Cseterki Lajos
Cseterki Lajos

2024. május 20. Hétfő

Cseterki Lajos

politikus

Születési adatok

1921. október 29.

Nagyborszó, Szolnok-Doboka vármegye

Halálozási adatok

1983. április 22.

Budapest

Temetési adatok

1983. április 28.

Budapest

Mező Imre úti Temető Munkásmozgalmi Panteon


Család

Sz: Cseterki Imre vasúti pályaőr, laborfalvi Benke Mária.

Iskola

Elemi iskoláit szülőfalujában, középiskoláit Désen, a tanítóképzőt Nagyenyeden és Kolozsvárott végezte, a kolozsvári állami tanítóképzőben tanítói képesítést szerzett (1942), Talicinban három-, Krasznogorszkban hathónapos antifasiszta iskolát végzett (1945).

Életút

Ördöngősfüzes és Hagymáslápos települések iskoláiban tanító (1942–1943), a II. világháború alatt a III. huszárezred páncéltörő alakulatánál szolgált (1943–1944; visszavonuló egységétől lemaradva átszökött a szovjet csapatokhoz, 1944. júl.). A kijevi hadifogolytáborban belépett a KMP-be (1944), a krasznogorszki antifasiszta iskola előadója, majd szemináriumvezetője (1945–1947).

 

Visszatért Magyarországra (1947), Kossa István, a Szakszervezeti Tanács főtitkára személyi titkára (1947–1948), Szakszervezeti Tanács központi iskolájának előadója (1948. márc.–szept.), az átszervezés után, a SZOT megalakulásakor, a SZOT négyhónapos tanfolyama vezetője (1948–1949), ill. a SZOT központi iskolájának vezetője (1949–1950). Az MDP KV Pártfőiskolájának tanára (1950–1951). A Pedagógusok Szakszervezete titkára (1951. júl.–1952. ápr.), főtitkára (1952. ápr. 1.–1953. febr. 28.), a SZOT kulturális és sportügyekért felelős titkára (1953. márc. 1.–1956. okt. 28.), az 1956. évi forradalom és szabadságharc után a Kádár-kormány Fejér megyei összekötője. Az MSZMP Fejér Megyei Bizottsága elnöke (1957. jan.–1957. jún.), első titkára (1957. aug.–1961. okt. 6.), Borsod-Abaúj-Zemplén megyei első titkára (1961. okt. 6.–1963. dec. 27.). 

 

Az MSZMP KB tagja (1959. dec. 5.–1980. márc. 27.), az MSZMP PB póttagja (1962. nov. 24.–1966. dec. 3.), a MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának tagja (1966–1970). Az MSZMP KB kulturális titkára (1963. dec. 5.–1967. ápr. 12.) és az MSZMP KB Tudományos és Közoktatási Osztálya megbízott vezetője (1965. jún. 25.–1966. dec. 3.). Az Elnöki Tanács titkára (1967. ápr. 12.–1978. ápr. 20.).

Országgyűlési képviselő (Fejér megye, 1958. nov. 16.–1963. febr. 24.; Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 1963. febr. 24.–1967. márc. 19.; Miskolc [Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. sz. választókerület], 1967. márc. 19.–1971. ápr. 25.; 1971. ápr. 25.–1975. jún. 15.; 1975. jún. 15.–1980. jún. 8.; Miskolc [Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3. sz. választókerület], 1980. jún. 8.–1983. ápr. 22.).

Emlékezet

A Partiumban, Nagyborszóban (1919-ig Szolnok-Doboka vármegye, Nagyilondai járás, ma: Barsau Mare) született, 1947-től Budapesten élt és tevékenykedett, a fővárosban hunyt el, a Mező Imre úti Temető (= Kerepesi úti Temető) Munkásmozgalmi Panteonjába temették. Temetésén az MSZMP KB, a SZOT és a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége nevében Rácz Sándor, az MSZMP KB adminisztrációs osztályának vezetője, a család és a barátok nevében Lénárt Lajos, a Gabona Tröszt vezérigazgatója búcsúzott.

Főbb művei

F. m.: A termelőszövetkezetek megszilárdítása 1959-ben. (Társadalmi Szemle, 1960)
Tudományos életünk néhány időszerű kérdése. (Társadalmi Szemle, 1965)
A Magyar Népköztársaság Elnök Tanácsának 1976. évi 15. sz. törvényerejű rendelete a könyvtárakról. Losonczi Pállal. (Könyvtáros, 1976).

Irodalom

Irod.: Ki kicsoda? (Bp., 1969
2. átd. és bőv. kiad. Bp., 1972
3. átd. kiad. Bp., 1975
4. átd. kiad. Bp., 1981)
Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet–Fejér megyei Hírlap, 1983. ápr. 24.)
Surányi László: A kormányösszekötő szerepe a Fejér megyei konszolidáció kibontakozásában. (A szocializmus megvédése és megújulása hazánkban. Szerk. Szilágyi István. Az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága kiadványa. Veszprém, 1987)
Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához. Szerk. Nyírő András. (Bp., 1989)
Kubinyi Ferenc: Fekete lexikon. (Thousand Oak, 1994).

 

neten:

 

Fejér megyei életrajzi lexikon:

http://konyvtar.vmk.hu/fejerlex/fejerlexikon.htm

 

https://neb.hu/asset/php5nEFmm.pdf

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2019

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője