Czobor Árpád
Czobor Árpád

2021. október 25. Hétfő

Czobor Árpád

földmérő mérnök

Születési adatok

1941. március 31.

Zirc, Veszprém vármegye

Halálozási adatok

1993. január 27.

Budapest


Család

Sz: Czobor Pál géplakatos, eltűnt a Don-kanyarnál, Vizer Margit (†1979), a Veszprémi Kiskereskedelmi Vállalat dohányárudájának eladója. Testvére: Czobor Ferenc gépészmérnök, az Országos Gumiipari Vállalat tervezési szakosztályvezetője és Czobor Pál gépésztechnikus, a Zirci Iparitanuló Intézet szakoktatója. F: 1969-től Salamon Éva orvos, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet főorvosa. Leánya: Czobor Éva (1970–); fia: Czobor Krisztián (1974–). 

Iskola

A székesfehérvári Jáky József Útépítő Technikumban éretts. és építőtechnikus képesítést (1959), az ÉKME Mérnök Kar Földmérőmérnöki Szakán végzett (1966), a BME-n geodéziai automatizálási szakmérnöki okl. szerzett (1973), a BME-n doktorált (1976), a műszaki tudomány kandidátusa (1988). 

Életút

Az ÁFTH Veszprém Megyei Földmérési és Földnyilvántartási Felügyelőségének műszaki előadója (1959–1961). Az ÁFTH Győr-Sopron Megyei Felügyelősége, ill. a Győr-Sopron Megyei Földhivatal műszaki előadója (1966–1968). A Földmérési Intézet (FÖMI), ill. a Földmérési és Távérzékelési Intézet Alappont-hálózati Csoportja tud. segédmunkatársa (1969–1971), a Tudományos Kutatási Főosztály Asztrogeodéziai Osztálya tud. munkatársa (1971–1987), tud. főmunkatársa (1987–1993), egyúttal a Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Adatfeldolgozási és Kutatási Osztályának vezetője (1976–1986). A soproni Erdészeti és Faipari Egyetem (EFE) székesfehérvári Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karának főisk. tanára (1988–1993). Finnországban (1973), majd az Athéni Műszaki Egyetemen vendégkutató (1982). 

Tudományos pályafutásának kezdetén részt vett Győr város földmérő és fotogrammetriai munkálataiban, majd érdeklődése az asztrogeodézia, az asztrogeodéziai hálózat kiegyenlítésével kapcsolatos kutatásokkal felé fordult. Finnországban megismerkedett a stelláris háromszögelési módszerrel és behatóan foglalkozott a nagy geodéziai hálózatok kiegyenlítésére írt számítógépes programokkal (ezzel kapcsolatos dolgozata az első magyarországi geodéziai informatikai egyetemi dolgozat, 1975). Jelentős eredményeket ért el a kozmikus geodéziai és földi hálózatok közötti kapcsolatok vizsgálata, ill. a kettő közötti ún. pontsűrűsítési módszerekre irányuló kutatások terén. Az első magyarországi stellár háromszögelési kísérlet résztvevője (1978). További kutatási területei: a Kárpát–Balkán térség recens függőleges földkéregmozgási hálózata; rádiós szatellit megfigyelés programozási modellezési problémái; vertikális kéregmozgások vizsgálata; nagy geodéziai hálózatok integrált geodéziai kiegyenlítési feladatai.

Elismerés

Akadémiai Díj (1985). 

Főbb művei

F. m.: A fokozatos kiegyenlítés. (Geodézia és Kartográfia, 1972)
Nagyméretű normálegyenlet-mátrix invertálása particionálással. Povialitis, S.-szel. (Geodézia és Kartográfia, 1973
németül: Invertierung grosser Normalgleichungsmatrizen durch Partitionierung. Acta Geodaetica, 1973)
Stelláris háromszögelés. (Geodinform, 1974)
A Kárpát–Balkán-régió recens függőleges földkéregmozgási sebességértékeinek együttes kiegyenlítése. Többekkel. (Geodézia és Kartográfia, 1974)
Nagy geodéziai hálózatok kiegyenlítése. Egy. doktori értek. (Bp., 1975)
A stelláris háromszögelés hazai alkalmazásának vizsgálata. Tanulmány. Többekkel. (Bp., 1976)
Az űrtávközlés kozmikus geodéziai feladatai. Tanulmány. Németh Zsuzsával. (Bp., 1977)
Az első hazai geodéziai pontosságú dopplermérések eredményei. Ádám Józseffel. (Geodézia és Kartográfia, 1977)
Stellár-háromszögelési kísérlet Magyarországon. Németh Zsuzsával. (Geodézia és Kartográfia, 1980)
A penci hitelesítő alapvonal-hálózat. Konttinen, Raimóval. (Geodézia és Kartográfia, 1981)
Doppler-módszer alkalmazása a geodéziai hálózatban. Tanulmány. Többekkel. (Bp., 1982)
Alaphálózati doppleres mérések és a feldolgozás tapasztalatai. (Geodézia és Kartográfia, 1982)
A GEODOP program adaptálásának tapasztalatai. Deák ?-val és Lázár ?-val. (Geodinform, 1982)
Space Techniques. Ádám Józseffel és Mihály Szabolccsal. (Hungarian IAG Report, 1983)
A doppleres helymeghatározás koordináta-rendszereiről. (Geodézia és Kartográfia, 1984)
A kéregmozgás vizsgálatok geometriai alapjai. Németh Zsuzsával. (Földtani Közlöny, 1986)
Háromdimenziós hálózatkiegyenlítés. Kand. értek. (Bp., 1987)
Alaphálózatunk az integrált geodézia tükrében. (Geodézia és Kartográfia, 1987)
Vetületi átszámítás térbeli derékszögű segédkoordinátákkal. – A gravitációs mérések és geodéziai felhasználásuk hazai helyzete. Többekkel. (Geodézia és Kartográfia, 1989)
Felsőrendű mérések. 4. Főisk. jegyz. (Az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karának kiadványa. Székesfehérvár, 1990)
Az Állami Geodéziai Alapok továbbfejlesztési lehetőségei. (Geodézia és Kartográfia, 1993). 

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1993. febr. 3.)
Cz. Á. (Geodézia és Kartográfia, 1993). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015