Daday Jenő
Daday Jenő

2020. október 28. Szerda

Daday Jenő, deési

biológus, zoológus

Születési adatok

1855. május 24.

Búzamező, Külső-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1920. április 2.

Budapest


Család

Sz: Daday Elek földbirtokos, Méhesy Sarolta.

Iskola

A kolozsvári református főgimnáziumban éretts. (1874), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen természetrajz szakos tanári és bölcsésztudori okl. (1878), a zoológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1882). Az MTA tagja (l.: 1889. máj. 3.; r.: 1910. ápr. 28.).

Életút

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Állat- és Összehasonlító Bonctani Tanszék tanársegéde (1878–1887) és magántanára (1882–1887); közben a nápolyi Stazione Zoologica ösztöndíjasa (1883–1886). A kecskeméti állami főreáliskola helyettes tanára (1887), a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Állattára segédőre (1887–1898), őre (1898–1902), egyúttal a bp.-i tudományegyetem magántanára (1888–1902). A József Műegyetem Állattani Tanszék ny. r. tanára (1902–1920); közben a Vegyészmérnöki Szakosztály dékánja (1909–1912). Belvizek, édesvízi vizek állatvilágával foglalkozott, alapvető monográfiát írt a magyarországi tavak halairól, Magyarország rákfaunájáról. A magyarországi állattani bibliográfia elindítója, különösen jelentős a hazai állattani szakirodalmat megújító nyelvművelő tevékenysége.

Elismertség

A Természettudományi Társulat választmányi tagja (1896–1918) és az Állattani Szakosztály jegyzője (1895–1900). Az Indiai Tudományos Akadémia, a moszkvai Antropológiai és Etnográfiai Társaság tagja.

Elismerés

Bugát Pál-díj (1893), az MTA Vitéz-jutalma (1902).

Főbb művei

F. m.: A rotatoriák hímjeiről. Egy. doktori értek. is. (Kolozsvár, 1878)
A magyar állattani irodalom ismertetése. I. rész. 1870–1880. (Bp., 1882)
II. rész. 1881–1890. (Bp., 1891)
A nápolyi öböl rotatoriái. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1889. okt. 21.
megjelent: Értekezések a természettudományok köréből. I. köt. Bp., 1890
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1890)
Rovartani műszótár. (Bp., 1894)
A kagylós rákok harántcsíkos izomcsontjának finomabb szerkezete. (Bp., 1894)
A Cyprois dyspar [Chyz.] anatómiai viszonyai. (Bp., 1895)
A magyarországi tavak halainak természetes tápláléka. (Bp., 1897)
Mikroskopische Süsswasserthiere aus Ceylon. (Bp., 1898)
A magyarországi kagylósrákok magánrajza. Ostracoda Hungariae. (Bp., 1901)
Gr. Zichy Jenő 3. ázsiai utazásának állattani eredményei. (Bp., 1901)
Adatok a phyllopoda anostraca-alrend eddig ismert fajainak ismeretéhez. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1910. nov. 14.
megjelent: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1911)
Magyarország kagylós levéllábú rákjai. (Bp., 1913).

Irodalom

Irod.: Entz Géza: D. J. r. tag emlékezete. (MTA Emlékbeszédek. Bp., 1920)
Forró László: D. J. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013