Csizmadia Ernő
Csizmadia Ernő

2021. október 25. Hétfő

Csizmadia Ernő

agrárközgazdász

Születési adatok

1924. február 10.

Beje, Gömör és Kishont vármegye

Halálozási adatok

1984. november 14.

Budapest


Család

Sz: Csizmadia Julianna. F: Csizmadiáné Székely Magda (1927–1985) közgazdász, egyetemi tanár.

Iskola

A Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetemen közgazdász okl. szerzett (1950), az MKKE-n doktorált (1958), a közgazdaság- tudományok kandidátusa (1960), doktora (1970).

Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1979. máj. 11.).

Életút

Az MKKE tanársegéde (1950–1951), egy. adjunktusa (1951–1956), az Agrártudományi Egyetem (ATE) egy. docense (1956–1957); közben az MTA TMB-n Nagy Imre, ill. Fogarasi Béla aspiránsa (1953–1956). Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályának munkatársa (1957–1963), a Minisztertanács Titkárságának főosztályvezetője (1964–1968), az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztályának helyettes vezetője (1971–1975). Az MKKE Kereskedelmi Kar Mezőgazdaság Gazdaságtana Tanszék egy. tanára (1967. júl. 1.–1984. nov. 14.); közben az egyetem tud. rektorhelyettese (1968–1971), majd rektora (1977–1979).

Agrárgazdasággal, elsősorban a szocialista nagyüzemek kérdéseivel foglalkozott. Az MSZMP KB agrárpolitikai elveinek kidolgozója (1957-től), a mezőgazdaság átszervezésének egyik vezetője, majd vezető szerepet játszott a magyar mezőgazdaság távlati terveinek előkészítésében és megvalósításának végrehajtatásában.

Emlékezet

Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben).

Elismertség

Az MTA Agrártudományok Osztálya elnökhelyettese (1976-tól).

Szerkesztés

A Társadalmi Szemle munkatársa, szerkesztője (1957-től).

Főbb művei

F. m.: A Viharsarok egy falva a földreform után. (Valóság, 1947)
A mezőgazdasági nagyüzem fölénye. (Közgazdasági Szemle, 1954)
A termelőszövetkezetek belterjes és sokoldalú fejlesztéséről. (Társadalmi Szemle, 1955)
A mezőgazdaság nagyüzemi átalakításának szocialista útja. (Társadalmi Szemle, 1958)
Átmeneti formák és megoldások mezőgazdaságunk szocialista nagyüzemi rendszerének építésében. (Közgazdasági Szemle, 1960)
A mezőgazdaság nagyüzemi átalakulásának tőkés és szocialista módja. Kand. értek. (Bp., 1960)
Két út – két világ. (Bp., 1962)
A termelőszövetkezetek közös vállalkozásai. (Társadalmi Szemle, 1962)
Az egységes szocialista szövetkezeti parasztosztály kialakulása. Nagy Sándorral, Zsarnóczai Sándorral. (Bp., 1966)
A gazdasági mechanizmus reformja és a mezőgazdaság. (Bp., 1967)
A magyar mezőgazdaság. Dankovits Lászlóval, Udvari Lászlóval. (Bp., 1968)
Agrárgazdaságtan. Többekkel. (Bp., 1968)
Az intenzív gazdasági fejlődés és a mezőgazdaság. Doktori értek. (Bp., 1969)
Gazdasági koncepciónk és az élelmiszergazdaság. (Bp., 1970)
Élelmiszergazdaságunk a hatékonyabb gazdálkodás útján. (Bp., 1972)
Bevezetés az élelmiszergazdaságtanba. (Bp., 1973)
Új vonások a hetvenes évtized magyar mezőgazdaságában. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1974. ápr. 16.)
Socialist Agriculture in Hungary. (Bp., 1977)
A mezőgazdaság az ágazati kapcsolatok rendszerében. Vági Ferenccel. (Bp., 1977)
Vállalati gazdálkodás és gazdaságirányítás a mezőgazdaságban. Székely Magdával. (Bp., 1978)
Élelmiszer-gazdaságunk a nyolcvanas évtized közepén. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1980. ápr. 18.
megjelent: Közgazdasági Szemle, 1980)
Az MSZMP agrárpolitikája és a magyar mezőgazdaság. (Bp., 1984)
Cs. E. válogatott művei. Sajtó alá rend. Fekete Ferenc. (Bp., 1988).

Irodalom

Irod.: Sipos Aladár: Cs. E. (Közgazdasági Szemle, 1985)
Dimény Imre: Cs. E. (Magyar Tudomány, 1985).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013