Csiki Ernő
Csiki Ernő

2021. október 25. Hétfő

Csiki Ernő

zoológus, entomológus, állatorvos

Névváltozatok

1898-ig Dietl Ernő 

Születési adatok

1875. október 22.

Zsilyvajdejvulkán, Hunyad vármegye

Halálozási adatok

1954. július 7.

Budapest


Család

Sz: Dietl Lajos, Klimkovits Tekla.

Iskola

A nagyszebeni gimnáziumban éretts. (1894), az Állatorvosi Főiskolán állatorvosi okl. szerzett (1897).

Az MTA tagja (l.: 1925. máj. 7.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Állattárának asszisztense (1897–1901), múzeumi segédőre (1901–1907), múzeumi őre (1908–1914), igazgató-őre (1914–1920), az Állattár mb. vezetője (1920–1924), igazgatója (1924–1933). Természettudományi gyűjtőként részt vett gr. Zichy Jenő harmadik ázsiai expedíciójában (1898–1899), amelynek során terepkutatásokat és rovartani gyűjtéseket végzett a Kaukázusban, a Kura folyó mentén, a Volga deltavidékén, ill. később a Góbi sivatagban és a mongol pusztákon. Az Albániában járt Balkán-kutató magyar expedíció tagja (1916–1918).

Rovartannal foglalkozott, elsősorban bogarak és egyenesszárnyú rovarok, ill. levéldarazsak rendszer- és alaktanát vizsgálta. Nagy érdemeket szerzett Déchy Mór (1851–1917) kaukázusi expedícióiból származó gazdag bogárgyűjteményének feldolgozásával. Kb. 250 gerinces állattal és 9000 rovarral gyarapította az MNM gyűjteményét. Több mint 400, addig a tudományos irodalomban ismeretlen bogár-, v. állatfaj, ill. nemzetség leírása fűződik nevéhez, 70 új állatfajt és nemzetséget neveztek el róla.

Elismertség

A Magyar Természettudományi Társulat Állattani Szakosztályának jegyzője (1907–1916), alelnöke (1920–1929), elnöke (1929–1932). A Magyar Rovartani Társaság alapító elnöke (1908–1918), tb. tagja (1950-től).

Elismerés

Az MTA Kitaibel-érme (1948).

Szerkesztés

A Rovartani Lapok (1908–1926), az Archivum Zoologicum (1909–1910) és az Archivum Balatonicum szerkesztője (1926–1927). A Coleopterorum catalogus munkatársa (1910–1940).

Főbb művei

F. m.: Magyarország bogárfaunája. I–II. köt. (Bp., 1905–1909)
Cs. E. állattani kutatásai Albániában. (Bp., 1923)
Útmutató a rovarok, pókok és százlábúak gyűjtésére… (Bp., 1925)
Rendszertani tanulmányok carabidákon. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1929. márc. 18.
megjelent: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1929).

Irodalom

Irod.: Székessy Vilmos: Cs. E. (Rovartani Közlemények, 1954)
Székessy Vilmos: Cs. E. emlékezete. (Állattani Közlemények, 1955)
Csinády Gerő: Zichy Jenő oroszországi és kínai expedícióinak története. (Földrajzi Közlemények, 1963).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013