Cholnoky Béla
Cholnoky Béla

2021. október 25. Hétfő

Cholnoky Béla, csolnokossi; 1927-től vitéz

hidrobiológus, botanikus, algológus

Névváltozatok

Cholnokossy Jenő Béla 

Születési adatok

1899. június 27.

Budapest

Halálozási adatok

1972. február 5.

Pretoria, Dél-Afrikai Köztársaság


Család

Sz: Cholnoky Jenő (1870–1950) geográfus, az MTA tagja, Barrois du Vignée Petronella (†1917). Testvére: Cholnoky Tibor (1901–1991) építőmérnök, egyetemi tanár. F: Pfannkuche, Kaethe. 

Iskola

Elemi és középiskoláit Kolozsvárott végezte, a kolozsvári r. k. főgimnáziumban éretts. (1917), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen (1917–1919), a budapesti József Műegyetemen tanult (1919–1920), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos középiskolai tanári (1923) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1924). 

Életút

A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Általános és Rendszeres Növénytani Intézetében Győrffy István tanársegéde (1921–1924). Böhm Sándor Rt. cég vetőmag-kereskedője és -termesztője (Szegeden, 1924–1936), majd a holland N. V. Sluis en Groots Kominklijke Zaadteelt en Zaadhandel munkatársa (1936–1944), egyúttal Szegeden magán-kutatólaboratóriumot hozott létre. A II. világháború után Nyugatra távozott, Bécsben és Nyugat-Németországban élt (1945–1946), majd ismét az N. V. Sluis en Groots Kominklijke cég alkalmazta (a hollandiai Enkhuizenben, 1946–1952). Dél-Afrikában telepedett le, a Pretoriai Egyetem egy. docense (1952–1972) és a dél-afrikai National Institute for Water Research kutató-hidrobiológusa, tud. tanácsadója (1956–1972). 

Az algológia nemzetközileg is ismert képviselője, alapvetően új eredményeket ért el a kovamoszatok (Bacillariophyceae) és más algák rendszertani vizsgálata, nevezéktani tisztázása terén. Számos új taxont fedezett fel és nevezett el. Műfordítói tevékenysége is jelentős: a Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára c. sorozatban több népszerű útleírást fordított, szerkesztett és lektorált. 

Emlékezet

Dél-Afrikában hunyt el, a pretoriai temetőben nyugszik. Munkásságát Kiss Keve Tihamér dolgozta fel. 

Főbb művei

F. m.: Adnotationes criticae ad floram Bacillariearum Hungariae. 1–4. (Magyar Botanikai Lapok, 1921–1925–1927–1929)
Adatok Budapest Bacillariea-inak elterjedése ismeretéhez. (Botanikai Közlemények, 1922)
Adatok a Bacillarieák coloniáinak ismeretéhez. (Folia Cryptogamica, 1924)
Egy új meteorpapiros-típusról. – A Bacillarieák chromatophoráiról. (Botanikai Közlemények, 1926)
Über Kern- und Zellteilung des Diatoma vulgare Bory. (Magyar Botanikai Lapok, 1927)
Gróf Teleki Sámuel útja Kelet-Afrikában. Aranyozott kiadói egészvászon kötésben. 26 képpel, 1 térképpel. (Világjárók – utazások és kalandok. 1. Bp., 1928)
A Pennatae-csoport kovamoszatainak ivaros szaporodása. (Botanikai Közlemények, 1930)
Új eredmények az élő anyag vizsgálatában. (Természettudományi Közlöny, 1932 és külön: Bp., 1932)
A mikroszkópos látás. (Természettudományi Közlöny, 1935)
Hívatlan fürdővendégek. (Búvár, 1935)
Protoplazmatikai tanulmányok élvefestéssel és plazmolízissel. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1938 és külön: Bp., 1938)
Vergleichende Vitalfärbungsversuche an Hochmooralgen. Höfler, Karllal. (Wien, 1950)
Beobachtungen über die Plasmolyse. I–II. köt. (Wien, 1952–1953)
Die Diatomeengesellschaften der Ramsauer Torfmoore. Schindler, Hellmuth-tal. (Wien, 1953)
Beiträge zur Kenntnis der Diatomeenflora von Natal [Südafrika]. Monográfia. 5 táblával. (Weinheim, 1960)
Die Diatomeenassoziationen der Santa-Lucia-Laguna in Natal [Südafrika]. Monográfia. 3 táblával, 1 térképpel. (Botanika Marina. Hamburg, 1968)
Bacillariophyceae from the Bangweulu Swamps. (Bruxelles, 1970)

 

ford.: De Agostini, Alberto Maria: Tíz esztendő a Tűzföldön. Ford. Bordó, aranyozott kiadói egészvászon kötésben. 100 fekete–fehér képpel és 3 térképpel. (A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. Bp., 1926)
Bergman, Sten: Kamcsatka ősnépei, vadállatai és tűzhányói között. Ford. Bordó, aranyozott kiadói egészvászon kötésben. 70 fekete–fehér képpel és 1 térképpel. (A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. Bp., 1931)
Pfizenmayer, Eugen Wilhelm: Kelet-Szibíria ősvilága és ősnépei. Tudományos utazás a mammut-tetemek és az erdőlakó népek tanulmányozása végett. Átdolgozta és Szibíria általános leírásával kiegészítette Ch. B. Bordó, aranyozott kiadói egészvászon kötésben. 83 fekete–fehér képpel és 1 térképpel. (A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. Bp., 1931)
Bergman, Sten: A viharok hazájában. Természettudományos kutatóutazás a Kurili-szigeteken. Ford. Bordó, aranyozott kiadói egészvászon kötésben. 73 fekete–fehér képpel. (A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. Bp., 1934)
Etherton, Percy Thomas: A Mount Everest átrepülése. Ford. Bordó, aranyozott kiadói egészvászon kötésben. 43 fekete–fehér fotóval. (A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. Bp., 1935). 

Irodalom

Irod.: Kiss Keve Tihamér: 100 éve született Cholnoky J. Béla, a „hazánkban elfelejtett” algológus. Művei bibliográfiájával. (Botanikai Közlemények, 1999). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2015