Deáky Zsigmond
Deáky Zsigmond

2023. december 1. Péntek

Deáky Zsigmond

költő, nyelvész, római katolikus pap

Születési adatok

1795. május 14.

Himód, Sopron vármegye

Halálozási adatok

1872. december 29.

Győr


Család

Sz: Deáky József uradalmi gazdatiszt.

Iskola

A győri papnevelő intézetben tanult (1811–1817), pappá szentelték (1817), Rómában bölcseleti és hittudori okl. szerzett (1823). Az MTA tagja (l.: 1832. szept. 1.; t.: 1858. dec. 15.).

Életút

Gr. Esterházy Miklós fiainak nevelőjeként bejárta Svájcot és Itáliát (1819–1827), majd Bourbon Károly luccai herceg és spanyol infáns Ferdinánd nevű fiának nevelője (1827–1841). A győri tankerület főigazgatója (1849–1850), a győri papnevelő intézet rektora (1850–1861). Pápai prelátus (1835–1836), kácsi c. apát (1836–1841), caesaropolisi felszentelt püspök (1841-től), a győri székesegyház nagyprépostja és kanonoka (1857-től). Verseket, egyházi témájú dolgozatokat és olasz nyelven nyelvészeti értekezéseket és egy nyelvkönyvet írt. 1859-ben 4800 koronát adományozott a Magyar Tudós Társaságnak. 3000 kötetes könyvtárát a győri szemináriumra hagyta.

Szerkesztés

Mint növendékpap költeményei az Erdélyi Muzeumban és a Koszorúban jelentek meg (1837).

Főbb művei

F. m.: Grammatica ungherese ad uso degl’italiani. (Roma, 1827)
Elégia egy falusi temetőn. Gray Tamás után. (Róma, 1827)
Miért tanult a luccai örökös herczeg magyarul? (Tudományos Gyűjtemény, 1830).

Irodalom

Irod.: Pokorny Ferenc: D. Zs. nagyprépost életrajza. (Katholikus Néplap, 1865).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője