Daday Jenő
Daday Jenő

2024. július 20. Szombat

Daday Jenő, deési

biológus, zoológus

Születési adatok

1855. május 24.

Búzamező, Szolnok-Doboka vármegye

Halálozási adatok

1920. április 2.

Budapest

Temetési adatok

1920. április 4.

Kisújszállás

Református Temető


Család

Régi erdélyi református családból származott.

Nagyszülei: Daday István (1786. Dés–1861. márc. 27. Búzamező) földbirtokos, vármegyei hivatalnok, kolosvári Péchy Klára, kolosvári Péchy Imre semesnyei földbirtokos leánya.

Szülei: Daday Elek (1828. júl. 17. Semesnye, Belső-Szolnok vm.–1910. márc. 17. Semesnye. Temetés: 1910. márc. 19. Semesnye, Református Temető) földbirtokos, honvéd főhadnagy, kisbuni Méhesy Sarolta (= Méhessy Lotti, †1883. aug. 19. Semesnye).

Testvérei: Daday Ferenc (1858. nov. 4. Semesnye) jogász, királyi ügyész és Daday Zoltán (1862. márc. 4. Dés) okl. gazdatiszt. Daday Ferenc egyik fia: Daday Loránd (1893. nov. 6. Beszterce–1954. júl. 23. Dés) író. Felesége: 1. 1887–1888: ilenczfalvi Sárkány Gizella (†1888. okt. 29. Bp. Temetés: 1888. okt. 31. Kőbánya, Új Köztemető), Sárkány Ferenc református kollégiumi r. tanár és Seres Mária leánya. Özvegy. 2. 1890–1920: dezséri Boleman Emma (†1928. nov. 26. Bp.), Boleman István (†1916. dec. 30. Kisújszállás. Temetés: 1917. jan. 1. Kisújszállás) földbirtokos, gyógyszerész, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei törvényhatósági bizottsági tag és Medgyessy Sarolta leánya. Fia: Daday Ernő Péter (1891. jún. 29. Bp.–1914. aug. 14. Sztojanov, Galícia) gépészmérnök, az I. világháborúban hősi halált halt.

Iskola

Elemi és középiskolái Kolozsvárott végezte, a kolozsvári református főgimnáziumban éretts. (1874), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen természetrajz szakos tanári és bölcsésztudori okl. (1878), az édesvízi gerinctelen állatokról tárgykörben (Kolozsvár, 1883. jan. 14.) és a belvízi gerinctelen állatokról tárgykörben is magántanári képesítést szerzett (Budapest, 1888. júl. 24.).

Az MTA tagja (l.: 1889. máj. 3.; r.: 1910. ápr. 28.).

Életút

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Állat- és Összehasonlító Bonctani Tanszéke tanársegéde (1878–1887), és magántanára (1883. jan. 14.–1887. jún. 30.); közben a nápolyi Stazione Zoologica ösztöndíjasa (1883–1886). A kecskeméti állami főreáliskola h. tanára (1887), a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Állattára segédőre (1887. júl. 1.–1898. máj. 31.), őre (1898. jún. 1.–1902. jún. 24.), egyúttal a budapesti tudományegyetem magántanára (1888. júl. 24.–1902. jún. 24.).

A József Műegyetem Állattani Tanszéke ny. r. tanára (1902. jún. 24.–1920. ápr. 2.) és a Vegyészmérnöki Szakosztály dékánja (1909–1912).

Belvizek, édesvízi vizek gerinctelen állatvilágával és mikrofaunájával foglalkozott, a magyarországi hidrobiológiai és limnológiai kutatások úttörője. Alapvető monográfiát írt a magyarországi tavak halairól, Magyarország rákfaunájáról, vizsgálta a Balaton élővilágát, nemzetközileg is elsőként kutatta a tenger ökológiai viszonyait, tisztázta, hogy a klimatikus viszonyoknak igen jelentős szerepe lehet a mikrofauna változásaiban, új fajok és változatok kialakulásában. A magyarországi fauna édesvízi fonálférgeinek kutatása közben 59 fajt és 5 varietast mutatott ki. A magyarországi állattani bibliográfia elindítója, különösen jelentős a hazai állattani szakirodalmat megújító nyelvművelő tevékenysége.

Elismertség

Bugát Pál-díj (1893), az MTA Vitéz-jutalma (1902).

Elismerés

A Természettudományi Társulat választmányi tagja (1896–1918) és az Állattani Szakosztály jegyzője (1895–1900). Az Indiai Tudományos Akadémia, a moszkvai Antropológiai és Etnográfiai Társaság tagja.

Főbb művei

F. m.: A rotatoriák hímjeiről. Egy. doktori értek. is. (Kolozsvár, 1878)
A magyar állattani irodalom ismertetése. I. rész. 1870–1880. (Bp., 1882)
II. rész. 1881–1890. (Bp., 1891)
A nápolyi öböl rotatoriái. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1889. okt. 21.
megjelent: Értekezések a természettudományok köréből. I. köt. Bp., 1890
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1890)
Rovartani műszótár. (Bp., 1894)
A kagylós rákok harántcsíkos izomcsontjának finomabb szerkezete. (Bp., 1894)
A Cyprois dyspar [Chyz.] anatómiai viszonyai. (Bp., 1895)
A magyarországi tavak halainak természetes tápláléka. (Bp., 1897)
Mikroskopische Süsswasserthiere aus Ceylon. (Bp., 1898)
A magyarországi kagylósrákok magánrajza. Ostracoda Hungariae. (Bp., 1901)
Gr. Zichy Jenő 3. ázsiai utazásának állattani eredményei. (Bp., 1901)
Adatok a phyllopoda anostraca-alrend eddig ismert fajainak ismeretéhez. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1910. nov. 14.
megjelent: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1911)
Magyarország kagylós levéllábú rákjai. (Bp., 1913).

F. m.: Adatok a Rotatoriák ismeretéhez. 1 kőmetszetű rajztáblával. (Az Erdélyi Múzeum Egylet Évkönyvei. Új sorozat, 1877)
A Rotatoriák hímjeiről. Egy. doktori értek. is. 1 kőnyomatú rajzlappal. (Kolozsvár, 1878)
A lótetű [Gryllotalpa vulgaris L.] fonálférgei. 1 táblával. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1879. 2.)
Oecistes crystallinus Ehbg. (Természetrajzi Füzetek, 1879. 4.)
A Pesterei-barlangban tett kutatások eredménye. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1880. 2.)
A magyarországi álskorpiók. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1880. 3.)
Az álskorpiók vérkeringési szervéről. (Természetrajzi Füzetek, 1880. 4.)
Ichthydium Entzii, Mihi, a kolozsvári édesvízi fauna egy új alakja. (Természetrajzi Füzetek, 1881. 2-4.)
Az álskorpiók [Pseudoscorpionidae] boncztana. 6. táblával. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1882. 1. és külön: Bp., 1882)
Adatok Kolozsvár és környéke Crustace-faunájának ismeretéhez. – Két érdekes állatfaj Arad város faunájából. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1882. 3.)
Egy kép a régi könyvek állatvilágából. (Nemzeti Nőnevelés, 1882)

 

A magyar állattani irodalom ismertetése tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is. I. rész. 1870–1880. (A Kir. m. Természettudományi Társulat kiadványa. Bp., 1882
II. rész. 1881–1890. (Bp., 1891)

 

