Deáky Zsigmond
Deáky Zsigmond

2021. október 24. Vasárnap

Deáky Zsigmond

költő, nyelvész, római katolikus pap

Születési adatok

1795. május 14.

Himód, Sopron vármegye

Halálozási adatok

1872. december 29.

Győr


Család

Sz: Deáky József uradalmi gazdatiszt.

Iskola

A győri papnevelő intézetben tanult (1811–1817), pappá szentelték (1817), Rómában bölcseleti és hittudori okl. szerzett (1823). Az MTA tagja (l.: 1832. szept. 1.; t.: 1858. dec. 15.).

Életút

Gr. Esterházy Miklós fiainak nevelőjeként bejárta Svájcot és Itáliát (1819–1827), majd Bourbon Károly luccai herceg és spanyol infáns Ferdinánd nevű fiának nevelője (1827–1841). A győri tankerület főigazgatója (1849–1850), a győri papnevelő intézet rektora (1850–1861). Pápai prelátus (1835–1836), kácsi c. apát (1836–1841), caesaropolisi felszentelt püspök (1841-től), a győri székesegyház nagyprépostja és kanonoka (1857-től). Verseket, egyházi témájú dolgozatokat és olasz nyelven nyelvészeti értekezéseket és egy nyelvkönyvet írt. 1859-ben 4800 koronát adományozott a Magyar Tudós Társaságnak. 3000 kötetes könyvtárát a győri szemináriumra hagyta.

Szerkesztés

Mint növendékpap költeményei az Erdélyi Muzeumban és a Koszorúban jelentek meg (1837).

Főbb művei

F. m.: Grammatica ungherese ad uso degl’italiani. (Roma, 1827)
Elégia egy falusi temetőn. Gray Tamás után. (Róma, 1827)
Miért tanult a luccai örökös herczeg magyarul? (Tudományos Gyűjtemény, 1830).

Irodalom

Irod.: Pokorny Ferenc: D. Zs. nagyprépost életrajza. (Katholikus Néplap, 1865).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013