Damjanovich Sándor
Damjanovich Sándor

2022. szeptember 26. Hétfő

Damjanovich Sándor

biofizikus, orvosbiológus

Születési adatok

1936. január 24.

Mátészalka, Szatmár, Ugocsa és Bereg vármegye

Halálozási adatok

2017. június 5.

Budapest


Család

Sz: Damjanovich Sándor, a tatai járási szociális otthon vezetője, Kriveczky Piroska. Testvére: Szikszay Lászlóné Damjanovich Klára orvos, állami közegészségügyi felügyelő, majd főorvos, Tatán. F: 1959-től Keller Erzsébet középiskolai tanár. Fia: Damjanovich László (1960–) orvos, sebész, proktológus, az MTA doktora, egyetemi tanár; leánya: Damjanovich Judit (1963–) orvos, szemész, PhD. 

Iskola

Általános és középiskoláit Sátoraljaújhelyen végezte (1954-ben éretts.), a DOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1960), laboratóriumi szakorvosi vizsgát tett (1964), az orvostudományok kandidátusa (1969), a biológiai tudomány doktora (1976). Az MLEE általános tagozatán is végzett (1965). 

 Az MTA tagja (l.: 1982. máj 7.; r.: 1990. máj. 21.). 

Életút

A DOTE Kórélettani Intézete gyakornoka (1960–1964), egy. tanársegéde (1964–1967), egy. adjunktusa (1967–1968). A DOTE, ill. a DEOEC Orvosi Fizikai Intézete egy. adjunktusa (1968–1969), Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete egy. docense (1969–1972), tanszékvezető egy. tanára (1972. júl. 1.–2006. dec. 31.), emeritusz professzora (2007-től). A DOTE tud. rektorhelyettese (1974–1980 és 1986–1990). A Debreceni Egyetem (DE) Molekuláris Medicina Központ igazgatója (2002–2006). A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar (DE ÁOK) Habilitációs Bizottságának elnöke (1999–2005) és az Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola vezetője (2001–2005). Az MTA–Debreceni Egyetem Sejtbiofizikai Kutatócsoportjának vezetője (1996–2007). A Debreceni Universitas Szövetség választott elnöke (1996–1997).

A Norsk Hydro’s Institute for Cancer Research WHO-ösztöndíjasa (1966–1967), a göttingeni Max Planck Biofizikai Intézet Molekuláris Biológiai Osztályának vendégkutatója (Manfred Eigen Nobel-díjas professzor meghívására, 1973). 

Sugárbiológiával, radio-biofizikával foglalkozott, elsősorban a biológiai szabályozórendszerek sugárérzékenységét, ill. a fehérjék és enzimek SH-csoportjainak sugárkárosodását vizsgálta. Új, eredeti módszereket fejlesztett ki élő sejtek, elsősorban limfociták felszínének vizsgálatára. Ezen módszerek segítségével alapvetően új megállapításokat tett a T-limfociták aktiválásában döntő szerepet játszó interleukin-2 receptor szerkezetére vonatkozóan. Úttörő kutatásokat végzett tovább a limfociták Na-csatornáinak szerepére vonatkozóan. Az áramlási citometriás vizsgálati módszer kidolgozója, bevezetője, majd továbbfejlesztője Kelet-Európában. 

Elismertség

Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának elnökhelyettese (1987–1990), elnöke (2002–2008). Az MTA Biofizikai és Általános Immunológiai Bizottságának tagja (1969-től) Az MTA–TMB Kísérletes Biológiai Szakbizottsága tagja (1973-tól). A Debreceni Akadémiai Bizottság tagja, Orvosbiológiai Szakbizottságának társelnöke. A Magyar Biofizikai Társaság alelnöke (1984–1994), tb. elnöke (1994-től).

Az Európai Molekuláris Biológiai Társaság (EMBO) választott tagja és Magyarország állandó képviselője (1995-től). Az Európai Biofizikai Társaságok Szövetségének (EBSA) tagja, alelnöke (1993–1997), vezetőségi tagja (1997–1999). 

Elismerés

Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem (1961), Munka Érdemrend (arany, 1980), a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2002).

 

Went István-emlékérem (1991), Jendrassik Ernő-emlékérem (1994), Szent-Györgyi Albert-díj (1995), Széchenyi-díj (1997), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999–2002), Szilárd Leó Professzori Ösztöndíj (2000), Akadémiai Aranyérem (2013). 

Szerkesztés

Az Archives of Gerontology and Geriatry, a Journal of Photochemistry and Photobiology, a European Biophysical Journal és a Journal of Fluorescence c. nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja. 

Főbb művei

F. m.: The Effect of SH-Inhibitors on Ganglionic Transmission in the Superior Cervical Ganglion of the Cat. Többekkel. – The Effect of Alpha-amino Acids on Ganglionic Transmission. Többekkel. (Acta Physiologica, 1960)
Effect of Hypothermia on the Histamine Level of Blood Plasma. Többekkel. (Acta Physiologica, 1961)
Radiation Sensitizing Effect of p-chloromercuribenzoate. Többekkel. (Acta Physiologica, 1962)
The Effect of X-Rays on ATP-ase Activity of Myosin. Többekkel. (Archives of Biochemistry and Biophysics, 1964)
Ganglionblokkolók hatása a Schwartzmann-jelenségre. Szilágyi Tiborral. (Kísérletes Orvostudomány, 1965)
A foszforiláz b sugár-biokémiai vizsgálata. Kand. értek. (Debrecen, 1967)
Effect of X-Irradiation on the ATP-Inhibition of Phosphorylase b. Sümegi J.-vel és Tóth S.-sel. (Studia Biophysica, 1968)
Nucleotidok hatása a fehérjék natív fluoreszcenciájára. Kesztyűs Loránddal és Tóth S.-sel. (Kísérletes Orvostudomány, 1969)
Studies on the Fluorescence of Glycogen Phosphorylasees. Sümegi J.-vel és Tóth S.-sel. (Acta Biochimica et Biophysica, 1970)
Az RNS polymeráz szabályozásának sugárbiológiai vonatkozásai. Somogyi Bélával. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1971)
A Kinetic Model for Calculations of the Number of tRNA Molecules. Somogyi Bélával. – A Molecular Enzyme Kinetic Model. Somogyi Bélával. (Acta Biochimica et Biophysica, 1971)
Fehérjék és nukleinsavak sugárérzékenysége, sugárkárosodási mechanizmusa vizsgálatának lehetősége. (Izotóptechnika, 1972)
A Molecular Enzyme Model Based on Oriented Energy Transfer. Somogyi Bélával. (Journal of Theoretical Biology, 1973)
A Theoretical Model for Calculation of the Rate Constant of Enzyme Substrate Complex Formation. Somogyi B.-vel. (Acta Biochimica et Biophysica, 1973)
Relationship between the Lifetime of an Enzyme Substrate Complex and the Properties of the Molecular Environment. Somogyi B.-vel. (Journal of Theoretical Biology, 1974)
Fizikai módszerek biológiailag fontos makromolekulák működésének vizsgálatában. Daróczy Attilával. (Fizikai Szemle, 1974)
Az enzimműködés szabályozásának elméleti és kísérletes vizsgálata. Doktori értek. (Debrecen, 1975)
Az MSZMP tudománypolitikai módszereinek megvalósítása a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. (Felsőoktatási Szemle, 1975)
Újabb adatok a transzkripció szabályozásához. Schlammadinger Józseffel és Szabó Gáborral. – Újabb adatok az Escherichia coli lac operonja transzkripciójához. Schlammadinger Józseffel és Szabó Gáborral. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1976)
A biokibernetika néhány aktuális kérdése. Gáspár Rezsővel. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1978)
Fehérje mátrixdinamikája és az enzimfunkció közötti kapcsolat. Somogyi Bélával és Trón Lajossal. – Sejtpopulációk automatizált analízise és szeparálása. Gáspár Rezsővel és Somogyi Bélával. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1980)
Membránfehérjék rotációs és laterális mobilitása. Trón Lajossal. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1981)
Sejtfelszíni ligand-kötőhelyek dinamikája. Szöllősi Jánossal és Trón Lajossal. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1982)
Makromolekuláris dinamika és információ átvitel kapcsolata biológiai rendszerekben. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1982. okt. 5.
megjelent: Értekezések, emlékezések. Bp., 1984)
A hím ivarsejtek fertilitásának biofizikai analízise. Többekkel. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1983)
A H–Y antigén immunbiológiai és gyakorlati jelentősége. Ábel Györggyel és Fachet Józseffel. (Állattenyésztés és Takarmányozás, 1984)
A bikaondó áramlási és citometriás minősítése. 1–4. Többekkel. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1986–1987)
Újabb lépés a sejtbiológiában. Az áramlási citometria alkalmazása. Gáspár Rezsővel. (Magyar Tudomány, 1987)
A kansperma mélyhűtése beltsville-i módszerrel és a mélyhűtött spermával végzett termékenyítések eredményei. Többekkel. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1989)
Sejtfelszíni struktúrák dinamikája. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1990. nov. 19.)
Tóth Lajos. (Fizikai Szemle, 1991)
A sejtfelszíni receptorok kétdimenziós elhelyezkedése. Többekkel. Angol nyelven. (European Journal of Immunology, 1994)
Mit ígér a biofizika a 21. századra? (Magyar Tudomány, 1994)
Új lehetőségek a sejtbiológiában és az orvostudományban. Jenei Attilával. (Magyar Tudomány, 1996)
Az interleukin receptor alegységek topográfiája. Többekkel. Angol nyelven. (Proceedings of the National Academy of Sciences of USA, 1997)
Cholesterol-Dependent Clustering of IL-2Roe and Its Colocalization with HLA and CD48 on T-Lymphoma Cells Suggest Their Functional Association with Lipid Rafts. Többekkel. (Proceedings of the National Academy of Sciences of USA, 2000)
A Slow Outward Current and a Hypoosmolality Induced Anion Conductance in Embryonic Chicken Osteoclasts. Többekkel. (Acta Biologica, 2001)
Nanotechnológia a biológiában. Többekkel. (Magyar Tudomány, 2003)
Nanotechnológia a biofizikában. Bodnár Andreával és Vámosi Györggyel. (Fizikai Szemle, 2004)
Hevesy József. (Fizikai Szemle, 2006)
Membránfehérjék, receptormintázatok szerepe a fiziológiás és a patológiás sejtműködésben. Többekkel. (Magyar Tudomány, 2012).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2017

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője