Csiki Ernő
Csiki Ernő

2022. szeptember 27. Kedd

Csiki Ernő

zoológus, entomológus, állatorvos

Névváltozatok

1898-ig Dietl Ernő 

Születési adatok

1875. október 22.

Zsilyvajdejvulkán, Hunyad vármegye

Halálozási adatok

1954. július 7.

Budapest


Család

Sz: Dietl Lajos, Klimkovits Tekla.

Iskola

A nagyszebeni gimnáziumban éretts. (1894), az Állatorvosi Főiskolán állatorvosi okl. szerzett (1897).

Az MTA tagja (l.: 1925. máj. 7.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Állattárának asszisztense (1897–1901), múzeumi segédőre (1901–1907), múzeumi őre (1908–1914), igazgató-őre (1914–1920), az Állattár mb. vezetője (1920–1924), igazgatója (1924–1933). Természettudományi gyűjtőként részt vett gr. Zichy Jenő harmadik ázsiai expedíciójában (1898–1899), amelynek során terepkutatásokat és rovartani gyűjtéseket végzett a Kaukázusban, a Kura folyó mentén, a Volga deltavidékén, ill. később a Góbi sivatagban és a mongol pusztákon. Az Albániában járt Balkán-kutató magyar expedíció tagja (1916–1918).

Rovartannal foglalkozott, elsősorban bogarak és egyenesszárnyú rovarok, ill. levéldarazsak rendszer- és alaktanát vizsgálta. Nagy érdemeket szerzett Déchy Mór (1851–1917) kaukázusi expedícióiból származó gazdag bogárgyűjteményének feldolgozásával. Kb. 250 gerinces állattal és 9000 rovarral gyarapította az MNM gyűjteményét. Több mint 400, addig a tudományos irodalomban ismeretlen bogár-, v. állatfaj, ill. nemzetség leírása fűződik nevéhez, 70 új állatfajt és nemzetséget neveztek el róla.

Elismertség

A Magyar Természettudományi Társulat Állattani Szakosztályának jegyzője (1907–1916), alelnöke (1920–1929), elnöke (1929–1932). A Magyar Rovartani Társaság alapító elnöke (1908–1918), tb. tagja (1950-től).

Elismerés

Az MTA Kitaibel-érme (1948).

Szerkesztés

A Rovartani Lapok (1908–1926), az Archivum Zoologicum (1909–1910) és az Archivum Balatonicum szerkesztője (1926–1927). A Coleopterorum catalogus munkatársa (1910–1940).

Főbb művei

F. m.: Magyarország bogárfaunája. I–II. köt. (Bp., 1905–1909)
Cs. E. állattani kutatásai Albániában. (Bp., 1923)
Útmutató a rovarok, pókok és százlábúak gyűjtésére… (Bp., 1925)
Rendszertani tanulmányok carabidákon. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1929. márc. 18.
megjelent: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1929).

Irodalom

Irod.: Székessy Vilmos: Cs. E. (Rovartani Közlemények, 1954)
Székessy Vilmos: Cs. E. emlékezete. (Állattani Közlemények, 1955)
Csinády Gerő: Zichy Jenő oroszországi és kínai expedícióinak története. (Földrajzi Közlemények, 1963).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője