Dániel Ágnes
Dániel Ágnes

2024. április 14. Vasárnap

Dániel Ágnes, F.

biológus, biokémikus

Névváltozatok

Deutsch; Faludi Béláné; Faludi-Dániel Ágnes

Születési adatok

1929. április 24.

Budapest

Halálozási adatok

1986. május 18.

Indianapolis, USA


Család

Sz: Dániel Lajos könyvügynök, Bresszlauer Anna. F: 1. Steiner Tamás kőművessegéd. Elvált. 2. Faludi Béla (1909–1984) orvosbiológus, genetikus, egyetemi tanár. Leánya: Faludi Anikó. Bár Budapesten született, a család Nagyváradon élt, 1948-ban hazatérési engedéllyel telepedtek le végleg a fővárosban.

Iskola

A nagyváradi Gerő és Győry Műlakatosáru-gyár segédmunkása (1944), a nagyváradi Orsolya Rendi Leánygimnáziumban éretts. (1947). A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen, ill. az ELTE TTK-n biológia–kémia szakon tanult (1948–1950), az Agrártudományi Egyetemen agronómia szakon végzett (1953), a biológiai tudományok kandidátusa (1961), doktora (1975).

Életút

Az MTA–TMB-n Győrffy Barna aspiránsa (az MTA Genetikai Intézetében, 1953–1956). Az ELTE TTK Származás- és Örökléstani Tanszékének tanársegéde (1956–1961), egy. adjunktusa (1961–1965), egy. docense (1965–1967). Az MTA Szegedi Biológiai Kutató Intézet Növényélettani Kutatócsoportjának tud. munkatársa (1967–1968), tud. főmunkatársa (1968–1971), az átszervezés után az MTA Szegedi Biológiai Központ (SZBK) Növényélettani Intézetének tud. főmunkatársa és tud. csoportvezetője, egyúttal a Fotoszintézis Laboratórium vezetője, ill. az Intézet igazgatóhelyettese (1971–1986). A Stockholmi Egyetemen a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) ösztöndíjasa (1962). Olaszországban (1961), Franciaországban (1967) és Hollandiában járt hosszabb tanulmányúton (1969). Növénybiokémiával, -genetikával, fotoszintézis-kutatással, elsősorban a fotoszintetikus fényhasznosítást befolyásoló, öröklődő élettani tényezők vizsgálatával foglalkozott. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a radioaktív izotópok biológiai alkalmazásainak feltárása, a fotoszintézis biokémiai-genetikai vizsgálata és a rendellenes karotinoidszintézisű, ill. karotinoidmutáns kloroplasztiszok összehasonlító élettani kutatása terén. Egyetemi oktatóként Magyarországon elsőként szervezte meg a radioaktív izotópok biológiai alkalmazását oktató gyakorlatokat. Írásait F. Dániel Ágnes és Faludi-Dániel Ágnes néven is jegyezte.

Emlékezet

Szegeden (Tarján telep 327/a) élt és tevékenykedett, Indianapolisban hunyt el, a Farkasréti Temetőben, férjével közös sírban nyugszik.

Elismertség

Az MTA Botanikai Bizottsága (1962–1968), Biofizikai Bizottsága tagja (1968–1986). Az MTA–TMB Kísérleti Biológiai Szakbizottsága tagja. A Skandináv Növényélettani Társaság, az Amerikai Növényélettani Társaság r. tagja (1958-tól). A KGST Pigment-protein komplex témafelelőse.

Elismerés

Akadémiai Jutalom (1963), Akadémiai Pályadíj (1963 és 1974).

Szerkesztés

A Photosynthesis Research és a Photosynthetica c. nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: A lenfenésedés hatása a len ázási folyamatára. (Növénytermelés, 1955)
Changes in the Organic-Acid and Amino-Nitrogen Contents of Peas and Maize during Germination. (Acta Botanica, 1957)
Malonsav gátlás hatása genetikai albínó és zöld kukoricalevelek ketosavtartalmára. (Biológiai Közlemények, 1958)
The Effect of Different Concentrations of 2,4- dichlorphenoxyacetatic Acid on the Growth, Amino-Acid and Alpha-Keto Acid Content of Potato Tissue Cultures. Faludi Bélával. (Acta Biologica, 1958)
Adatok a 2,4-diklorfenoxiecetsav növényi foszforanyag-cserére gyakorolt hatásával kapcsolatban. Többekkel. (Biológiai Közlemények, 1959)
Összehasonlító élettani vizsgálatok albínó kukorica csíranövényekben. Kand. értek. (Bp., 1960)
A foszfor beépülése a normális és a genetikailag albínó kukorica-csíranövények foszforfrakcióiba. Faludi Bélával, Gyurján Istvánnal. – Genetikai tényezők hatása a fény fotoszintetikus hasznosítására. Faludi Bélával, Gyurján Istvánnal. (Biológiai Közlemények, 1960)
Genetical Pigment Lability and Its Relation to the Respiratory System in Mutants of Corn. Kelemen G.-vel. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Biologica, 1960)
A szemtermés karotinoidképzési sajátosságainak öröklődése albínó kukoricában. Faludi Bélával. (Biológiai Közlemények, 1961)
Transmission of Phosphorus-32 Incorporated by Parents into Descendants of Drosophila melanogaster. Többekkel. (Nature, 1962)
The Role of Leucine in the Biosynthesis of Leaf Pigments in Higher Plants. (La Photosynthese, 1962)
On the Role of Leucine in the Carotenoid Synthesis of the Chloroplasts of Higher Plants. Ehrenberg, L.-lel. (Acta Chemica Scandinavica, 1962)
The State of Chlorophyll A in Leaves of Carotenoid Mutant Maize. Fradkin, L. I.-vel, Láng Ferenccel. (Biochemistry of Chloroplasts, 1966)
Free and Protein-Bound Amino Acid Levels in Normal and Chloroplast Mutant Corn Leaves. Többekkel. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Biologica, 1966)
A növénytermesztés alapjai. (Bp., 1968)
Accumulation of 2,4-D an Auxin Herbicide in Tissue Cultures from 2,4-D Sensitive and Resistant Varieties of Solanum tuberosum. Többekkel. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Biologica, 1968)
The Ratio of Chlorophyll A to Chlorophyll B in Normal and Mutant Maize Leaves. H. Nagy Annával, Nagy Ágnessel. (Acta Botanica, 1968)
Chlorophyll Synthesis in Normal and Photosensitive Maize Leaves. H. Nagy Annával, Nagy Ágnessel. (Progress in Photosynthesis Research, 1969)
P700 Oxidation and Energy Transfer in Normal Maize and in Carotenoid- Deficient Mutant. Többekkel. (Biochimica et Biophysica Acta, 1970)
Contributions to the Conditions of Photosynthetic Activity of Lignifying Shoot Axes. Fekete Gáborral, Szujkóné Lacza Júliával. (Acta Botanica, 1970)
Effect of Light Intensity on the Formation of Carotenoids in Normal and Mutant Maize Leaves. Többekkel. (Photochemistry, 1971)
Circular Dichroism Spectra of System I Participles from Normal Chloroplasts and Carotenoid-Deficient Mutants of Maize. Többekkel. (Photochemistry and Photobiology, 1972)
Karotinoidmutáns kloroplasztiszok összehasonlító élettana. Doktori értek. (Bp., 1974)
Proton Translocation in the Slow Rise of the Flash-induced 515 nm Absorbance Change of Intact Chloroplasts. Többekkel. (FEBS Letters, 1980)
Stomatal Behaviour and Cuticular Properties of Maize Leaves of Different Chilling-Resistance Treatment. Többekkel. (Physiologia Plantarum, 1981)
A fotoszintetikus pigmentek szerveződés a kloroplasztisz fénybegyűjtő- és antennakomplexében. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1982)
Organization of Chlorophyll A in the Light-Harvesting Chlorophyll A/B Protein Complex as Shown by Circular Dichroism. Liquid Crystall-Like. Mustárdy Lászlóval. (Plant Physiology, 1983)
Characteristics of Herbicide Binding Sites in Photosystem 2 in Trazine-Susceptible and Resistant Amaranthus retroflexus L. Biotypes. Turcsányi Gáborral. (Photosynthetica, 1983).

Irodalom

Irod.: Mustárdy László: Faludi-Dániel Ágnes emlékére. (Botanikai Közlemények, 1987/88)
Ágnes Faludi-Dániel. Obituary. (Photosynthesis Research, 1987)
Nők a magyar tudományban. Szerk. Balogh Margit, Palasik Mária. (Bp., 2010).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője