Buttykay Antal Emil
Buttykay Antal Emil

2021. október 24. Vasárnap

Buttykay Antal Emil, gálszécsi és buttkai

római katolikus pap, ferences szerzetes, teológus

Születési adatok

1875. március 22.

Beregszász

Halálozási adatok

1940. június 23.

Budapest


Család

Sz: Buttykay Emil, Láng Rozália.

Iskola

A bp.-i piarista és a kassai premontrei gimnáziumban tanult, majd Esztergomban, mint egyházmegyés kispap végezte teológiai tanulmányait. Pappá szentelték (1897. júl. 16.), Malackán belépett a ferences rendbe (1899. márc. 22.), örök fogadalmat tett (1903. márc. 24.).

Életút

Székesfehérvárott és Pozsonyban hitszónok (1900), a ferences rend pozsonyi teológiai szemináriumában a hitszónoklat r. tanára (1901–1903), ezt követően római tartózkodását leszámítva élete végéig a rend bp.-i rendházában élt (1903–1940). A ferences rendházban ún. gvárdián (1905–1912), helyettes tartományfőnök (1915–1921), Rómában rendi kormánytanácsos (1921–1927), Budapesten a ferences templom hitszónoka (1927–1940); egyúttal a rendtartomány titkára is (1933–1940). A Katolikus Sajtóegyesület egyik megszervezője és alapító tagja (1907), a Katolikus Leányok Országos Szövetségének alapító tagja (1911). A 20. sz. egyik igen jelentős ferences rendszónoka. Különösen nagy hatású szónoklatokat tartott a katolikus sajtó érdekében. Később Bangha Bélával és Baranyay Jusztinnal a katolikus sajtó egyik vezetője, irányítója (1917-től), majd Bangha Béla munkatársaként jelentős szerepet játszott a bp.-i eucharisztikus világkongresszus megszervezésében (1938).

Emlékezet

Márvány emléktábláját a bp.-i Ferences Templomban (Budapest V. kerület Ferenciek tere 9.) helyezték el. Monográfiáját tanítványa, Burka Kelemen állította össze, s ő adta ki összes beszédét és írását is (1941–1943).

Szerkesztés

A ferences rend Emlékalbumának (1927), ill. a Szent Antal (1929–1938), a Keddi Posta (1929–1939) és a Mariánus Élet c. egyházi lapok szerkesztője (1937–1940).

Főbb művei

F. m.: Szent Ferenc nyomdokain. 1226–1926. Összeáll. (Bp., 1926)
Beszédek és írások. Sajtó alá rend. Burka Kelemen. 1–5. köt. 1. Vasárnapok és ünnepek. 2. Sorozatos beszédek. 3. Az eucharisztika dogmatikájából. Liturgikus megbeszélések. 4. Alkalmi beszédek, írások. 5. Írás-mozaikok. (Bp., 1943).

Irodalom

Irod.: Burka Kelemen: B. A. Életrajzi monográfia. (Pápa, 1941).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013