd Malackán, Galgócon és Pozsonyban tanult. Belépett a ferences rendbe (1910. aug. 26.), ünnepélyes fogadalmat tett (1916. júl. 1.), Pozsonyban teológiai tanulmányokat folytatott (1917), pappá szentelték (1918. jan. 31.). A Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1925), történelem–magyar szakos tanári okl. szerzett (1931).

Életút

A ferences rend bp.-i főiskolájának teológiai tanára (1922–1925), Veszprémben zárdafőnök (1925–1926), Nagykanizsán helyettes házfőnök (1926–1928), Kanadában és az USA-ban missziós lelkész (1928–1931). Hazatérése után Szombathelyen hitszónok (1931), majd az esztergomi Páduai Szent Antal Gimnázium r. tanára (1931-1948), a magyarországi ferences rendtartomány főnöke (1945 és 1948). Budapesten fizikai munkás (1950-től), mint bölcsődei fűtőt nyugdíjazták (1962). A magyarországi ferences szerzetesrend II. vh. utáni utolsó tartományfőnökeként elsősorban a rend történetével, fogl. Életrajzi monográfiát írt Buttykay Antal munkásságáról, s kiadta beszédeit és írásait.

Emlékezet

Az esztergomi ferences templomban temették el.

Elismertség

A Szent István Akadémia tagja (1947).

Szerkesztés

A nagykanizsai Plébániák Hitélete c. egyházi lap felelős szerkesztője (1926–1928).

Főbb művei

F. m.: Marchiai Szent Jakab. 1–2. Életrajz. (Magyar Katholikus Szemle, 1924)
Buttykay Antal. Életrajzi monográfia. (Pápa, 1941)
Buttykay Antal: Beszédek és írások. 1–5. köt. Sajtó alá rend. 1. Vasárnapok és ünnepek. 2. Sorozatos beszédek. 3. Az eucharisztika dogmatikájából. Liturgikus megbeszélések. 4. Alkalmi beszédek, írások. 5. Írás-mozaikok. (Bp., 1943)
ford.: XI. Pius pápa körlevele Assisi Szent Ferenc halálának 700. évfordulója alkalmából. (Bp., 1926)
Katolikus szertartáskönyv, különös tekintettel a világi hívek és a ferencesek életére. Ford., vál. (Esztergom, 1942)
Szent a Szentről. Assisi Szent Ferenc életrajza. (Esztergom, 1942).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013