Csűrös Klára
Csűrös Klára

2021. október 17. Vasárnap

Csűrös Klára

irodalomtörténész, műfordító

Születési adatok

1940. március 10.

Makád, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1999. február 22.

Budapest


Család

Sz: Csűrös László (†1963) orvos, Kerekes Magdolna pedagógus.

Iskola

A KLTE BTK-n orosz–francia szakos tanári okl. szerzett (1963), doktorált (1971), az irodalomtudomány kandidátusa (1995).

Életút

A KLTE Romanisztika Tanszék gyakornoka, tanársegéde (1963–1970), egy. adjunktusa (1970–1972). A Budapesti Kulturális Kapcsolatok Intézete előadója (1972–1973), a párizsi Magyar Intézet igazgatóhelyettese (1973–1977), az MKKE Nyelvi Tanszéke francia- és orosztanára (1977–1978). Az ELTE BTK Francia Nyelv és Irodalom Tanszéke egy. adjunktusa (1978–1995), egy. docense (1995–1999). 18–20. sz.-i francia irodalommal, elsősorban a francia epika fejlődéstörténetével, André Gide, Louis Aragon és Paul Éluard munkásságával foglalkozott. Műfordítóként 19–20. századi francia szépirodalmat és klasszikus francia filozófiai műveket tolmácsolt. Összeállította a francia nyelvű hungaricumok gyűjteményét (posztumusz jelent meg, 2001-ben). Szocialista Kultúráért (1976).

Emlékezet

A Société des Amis d’André Gide (1976–1982), a Société Francaise des Seiziémistes (1982–1999) és a Centre International de Rencontres sur le XVIIe Siècle Igazgatótanácsának tagja (1992–1999).

Főbb művei

F. m.: Gide und Goethe. (Német filológiai Tanulmányok. Debrecen, 1970)
André Gide és az irodalmi kozmopolitizmus. Egy. doktori értek. (Debrecen, 1971)
Louis Aragon. Egy. jegyz. (Bp., 1971)
Fejezetek a XX. század francia irodalmából. Gorilovics Tivadarral, Szabó Annával. (Bp., 1971
3. kiad. 1988
4. kiad. 1993)
A nacionalizmus és a kozmopolitizmus harca a XIX. században. (Filológiai Közlöny, 1973)
André Gide. Egy. jegyz. (Bp., 1974)
André Gide. (Francia irodalom a XX. században. Szerk. Köpeczi Béla. Bp., 1976)
La Hongrie secorue, poème héroique de Jean de La Forge, ou le déclin d’un genre. (Das Epos in der Romania. Tübingen, 1986)
Dans le sillage de Du Bontas: l’inventaire épique d’un monde menacé. (Du Bontas, poéte encyclopédique du XVIe siècle. Lyon, 1988)
Guerriers et guerrières dans le poèmes épiques français du XVIIe siècle. (Acta Litteraria, 1990)
Eckhardt Sándor és a francia reneszánsz. (Filológiai Közlöny, 1992)
L’épopée francaise de Ronsard á Voltaire. Variétés et vicissitudes d’un genre. Kand. értek. (Bp., 1994)
La lutte contre l’infidèle dans les épopées françaises du XVIIe siècle. (Társadalomtörténeti tanulmányok a közel- és a régmúltból. Emlékkönyv Székely György 70. születésnapjára. Bp., 1994)
A szentgotthárdi csata francia irodalmi visszhangja. (Irodalomismeret, 1995)
Variétés et vicissitudes d’un genre épique de Ronsard à Voltaire. Monográfia. A kand. értek. átd. kiadása. (Bibliothèque de littérature générale et comparée. 21. Paris–Genève, 1999)
Árpád-házi Szent Erzsébet mint exemplum Pierre Matthieu francia történetíró tollából. (A középkor szeretete. Tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Szerk. Klaniczay Gábor, Nagy Balázs. Bp., 1999)
Francia nyelvű hungaricumok gyűjteménye. 1502–1803. Cs. K. gyűjtése nyomán összeáll. Kalmár Anikó. (Bp., 2001)
ford.: Aragon, Louis: A költő és a valóság. Ford. Többekkel. (Bp., 1970)
Éluard, Paul: A körülmények és a költészet. Vál., az utószót írta Fodor István. Ford. Kiss Sándorral, Vígh Árpáddal. (Bp., 1972)
Kádár János: Szocializmus és demokrácia. Vál. cikke, írások és interjúk. 1957–1982. – Socialisme et démocratie en Hongrie. Discours, articles et interviews. 1957–1982. Franciára ford. 16 táblával. (Bp., 1984)
Bodin, Jean: Az államról. Válogatás Jean Bodin írásaiból. Vál. Sz. Jónás Ilona, az előszót írta Ferenczi László. Ford. Máté Györgyivel. (Politikai gondolkodók. Bp., 1985)
Foucault, Michel: Felügyelet és büntetés. A börtön története. Ford. Fázsy Anikóval. (Társadalomtudományi Könyvtár. Bp., 1990).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1999. febr. 25.)
Gorilovics Tivadar: In memoriam Klára Csűrös. (Revue d’études françaises, 1999)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013