Császka György
Császka György

2024. április 14. Vasárnap

Császka György

római katolikus püspök

Névváltozatok

Császtka

Születési adatok

1826. december 4.

Nyitraszerdahely, Nyitra vármegye

Halálozási adatok

1904. augusztus 11.

Kalocsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye


Iskola

Nyitrán, Tatán és Esztergomban tanult, majd az esztergomi főegyházmegye növendékpapjaként két évet a pozsonyi Emericanumban töltött. Nagyszombatban bölcseleti, a bécsi Pázmáneumban teológiai tanulmányokat folytatott (1847–1850). Pappá szentelték (1850. szept. 24-én), az MTA tagja (ig.: 1895. máj. 8.).

Életút

A nagyszombati érseki fiú-nevelőintézet tanulmányi felügyelője és a főiskola r. tanára (1850–1853), Nagyszombaton szentszéki jegyző és levéltáros (1853–1856), helynöki titkár (1856–1864). Az esztergomi hercegprímási iroda vezetője (1864–1870), esztergomi kanonok (1870–1874), szepesi püspök (1874. febr. 24.-étől), kalocsai érsek (1891. okt. 27-étől). Lőcsén, Rózsahegyen és Turdosinban leánynevelő intézetet, Szepesolasziban leányárvaházat, Szepesváralján nyomdát alapított. Gyulafalva, Szilágyi és Wekerlefalva új telepítésű községekben templomot és plébániát építtetett, Cservenkán, Csengődön, Rémen, Felsőhegyesen, Tornyoson plébániát szervezett, Zentán és Óbecsén létrehozta a 2. plébániát, adományaival támogatta a zombori karmelita, ill. az újvidéki plébániatemplom építését. A millennium idején 75 000 forintos alapítványt tett, amelyből a kántortanítói nyugdíjintézet tőkéjének növelésén kívül lehetővé tette a kalocsai Tanítók Háza és Szegények Háza építését. Saját költségén építtette a kalocsai Katolikus Kör épületét, házat vett a Katolikus Legényegyletnek. A képzőművészetek bőkezű mecénásaként az MTA dísztermének kifestésére 2000 forintot adományozott.

Szerkesztés

A Pázmáneumban töltött tanulóévei idején bécsi leveleket írt több magyar lapba és folyóiratba. A Szepesi Közlemények c. társadalmi hetilap kiadója (1890).

Főbb művei

F. m.: A dohányzás tilalmáról a papnöveldékben. (Nagyszombat, 1846)
Viszonyszámi táblák. Tanítványai számára írta. (Nagyszombat, 1853)
Oratio Panegyrica in honorem Angelici Doctoris S. Thomae Aquinatis. (Strigonii, 1874)
Főpásztori beszéde, melyet érseki székének elfoglalásakor híveihez intézett. (Bp., 1892).

Irodalom

Irod.: Zelliger Alajos: Cs. Gy. (Egyházi írók csarnoka. Nagyszombat, 1893)
Kollányi Ferenc: Cs. Gy. (Esztergomi kanonokok. 1000– 1900. Esztergom, 1900).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője