Csetri Elek
Csetri Elek

2023. december 3. Vasárnap

Csetri Elek

történész

Születési adatok

1924. április 11.

Torda

Halálozási adatok

2010. január 24.

Kolozsvár


Iskola

A kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen történelem szakos tanári okl. (1947), bölcsészdoktori okl. szerzett (1949), az MTA tagja (külsõ 1990).

Életút

A Nagybányai, ill. a Marosvásárhelyi Áll. M. Líceum tanára (1947–1949), a Bolyai Tudományegyetem, ill. a Babe¨-Bolyai Tudományegyetem Egyetemes Történeti Tanszék tanársegéde (1949–1952), adjunktusa (1952–1962), egy. tanára (1962–1986, 1990-tõl); közben nyugdíjas (1986–1990), az ELTE vendégprofesszora (1991-tõl). – Erdély történetével, elsõsorban a 18–19. sz.-i erdélyi városok helytörténetével fogl. – A Kolozsvári Történeti Int. tagja (1956-tól). – Kõrösi Csoma Sándor-emlékérem (1984).

Főbb művei

F. m.: Tanulmányok az erdélyi kapitalizmus kezdeteirõl. Imreh Istvánnal, Benkõ Samuval. (Bukarest, 1956)
Prima lucrare agronomica de specialitate din Transilvania. Engel Károllyal. (Bucure¨ti, 1970)
1848. Arcok, eszmék, tettek. (Bukarest, 1974)
Történeti kronológia. I–II. köt. Bodor Andrással. (Bukarest, 1976)
Kõrösi Csoma Sándor indulása. (Bukarest, 1979)
Erdély változó társadalma. 1767–1821. Imreh Istvánnal. (Bukarest, 1980)
Kõrösi Csoma Sándor. (Bukarest, 1984)
Bethlen Gábor életútja. (Bukarest, 1992)
szerk.: Wass Pál: Fegyver alatt. Sajtó alá rend. (Bukarest, 1968)
Pellico, S.: Börtönéveim. Börtönnapló. Sajtó alá rend. (Bukarest, 1969)
Táncsics Mihály: Életpályám. Vál., bev., jegyz. (Kolozsvár, 1971)
Teleki Sándor: Emlékezzünk régiekrõl. Sajtó alá rend. (Bukarest, 1973)
Művelõdéstörténeti tanulmányok. Tonk Sándorral, Jakó Zsigmonddal. (Bukarest, 1979).

Irodalom

Irod.: Történészek műhelyében. (Új Élet, 1983)
Az erdélyi magyar történészek sajátos feladatai. (Aetas, 1992)
Rostás Z.: Kályharakók, nyelvmesterek, szakácsok. (A Hét, 1993).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője