Csicsery-Rónay István
Csicsery-Rónay István

2022. szeptember 25. Vasárnap

Csicsery-Rónay István, id., 1923-tól vitéz

politikus, honvédtiszt

Névváltozatok

1914-ig Rónai István Ágoston 

Születési adatok

1885. november 1.

Budapest

Halálozási adatok

1978. december 24.

Arlington, Virginia, Egyesült Államok


Család

Nagyszülei: Deák Lőrinc, Varga Szeréna (†1890. ápr. 3. Bp. Temetés: 1890. ápr. 5. Kőbányai Temető). Varga Szeréna Varga Józsefné (később: Hrabovszky Sándorné) Kazinczy Thalia (1809–1862) leánya, Kazinczy Ferenc (1759–1831) unokája volt.

Szülei: Rónai István (1861. szept. 23.–1948. ápr. 4. Bp.) könyvkötő, Deák Ilona (1862. szept. 18. Sátoraljaújhely–1948).

Testvére: Rónai Tihamér Kálmán (1887. okt. 19. Bp.), Rónai Kálmán Ákos (1893. szept. 25. Bp.) és Rónai Szeréna Margit (1889. dec. 4. Bp.) kisgyermekkorában elhunyt. Csicseri Csicsery Ákos kúriai segédhivatalnok 1914-ben örökbefogadta és adoptálta Rónai István főhadnagyot.

Csicsery Ákos szülei: Csicsery Gusztáv (†1872. márc. 28. Beregszász. Temetés: 1872. márc. 29. Beregszász) honvéd százados, somlyai Szentpéteri Rozália (†1876. febr.) színésznő, a magyar színészet egyik úttörője.

 

Felesége: Flesch Mária Alexandra (1891. máj. 23. Bp.–1986. Bp.), Feledi Tivadar (= borsai Flesch Tivadar) festőművész (1852. okt. 8. Pest–1896. febr. 6. Bp. Temetés: 1896. febr. 8. Kerepesi út) és Zichy Zsófia Szonja (1858. aug. 14. Szentpétervár–1915. szept. 17. Siófok. Temetés: 1915. szept. 19. Zala, családi sírbolt) leánya, zicsi és zajki Zichy Mihály (1827. okt. 14. Zala, Somogy vm.–1906. febr. 28. Szentpétervár. Temetés: 1906. márc. 17. Kerepesi út) festőművész unokája.

Zichy Zsófia Szonja testvérei: Zichy Mihály (†1853) kisgyermekkorában elhunyt, Zichy Miklós (1860–1900. nov. 13. Pomáz. Temetés: 1900. nov. 16. Zala, családi sírbolt) jogász; Zichy Mária (= Zichy Masa, 1852–1916. máj. 16.), tomkaházi Tomka Jenőné (= Thomka Jenőné) Zichy Olga (1853. Szentpétervár–1923. ápr. 22. Kökényesd).

Zichy Olga férje: tomkaházi Tomka Jenő (= Thomka Jenő 1849. júl. 6.–1906. nov. 18. Taracköz, Máramaros vm.) jogász, a Magyar Földhitelintézet ügyésze, Máramaros vármegye törvényhatósági bizottságának tagja.

Feledi Tivadar testvérei: ráthonyi Reuss Henrikné (= Reusz Henrikné) Flesch Emma (1851. márc. 21. Pest–1919. márc. 14. Bp. Temetés: 1919. márc. 17. Kerepesi út), Flesch Fülöp (1853. dec. 12. Pest–1895. márc. 30. Bécs. Temetés: 1895. ápr. 2. Kerepesi út), kéméndy Szalay Péterné Flesch Ilona (1857. jún. 5. Pest–1923. júl. 10. Bp. Temetés: 1923. júl. 13. Farkasrét), Flesch Aladár (1859. nov. 1. Pest–1926. ápr. 30. Bécs) jokohamai főkonzul, karánsebesi Juhász Albertné Flesch Mária (1862. nov. 9. Pest–1914. nov. 26. Bécs. Temetés: 1914. nov. 30. Kerepesi út.)

Flesch Ilona férje: kéméndy Szalay Péter (1846. okt. 6. Buda–1908. nov. 9. Bp. Temetés: 1908. nov. 11. Vízivárosi Temető) államtitkár, a Magyar Posta és Távirda Rt. elnök-vezérigazgatója.

Flesch Emma férje: ráthonyi Reusz/Reuss Henrik (1844–1927. jan. 18. Bp. Temetés: 1927. jan. 20. Kerepesi út) m. kir. főtanács. Fia: Reusz Frigyes (1873. ápr. 26. Bp.–1966. ápr. 6. Bp. Temetés: 1966. ápr. 13. Farkasrét) orvos, neurológus, egyetemi magántanár.

 

Gyermeke, fia: Csicsery-Rónay István (1917. dec. 13. Bp.–2011. ápr. 22. Bp.): író, politikus, könyvkiadó. politikus.

Unokája: Csicsery-Rónay Erzsébet (1946–) író, szerkesztő, műfordító, fia: Csicsery-Rónay István (1950–).

Iskola

A soproni honvéd főreáliskolában éretts. (1903), Ludovika Akadémiát végzett, hadnaggyá avatták a marosvásárhelyi 22. honvéd gyalogezredhez (1906. szept. 1.), budapesti felsőbb tiszti tanfolyamot (1911), bécsi Hadiiskolát végzett (1911–1914).

A két világháború között a budapesti tudományegyetemi közgazdaság-tudományi kar mezőgazdasági osztályán gr. Teleki Pál tanítványa (1920-as évek eleje).

Életút

A marosvásárhelyi 22. honvéd gyalogezred (1906. szept. 1.–1910. nov. 1.), a székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred hadnagya (1910. nov. 1.–1912. nov. 1.), főhadnagya (1912. nov. 1.–1913. márc. 1.), a veszprémi 31. honvéd gyalogezred főhadnagya (1913. márc. 1.–1914. aug.). A 31. honvéd gyalogezred főhadnagyaként (1914. aug.–1915. márc. 1.), majd ún. létszám feletti tisztként az 51. honvéd gyaloghadosztály vezérkarhoz beosztott századosaként (1915. márc. 1-jétől) előbb az orosz fronton részt vett a limanovai előrenyomulásban és a gorlicei áttörésben (1915. máj. 2–4.). Románia hadbalépése (1916. aug. 27.) után az erdélyi és a regáti fronton harcolt, utóbb két hónapig, az olasz fronton a hadosztály mb. vezérkari főnöke (1917. máj.–júl.). Súlyosan megsebesült, a laibachi (= Ljubljana) járványkórhában ápolták. Felgyógyulása után az összeomlásig a Honvédelmi Minisztérium (HM) Szervezési Osztályán teljesített szolgálatot. Az ún. őszirózsás forradalom (1918. okt. 30–31.) után részt vett a tiszti karhatalmi különítmények megszervezésében, de a Károlyi-kormány hivatalba lépése után a balratolódás miatt kilépett a hadseregből (1918. nov.), s bekapcsolódott az ellenforradalom katonai megszervezésébe.

A Tanácsköztársaság bukása után a Nemzeti Hadsereg dunántúli főparancsnoksága, az átszervezés után a székesfehérvári katonai körletparancsnokság vezérkari főnökének helyettese (1919. aug.–1920. szept. 1.), vezérkari őrnagyként a budapesti katonai körletparancsnokság hadműveleti és szervezési osztályának vezetője, ill. a körletparancsnokság vezérkari főnökhelyettese (1920. szept. 1.–1921. nov. 1.), a trianoni békeszerződés következtében átmeneti nyugállományba helyezték (1921. nov. 1-jétől), alezredesként végleg nyugalomba vonult (1924. jún.-tól). Gazdasági főtanácsos (1935-től).

A Nemzeti Egység Pártja (NEP), ill. a Magyar Élet Pártja országgyűlési képviselője (Kaposmérő, 1935–1939; Kaposvár-vidék, 1939–1944); közben rövid ideig a NEP ügyvezető főtitkárhelyettese.

A Tabi Járás vitézi hadnagya (1923–1929), a Somogy Vármegyei Vitézi Szék kapitánya (1929. febr. 1.–1935. nov. 24.), örökös tb. kapitánya (1935. nov. 24-étől).

A két világháború között a Somogy vármegye Tabi járásában fekvő Zala településen lévő birtokán gazdálkodott. Darányi Kálmán híveként került be az 1935. évi országgyűlésbe, ahol katonapolitikai és mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozott. A NEP (1939. febr. 2-ától Magyar Élet Pártja, MÉP) főtitkárhelyetteseként számos propagandakörutat tett az országban, a Dunántúlon, mindenekelőtt Somogy, Tolna és Baranya megyékben ahol ő irányította a pártszervezési munkákat. A honvédelmi törvény tárgyalásakor (1939) országgyűlési bizottsági alelnökként ő volt a törvényjavaslat parlamenti előadója. Megyei és országos lapokban széleskörű publicisztikai tevékenységet fejtett ki, írásaiban elsősorban a kor ideológiáit, a fasizmust, a nemzeti szocializmust és a bolsevizmust, ill. e világnézetek harcát vizsgálta. Feleségével, Zichy Mária Alexandrával megalapította a Zichy Mihály Ereklyemúzeumot (a festőművész születésének századik évfordulóján, 1927), ill felavatta a Sidló Ferenc szobrászművész által készített emléktáblát (1929. okt. 15-én), majd a zalai templom részére több képet festett. A II. világháború után az Egyesült Államokban telepedett le.

Elismerés

Magyar Érdemérem (1934).

Zics (1938) és Zala községek díszpolgára (1939).

Főbb művei

F. m.: írásai: Mussolini fasizmusa. 1–5. (Somogyi Újság, 1932. jún. 2.–jún. 3.–jún. 4.–jún. 19.–jún. 21.)
Az umani hőstett. (Magyar Katonai Szemle, 1942).

Irodalom

Irod.: családi és egyéb források: Özvegy Csicsery Gusztávné Szentpétery Róza asszony, a magyar színészet egyik úttörője elhunyt. (Fővárosi Lapok, 1876. febr. 29.)
Flesch Mária, Flesch Mór terménykereskedő neje meghalt. (Ellenőr, 1879. máj. 26.)
Kazinczy Ferenc unokája, Deák Lőrincné Varga Szeréna meghalt. (Fővárosi Lapok, 1890. ápr. 5.)
Flesch Tivadar. 1852–1896. (Budapesti Hírlap, 1896. febr. 7.)
Flesch Mór halála. (Pesti Hírlap, 1898. jan. 2.)
Zichy Miklós meghalt. (Magyar Nemzet, 1900. nov. 16.)
Id. Ábrányi Kornél: Zichy Mihály és leánya. Visszaemlékezések. (Pesti Napló, 1902. febr. 19.)
Zichy Mihály meghalt. (Pesti Napló–Az Újság, 1906. márc. 4.)
Tomka Jenő halála. (Budapesti Hírlap, 1906. nov. 21.)
Szalay Péter államtitkár elhunyt. (Budapesti Hírlap, 1908. nov. 10.)
Csicsery Ákos kúriai segédhivatali igazgató magyar nemességét, csicseri előnevét és címerét örökbefogadott fiára, Csicsery-Rónai István honvéd főhadnagyra és törvényes utódaira díjmentesen átruházza, és engedélyezi, hogy nevét Csicsery-Rónay alakban viselje, 1914. márc. 12-én. (Budapesti Közlöny, 1914. márc. 31.)
Elhunyt karánsebesi Juhász Albertné Flesch Mária. (Az Újság, 1914. nov. 29.)
Elhunyt özvegy Flesch Tivadarné Zichy Sogna [!]. (A kert, 1915. 19.)
Csicsery-Rónay István vezérkari százados és Flesch Mária Alexandra f. év jan. 21-én házasságot kötöttek. (Pesti Hírlap, 1917. jan. 30.)
Meghalt Zichy Mihály utolsó gyermeke, Tomka Jenőné Zichy Olga. (Nemzeti Újság, 1923. ápr. 25.)
Borsai Flesch Ilona, Szalay Péter özvegye elhunyt. (Világ, 1923. júl. 14.)
A somogyi vitézek napja Kaposvár felejthetetlen napja volt. (Somogyi Újság, 1934. okt. 2.)
Kempelen Béla: Magyarországi zsidó és zsidó eredetű családok. [A kikeresztelkedett borsai Flesch családról.] (Bp., 1937)
A m. kir. belügyminiszter által igazolt nemesek. 1867–1938. Szerk. Gerő József. (Bp., 1938)
„Szívesen látok minden jóindulatú embert az új élet hajnalhasadásán.” Vitéz Csicsery-Rónay István beszéde a Magyar Élet Pártja zászlóbontó nagygyűlésén. (Somogyi Újság, 1939. máj. 3.)
Népes értekezletet tartott a Kaposvár vidéki választókerület. Vitéz Csicsery-Rónay István Európa keresztes hadjáratáról. (Somogyi Újság, 1943. febr. 24.)
Vitéz Csicsery-Rónay István: „Ezt a háborút szent meggyőződésem szerint minden eszközzel és minden körülmények közt meg fogjuk nyerni.” Népes pártértekezletet tartott tegnap délelőtt a Kaposvár-vidéki MÉP-választmány. (Somogyi Újság, 1944. márc. 1.).

Irod.: lexikonok: Magyar politikai lexikon. Szerk. Madarász Elemér. (Bp., 1935)
Országgyűlési almanach az 1939–1944. évi országgyűlésről. Szerk. Haeffler István. (Bp., 1940)
Keresztény magyar közéleti almanach. I–II. köt. (Bp., 1940)
Sziklay János: Dunántúli kulturmunkások. A Dunántúl művelődéstörténete életrajzokban. (Bp., 1941).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YSYD-YW6?cc=1743180&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AX8YD-HLM (Zichy Mihály születési anyakönyve, 1827)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-SBSM-GG?cc=1743180&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AXK51-6LZ (Flesch Emma születési anyakönyve, 1851)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-SBSS-NT?cc=1743180&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AXK51-RQL (Flesch Mária születési anyakönyve, 1857)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-VF93-47?cc=1743180&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AXXQ7-MJW (Deák Ilona születési anyakönyve, 1862)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/374452 (Csicsery Gusztáv gyászjelentése, 1872)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/504108 (Flesch Mórné Flesch Mária gyászjelentése, 1879)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-RLSP-PL (Rónai István Ágoston születési anyakönyve, 1885)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9392-9DR4-P (Rónai Tihamér Kálmán születési anyakönyve, 1887)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/642543 (Zichy Sándorné Eperjessy Julianna gyászjelentése, 1887)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YS85-P18?cc=1743180&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AXZHC-92V (Rónai Szeréna Margit születési anyakönyve, 1889)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/398218 (Deák Lőrinczné Varga Szeréna gyászjelentése, 1890)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-RG92-9V?personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AV5QF-H6N (Rónai Kálmán Ákos születési anykaönyve, 1893)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/504081 (Flesch Fülöp gyászjelentése, 1895)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/504114 (Flesch Tivadar gyászjelentése, 1896)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6XPS-JD?i=220&wc=92QX-3T5%3A40678301%2C51334101%2C1077265703&cc=1452460 (Flesch Mór halotti anyakönyve, 1898)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/642372 (Zichy Antal gyászjelentése, 1898)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DR4Q-SQS?i=158&wc=92QF-DPX%3A40678301%2C54933001%2C1077273001&cc=1452460 (Zichy Antal halotti anyakönyve, 1898)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/642444 (Zichy István gyászjelentése, 1901)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/642497 (Zichy Mihály gyászjelentése, 1906)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D4ZR-B7?i=79&cc=1452460 (Szalay Péter halotti anyakönyve, 1908)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/504091 (Flesch Jenő gyászjelentése, 1911)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/504115 (Flesch Tivadarné  Zichy Zsófia [Szonja] gyászjelentése, 1915)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DRJ3-HTC?i=28&cc=1452460 (csicseri Csicsery Rónay István és Flesch Mária Alexandra házassági anyakönyve, 1917
házassági tanúi: Kacziány Géza és Horánszky Dezső)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/478513 (Ráthonyi Reusz Henrikné Flesch Emma gyászjelentése, 1919)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9P-93M4-3?i=268&cc=2520237 (Flesch Aladár halotti anyakönyve, 1926)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9PB-MBKL?i=574&cc=2377565 (Csicsery-Rónay István [Stephen] halotti anyakönyve, 1978)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2022

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője