Demény Lajos
Demény Lajos

2024. május 18. Szombat

Demény Lajos

történész

Születési adatok

1926. október 6.

Kisfülpös, Románia

Halálozási adatok

2010. november 19.

Bukarest, Románia


Iskola

A kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen (1947–1949), a szverdlovszki (1949–1951) és a leningrádi egyetemen tanult (1951–1954); a Leningrádi Áll. Egyetemen történész okl. szerzett (1954); a történelemtudományok kandidátusa (Leningrád, 1956; honosítva: Bukarest, 1956), az MTA tagja (külső, 1995).

Életút

A bukaresti Zsdanov, ill. Stefan Gheorghiu Pártfőisk. előadó tanára, tanszékvezető-helyettese (1956–1959), a bukaresti Akad.-i Kiadó szerkesztője (1959–1962), a Nicolae Iorga Történettud. Int. főkutatója (1963–1971), az int. általa megszervezett Nemzetiségtörténeti Oszt.-ának a vezetője (1971–1990, 1993-tól); közben közoktatási miniszterhelyettes (1990), Bihar m. szenátora és a szenátus Oktatási, Kutatási, Ifj. és Testnevelési Biz.-ának alelnöke (1990–1992). – Közép- és újkori erdélyi történelemmel, az erdélyi magyarság történetével, ill. a 15–18. sz.-i parasztmozgalmak, vmint az erdélyi nyomdászat történetével fogl. – A bukaresti Politikai és Társ. Tudományok Akad.-jának tagja (l. 1970), a Nemzetk. Papírtörténeti Társaság elnöke, az Erdélyi Múz. Egyesület, az Erdélyi M. Közművelődési Egyesület tagja. – A Román Tud. Akadémia N. Bălcescu-díj

Főbb művei

F. m.: Az 1437–38-as bábolnai népi felkelés. (Bukarest, 1960)
Cu privire la caracterul răscoalei din 1655 în Tara Românească? (Bucure¨ti, 1963)
Răscoala seimenilor sau răscoala populară? 1655. Tara Românească. Demény Lídiával, Stoicescu, N.-nel. (Bucure¨ti, 1968)
Evagheliarul slavo-român de la Sibiu 1551–1555. Sajtó alá rend. (Bucure¨ti, 1971)
RelaŞiile politice ale Angliei cu Moldova, Tara Românească si Transilvania în secolele XVI–XVIII. Cernovodeanu, P.-vel. (Bucure¨ti, 1974)
Ouvrages imprimés en caractčres cirilliques en Transylvanie au XVI-e sičcle. (Armarium. Studia ex historia scripturae librorum et ephemeridum. Bp., 1976)
A romániai magyar nemzetiség története és testvéri együttműködése a román nemzettel. Szerk. 1. köt. (Bukarest, 1976)
Székely felkelések a XVI. század második felében. (Bukarest, 1976)
Paraszttábor Bábolnán. (Bukarest, 1977)
A székelyek és Mihály vajda. 1593–1601. (Bukarest, 1977)
Székely felkelés. 1595–1596. Szerk. Benkő Samuval, Vekov Károllyal. (Bukarest, 1979
románul Bucure¨ti, 1978)
Bethlen Gábor és kora. (Bukarest, 1982)
Wesselényi Miklós: Sanyarú világ. Napló. 1703–1708. Sajtó alá rend. Magyari Andrással. 1–2. köt. (Bukarest, 1983– 1985)
Székely Oklevéltár. Új Sorozat. Szerk. Pataki Józseffel. 1–3. köt. (Bukarest, 1983–)
3–4. köt. Szerk. Pataki Józseffel, Tüdő S. Kingával. (Bukarest, 1994–1998)
Carte, tipar si societate la români în secolul al XVI-lea. Demény Lídiával. (Bucure¨ti, 1987)
Parasztfelkelés Erdélyben. 1437–1438. (Bp., 1987)
Az 1437–38. évi erdélyi parasztfelkelés forrásai. (Bukarest, 1991)
A többpártrendszer kialakulása Romániában. Szerk. (Bukarest, 1992).

Irodalom

Irod.: Kopándi Ágnes: A kölcsönös megismerés és megbecsülés szolgálatában. (Korunk, 1976)
Almási Erzsébet: A jó hagyománykutatója. Beszélgetés D. L. romániai történésszel. (Kortárs, 1984)
Pomogáts Béla: A közös történelem kutatója. (Magyar Hírlap, 1986. okt. 6.)
Almási Erzsébet: „Ma már nem államtitok…” (Valóság, 1992).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője