Csahihen Károly
Csahihen Károly

2023. szeptember 26. Kedd

Csahihen Károly

irodalomtörténész

Születési adatok

1883. január 10.

Budapest

Halálozási adatok

1948.

Budapest


Család

Sz: Csahihen Lajos (†1922) betűszedő, -öntő, Székessy Teréz (†1935). Testvére: Csahihen Irma (1884–), Krisztinszky Sándorné Csahihen Ilona és Csahihen Gizella. 

Iskola

A budapesti piarista gimnáziumban éretts. (1901). 

Életút

A kincstári jogügyigazgatóság díjnoka (1902–1910), a Pénzügyminisztérium (PM) tisztviselője (1910–1924), számtanácsosa (1924–1931), nyugdíjazták (1931). 

Minisztériumi elfoglaltsága mellett a reformkori Buda és Pest művelődés- és irodalomtörténeti érdekességeivel, Kazinczy Ferenc (1759–1831) munkásságával, a magyarországi irodalomkritika és a hazai drámairodalom kezdeteivel foglalkozott. Monográfiája (Pest–Buda irodalmi élete. I–II., 1931–1934), heves vitákat váltott ki az irodalomtörténészek között. Verseket és néhány elbeszélést is írt. Néhány szépirodalmi írása Csáhi Károly néven jelent meg. 

Emlékezet

Budapesten (Józsefváros, VIII. kerület Baross utca 46.) élt és tevékenykedett. 

Főbb művei

F. m.: A magyarság és az üstökösjárás. (A Pesti Hírlap naptára az 1914. közönséges évre. Bp., 1914)
Széchenyi Pestje. Óda. (Bp., 1923)
Szépirodalmi kritikusaink. Tanulmány. (Bp., 1923)
Milyen lelkiismeretlenül bírál egy akadémikus. Válasz Császár Elemér bírálatára. (Bp., 1925)
Drámaíróink. Tanulmány. (Bp., 1927)
Pest-Buda irodalmi élete. 1780–1830. Monográfia. I–II. köt. (Bp., 1931–1934)
Kazinczynak egy eddig fel nem ismert műve. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1936)
Néhány észrevétel a Magyar Tudományos Akadémia 1942. évi Széchenyi pályázati jelentésére. (Bp., 1942). 

Irodalom

Irod.: Császár Elemér: Cs. K.: Szépirodalmi kritikusaink. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1924)
Császár Elemér: Cs. K.: Drámaíróink. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1928)
Szinnyei Ferenc: Cs. K.: Pest-Buda irodalmi élete. 1780–1830. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1931)
Waldapfel József: Cs. K.: Pest-Buda irodalmi élete. 1780–1830. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1934). 

Megjegyzések

Több életrajzi adatbázisban (pl. Petőfi Irodalmi Múzeum) és bibliográfiában tévesen Csahinen Károly név alatt szerepel! A család tagjainak gyászjelentésein és könyvein Csahihen a családneve!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője