Csik Lajos
Csik Lajos

2021. október 26. Kedd

Csik Lajos

orvos, biológus

Születési adatok

1902. január 7.

Felsőnyárád, Borsod vármegye

Halálozási adatok

1962. április 13.

Szeged


Iskola

A debreceni Tisza István Tudományegyetemen általános orvosi okl. (1928), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen humángenetikából magántanári képesítést szerzett (1938), a biológiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1947. jún. 6.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A debreceni Tisza István Tudományegyetem Orvostudományi Karának gyakornoka (1925–1928), a tihanyi Magyar Biológiai Kutató Intézet kísérletügyi adjunktusa, majd osztályigazgatója (1928–1937). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1937–1940), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem ny. r. tanára (1940–1945), szerződéses tanára (1945–1950). Az MTA tihanyi Biológiai Kutató Intézete osztályvezetője (1950–1955), a SZOTE Biológiai Intézet tanszékvezető egy. tanára (1955. jan. 27.– 1962. ápr. 13.). Humángenetikával, élettannal, örökléstannal foglalkozott, immunbiológiai vizsgálatokat végzett. Egyetemes jelentőségű kísérletsorozatával elsők között bizonyította be az ecetmuslicán (Drosophila) az evolúció lehetőségét mutációk útján; ill. azt, hogy a szárnyméretek változásait kis mennyiségi változások során több gén kölcsönhatása határozza meg. Különösen jelentősek az erdélyi magyarság körében végzett humángenetikai vizsgálatai (kalotaszegi vércsoportvizsgálatok, Kállay Ernővel, 1940-es évek). Az első magyar orvosbiológiai intézet megalapítója (Szeged, 1955).

Emlékezet

Szegeden hunyt el, a Belvárosi Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2006- ban). Nevét Csik formában (azaz „i”-vel) írta!

Főbb művei

F. m.: Az izom mechanikai sajátságairól mellékvesekiirtás után. (Tihany, 1932)
Különböző gének hatása ugyanazon szerv phänotípusára. (Bp., 1935)
Az átöröklés és az ember. Változékonyság és öröklékenység. (Bp., 1940)
Vércsoportvizsgálatok kalotaszegi községekben. Kállay Ernővel. (Kolozsvár, 1942)
Az ember. Deseő Dezsővel. (Bp., 1944)
Adatok a süketnémaság kórokonkénti megoszlásához Erdélyben. Monosi Mihállyal. (Népegészségügy, 1944)
Alapanyagcsere mérések házi és üregi nyulakon, valamint azok hibridjein. (MTA Tihanyi Biológiai Kutató Intézet Közleményei, 1955/56)
Összehasonlító immunbiológiai vizsgálatok különböző fajtájú patkányokon. Szemere Györggyel. (Kísérletes Orvostudomány, 1958)
Hibridpatkányok properdinszintje. Szemere Györggyel. (Kísérletes Orvostudomány, 1962).

Irodalom

Irod.: Obál Ferenc: Cs. L. (SZOTE Évkönyv, 1960/63).

Megjegyzések

Akadémiai székfoglalót nem tartott!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013