Adatok a Cilioflagelláták ismeretéhez. Véglénytani tanulmány. 1 táblával. (Értekezések a természettudományok köréből, XIII. köt. 15. Bp., 1883)
Adatok a Retyezát tavai Crustacea-faunájának ismeretéhez. (Természetrajzi Füzetek, 1883. 1-4. és külön: Bp., 1883)
Adatok a Szent Anna-tó és a Mohos-tó faunájának ismeretéhez. 1 táblával. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1883. 1. és külön: Bp., 1883)
Adatok a dévai vizek faunájának ismeretéhez. 1 táblával. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1883. 3. és külön: Bp., 1883)
Házi állataink eredete. (Orvos-természettudományi Értesítő. Népszerű előadások, 1883. 5.)
Új adatok a kerekesférgek ismeretéhez. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1883. 8-9.)
A Balaton titkai. (Orvos-természettudományi Értesítő. Népszerű előadások, 1884. 4. és külön: Bp., 1884)
A Magyarországon eddig talált szabadon élő evezőlábú rákok magánrajza. 4 táblával. (Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 1884. 1. és külön: Bp., 1884)
Új adatok a kerekesférgek ismeretéhez. 1 táblával. (Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 1884. 1. és külön: Bp., 1884)
Catalogus crustaceorum faunae Transylvanie. E collectione Musei transylvanici. – Névjegyzéke az erdélyi országos múzeum gyűjteményében lévő erdélyi héjasoknak. Összeáll. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1884. 2. és külön: Bp., 1884)
Újabb adatok Kolozsvár és Erdély Crustacea-faunájának ismeretéhez. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1884. 3.)
Über eine Polythalamie der Kochsalztümpel bei Déva in Siebenbürgen. (Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, 1884)
Adatok a Balaton tó faunájának ismeretéhez. (Természettudományi Közlöny, 1885 és (Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 1885. 6-7.)
Faunisztikai feljegyzések Erdélyből. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1885. 1.)
Adatok Magyar- és Erdélyország néhány édesvízű medenczéjének nyílttükri faunájához. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1885. 3.)
Jelentés az 1884 nyarán Magyarország különböző vidékein végzett crustaceológiai kutatások eredményeiről. (Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 1885. 1.)
Új állatfajok Budapest édesvízi faunájából. (Természetrajzi Füzetek, 1885. 2.)
A Hexarthra polyptera Schm. boncz-, szövet- és élettani viszonyai. A kir. m. Természettudományi Társulattól 300 frttal jutalmazott pályamű. (Természetrajzi Füzetek, 1886. 2-3. és külön: Bp., 1886)
Az Evadne tergestina Claus. barnászöld festéksejtjei. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1886. 1.)
Új adatok Erdély denevér-faunájának ismeretéhez. 1 táblával. (Értekezések a természettudományok köréből XVI. köt. 7. Bp., 1886)
Ein kleiner Beitrag zur Kenntnis der Infusorien-Fauna der Golfes von Neapel. (Mittheilungen aus der zoologischen Station zu Neapel, 1886)
Einiges über F. v. Stein’s Cilioflagellaten-Gattung Cenchridium. (Zoologischer Anzeiger, 1886)
Monographie der Familie der Tintinodeen. (Mittheilungen aus der zoologischen Station zu Neapel, 1887)
A Tintinnodeák szervezeti viszonyai. D. J. jelentése a nápolyi Stazione Zoologiában végzett vizsgálatok eredményéről. 2 táblával. (Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 1887. 4. és külön: Bp., 1887)
A nápolyi öböl Tintinnodeái. (Természettudományi Közlöny, 1887)
A heterogenesis egy érdekes esete a kerekesférgeknél. 1 táblával. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1888. 1. és külön: Bp., 1888)
A magyarországi Branchipus-fajok átnézete. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1888. 4-5.)
A nápolyi öböl Dinoflagellátáinak rendszeres áttekintése. – Egy szabadon úszó Acineta a nápolyi öbölben. – Egy új Cercaria-forma a nápolyi öbölből. (Természetrajzi Füzetek, 1888. 2.)
A Magyar Nemzeti Múzeum álskorpióinak áttekintése. (Természetrajzi Füzetek, 1888. 3-4.)
Conspectus specierum Branchipodorum faunae Hungaricae. A magyarországi Branchipus-fajok átnézete. 2 táblával. (Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 1888. 3. és külön: Bp., 1888)
Magyarországi myriopodák magánrajza. – Myriopoda regni Hungariae. Monográfia. 3 táblával. (A Kir. m. Természettudományi Társulat kiadványa. Bp., 1889)
A budapesti könyvtárakban található természetrajzi folyóiratok jegyzéke. (Magyar Könyvszemle, 1889. 1-4. és külön: Bp., 1889)
Adatok a Kaukázus álskorpió-faunájának ismeretéhez. – Újabb adatok a magyar fauna álskorpióinak ismeretéhez. (Természetrajzi Füzetek, 1889. 1.)
Adatok a Balkán-félsziget álskorpió-faunájának ismeretéhez. – Erdély faunájának százlábúi. (Természetrajzi Füzetek, 1889. 2-3.)
A Magyar Nemzeti Múzeum idegenföldi Myriopodái. (Természetrajzi Füzetek, 1889. 4.)
A nápolyi föld rotatoriáiról. – A vizek apró lakói. – Magyarország százlábúi. (Természettudományi Közlöny, 1889)

 

A nápolyi öböl rotatoriái. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1889. okt. 21.
megjelent: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1889. 1. és külön: Értekezések a természettudományok köréből. XIX. köt. 7. Bp., 1889
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1890)

 

Branchipus paludosus Müll. O. Fr. a magyar faunában. (Természetrajzi Füzetek, 1890. 1.)
A magyarországi Diaptomus-fajok átnézete. (Természetrajzi Füzetek, 1890. 4. és külön: Bp., 1890)
Az Asplanchna-fajok áttekintése és hazai képviselőjük. 2 táblával. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1891. 8-9.)
A Balaton mikroszkópos állatairól. (Földrajzi Közlemények, 1891. 9-10.)
Adatok Magyarország édesvízi mikroszkópos faunájának ismeretéhez. – Az eddig pontosan ismert Diaptomus-fajok meghatározó táblázata. (Természetrajzi Füzetek, 1891. 1-2.)
A heidelbergi egyetem zoológiai gyűjteményének idegenföldi Myriopodái. (Természetrajzi Füzetek, 1891. 3-4.)
Az Asplanchna-fajok revíziója és hazai képviselőik. (Természettudományi Közlöny, 1891)
Észrevételek a Magyarországi myriopodák magánrajza c. munkám bírálatára. (Budapesti Szemle, 1891)
A mezőségi tavak mikroszkópos állatvilága. 1–2. 1 táblával. (Természetrajzi Füzetek, 1892. 1-2–3. és külön, egy kötetben: Bp., 1892)
A Budapest környékén tenyésző kagylósrákok. 1–2. (Természetrajzi Füzetek, 1892. 3–4.)
A mezőségi tavak mikroszkópos faunája. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1892. 6-7. és Természettudományi Közlöny, 1892)
Adatok az alföldi székes vizek mikrofaunájának ismeretéhez. 2 táblával. Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1893. 1. és külön: Bp., 1893)
Cypridicola parasitica nov. gen. nov. sp. Egy új rotatoria. (Természetrajzi Füzetek, 1893. 1-2.)
Új vagy kevéssé ismert Myriopodák a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében. (Természetrajzi Füzetek, 1893. 3-4. és Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1893. 1.)
További pótlások Budapest kagylósrák-faunájához. (Természetrajzi Füzetek, 1893. 3-4.)
Plankton és planktológia. (Természettudományi Közlöny, 1893)

 

Rovartani műszótár. Összeáll. (A Kir. m. Természettudományi Társulat kiadványa. Bp., 1894)

 

A kagylósrákok harántcsíkos izomrostjainak finomabb szerkezete. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1894. 2-3. és Természettudományi Közlöny, 1894)
Újabb adatok a Balaton mikrofaunájának ismeretéhez. Nematoda, Rotatoria, Entomostraca. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1894. 4-5.)
Adatok az egyiptomi, a palesztinai és a szíriai Rotatoriák ismeretéhez. Barbois, T.-vel. 1 táblával. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1894. 7. és külön: Bp., 1894)
Az Anuraeidae rotatoria-család revíziója. 1 táblával. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1894. 8-9. és külön: Bp., 1894)
A fiumei öbölben végzett planktológiai gyűjtések. – Adatok az egyiptomi, a palesztinai és a szíriai Rotatoriák ismeretéhez. – Újabb adatok a Balaton mikrofaunájának ismeretéhez. (Természettudományi Közlöny, 1894)
A Cyprois dispar [Chyz.] anatómiai viszonyai. Melléklet a Természetrajzi Füzetek XVIII. kötetéhez. Szöveg közé nyomott 30 ábrával és 4 kőnyomatos rajzzal. (Bp., Franklin, 1895)
A magyarországi Microlepidoptera-fauna egy új fajáról. (Természettudományi Közlöny, 1895). Adatok az édesvízi kagylósrákok idegrendszerének és külső érzőszerveinek ismeretéhez. (Közlemények az összehasonlító élettan és kórtan köréből, 1895. 6.)
A magyar fauna édesvízi fonálférgei. – Adatok a tátrai tavak mikrofaunájának ismeretéhez. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1896. 5.)
A magyarországi tavak halainak természetes tápláléka. A magyarországi tavak mikroszkópi állatvilága. Monográfia. A földmívelésügyi m. kir. minisztérium megbízásából írta D. J. 62 szövegközti ábrával. (A Kir. m. Természettudományi Társulat kiadványa. Bp., 1897)
Pseudoscorpiones e Nova Guinea. – Új-guineai álskorpiók. 1 táblával. (Természetrajzi Füzetek, 1897. 3.)
Rotatoriae Novae Guineae. – Új-guineai rotatoriák. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1897. 3.)
A magyar fauna édesvízi fonálférgei. – Adatok a tátrai tavak mikrofaunájának ismeretéhez. (Természettudományi Közlöny, 1897)
Mikroskopische Süsswasserthiere aus Ceylon. Eugen von Daday néven. [A Magyar Nemzeti Múzeum német nyelvű kiadványa.] (Bp., 1898)
Some Collecting Apparatus with Frontispiece. (The American Monthly Microscopical Journal, 1898)
Édesvízi mikroszkópi állatok Ceylonból. (Természettudományi Közlöny, 1898)
A galandférgek fejlődése. (Természettudományi Közlöny, 1899)
A palicsi tó mikrofaunája. (A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének munkálatai, 1899 és Természettudományi Közlöny, 1899)
Az apró rákok gyűjtése. (Rovartani Lapok, 1899. 3.)
Új-guineai szabadon élő nematodok. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1899. 5.)
Új-guinea entomostracák és hydrachnidák. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1900. 1.)
Helminthológiai tanulmány. Édesvízi entomostracákban élősködő cercocystisek. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1900. 3.)
Egy ritka lepke bemutatása. – A bugaci puszta álló vizeiből gyűjtött mikroszkópi anyag. – Fahamu trágyaként. (Természettudományi Közlöny, 1900)
A magyarországi kagylósrákok magánrajza. – Ostracoda Hungariae. A Magyar Tudományos Akadémiától 1899. május havában a Vitéz-féle pályadíjjal jutalmazott pályamunka. A szöveg közé nyomott 64 ábrával. (Az MTA kiadványa. Bp., 1901)
A fiumei öböl Cladocerái. (Rovartani Lapok, 1901. 4.)
A magyarországi eylais-fajok. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1901. 1.)
Mikroskopische Süsswasserthiere aus Deutsch-Neu-Guinea. (Természetrajzi Füzetek, 1901. 1-2.)
Diagnoses praecursoriae Copepodorum novorum e Patagonia. – Szabadon élő fonálférgek a fiumei öbölből. (Természetrajzi Füzetek, 1901. 3-4.)
Cladocerák a fiumei öbölből. (Természettudományi Közlöny, 1901)
Mikroskopische Süsswassertiere auds Patagonien, gesammelt von dr. Filippo Silvestri. (Természetrajzi Füzetek, 1902. 1-2.)
Rákfélék a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében. (Rovartani Lapok, 1903. 4.)
Turkesztáni édesvízi mikroszkópi állatok. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1903. 4.)
A Chelifer-genus egyik faja. (Természettudományi Közlöny, 1903)
Új Cladocera-genus a Sididae-családjából. (Rovartani Lapok, 1904. 6.)
Paraguay mikrofaunájának alaprajza. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1905. 3.)
Halakban élősködő új ázalékállatka. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1905. 4-5.)
Édesvízi mikroszkópi állatok Mongóliából. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1906. 1.)
Adatok Hátsó-India, Szumátra, Jáva és a Hawai-szigetek Copepoda-faunájának ismeretéhez. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1906. 2.)
Dél-amerikai halakban élősködő Trematodák. 11 rajzzal. – A dél-amerikai halakban élősködő Paramphistomida-fajok anatómiai és szövettani viszonyai. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1906. 4.)
A Caridina Wyckii [Hicks] posztembrionális fejlődésmenete. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1907. 2.)
Adatok Német-Kelet-Afrika édesvízi mikrofaunájának ismeretéhez. 1–8. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1907. 5.–1908. 5.)
Species aliquot novae Entomostracorum. 3 táblával. (Archivum Zoologicum, 1910)

 

Adatok a Phyllopoda anostraca-alrend eddig ismert fajainak ismeretéhez. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1910. nov. 14.
megjelent: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1911. 2. és külön: Bp., 1911)

 

Adatok a Mermithidae-család édesvízben élő fajainak ismeretéhez. 4 táblával. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1911. 3. és külön: Bp., 1911)
Két antarktikus ázalékállatka. (Állattani Közlemények, 1911. 2.)
Egy új Cladocera-faj Kelet-Indiából. (Állattani Közlemények, 1911. 3.)
Egy kelet-indiai ágascsápú rákról és két délsarki csillangós ázalékállatkáról. (Természettudományi Közlöny, 1911)
Néhány új vagy kevéssé ismert Phyllopada anostraca. Két szövegközti rajzzal. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1912. 1.)
Két érdekes aberratio a Phillopoda conchostraca-alrend körében. Gynaekomorphismus és andropleurodimorphismus. Két szövegközti rajzzal. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1912. 3.)
Magyarország kagylós levéllábú rákjai. – Phyllopoda conchostraca Hungariae. Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 1913. 2. és külön: Bp., 1913)
Az eddig ismert kagylós levéllábú rákok áttekintése. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1913. 5.).

Irodalom

Irod.: Daday Jenő magántanári képesítése. (Budapesti Közlöny, 1883. jan. 14.)
Daday Jenő egyetemi magántanár esküvője Sárkány Gizella kisasszonnyal. (Fővárosi Lapok, 1887. júl. 2.)
Daday Jenő magántanári képesítése. (Budapesti Közlöny, 1888. júl. 24.)
Elhunyt Daday Jenőné Sárkány Gizella. (Kolozsvár [napilap], 1888. okt. 31.)
Daday III. István: A deési Daday család genealógiája. (Deés, 1901)
Daday Jenő egyetemi ny. r. tanári kinevezése, 1902. jún. 24. (Budapesti Közlöny, 1902. aug. 7.)
Elhunyt Daday Ernő. Halottaink és sebesültjeink. 16. sz. veszteségi kimutatás. (Friss Újság, 1914. okt. 4.)
Elhunyt Daday Jenőné Boleman Emma, néhai D. J. műegyetemi tanár özvegye. (Magyarság, 1928. nov. 29.)
Halálhír. (Pesti Napló–Az Újság, 1920. ápr. 4.)
Entz Géza: Daday Jenő r. tag emlékezete. (MTA Emlékbeszédek. Bp., 1920).

Irod.: Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 2001)
Magyar múzeumi arcképcsarnok. Szerk. Bodó Sándor és Viga Gyula. (Bp., 2002)
A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. 1823–2002. I–III. köt. (Bp., 2003).

 

neten:

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/394695 (Daday Jenő gyászjelentése)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6X1S-4SL?i=48&wc=927M-16D%3A40678301%2C42189901%2C1077295201&cc=1452460 (Daday Jenő halotti anyakönyve)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/394685 (Daday Elek gyászjelentése)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/394686 (Daday Elekné gyászjelentése)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/394696 (Daday Jenőné Sárkány Gizella gyászjelentése)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/352535 (Boleman István gyászjelentése)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-RLS3-LJ (Daday Ernő Péter születési anyakönyve)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XCPS-5TF?i=171&cc=1452460 (Daday Jenőné Wollemann [!] Emma halotti anyakönyve)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője