Detre László
Detre László

2022. szeptember 26. Hétfő

Detre László

csillagász

Névváltozatok

1935-ig Dunst

Születési adatok

1906. április 19.

Szombathely

Halálozási adatok

1974. október 15.

Budapest


Család

Sz: Dunst János (†1908) városi tanácsnok, Beczkay Gizella. F: Balázs Júlia (1907–1990) az első magyar csillagásznő. Fia: Detre Csaba (1941–) geológus, Detre Szabolcs (1947–), Detre Zsolt (1947–) vitorlázók; leánya: Detre Villő (1943–) belsőépítész.

Iskola

A szombathelyi premontrei gimnáziumban éretts. (1924), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1929) tanulmányai idején a Collegium Hungaricum berlini ösztöndíjasa (1927–1929), a fizikai (csillagászati) tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; ismét l.: 1955. máj. 28.; r.: 1973. máj. 11.).

Életút

A kieli és a bécsi csillagvizsgáló intézetek ösztöndíjas vendégkutatója (1929–1930), a bp.-i Svábhegyi Csillagvizsgáló Intézet, ill. az MTA Csillagvizsgáló Intézete asszisztense (1929–1933), kísérletügyi adjunktusa (1933–1939), obszervátora (1939–1943), az Intézet igazgatója (1943–1964), nyugdíjas tud. tanácsadója (1971–1974). Az ELTE TTK Csillagászati Intézet tanszékvezető egy. tanára (1964. júl. 19.–1968), c. egy. tanára (1968-tól). A müncheni csillagvizsgáló intézet vendégkutatója (1940). Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a változócsillagok kutatása, elsősorban az EE Lyrae típusú csillagok többszörös periodicitásának vizsgálata terén. Felismerte, hogy egyes változócsillagok ún. fényességingadozási periódusának változása a legalkalmasabb jelenség a csillagfejlődés átmeneti, gyorsan alakuló állapotának vizsgálatára. Kimutatta, hogy e csillagok egyik periódusa a Napnál is megfigyelhető mágneses ciklusnak felel meg. Különösen értékes az a felfedezése, amely a másodlagos periódus és a mágneses színkép közötti kapcsolatot mutatta ki. Jelentős szerepet játszott a Piszkéstetői Obszervatórium létrehozásában (1961), ill. Cassergrain-teleszkóppal való felszerelésében (1974).

Emlékezet

Budapesten hunyt el, feleségével, Balázs Júliával közös sírban nyugszik. A sírt a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). Róla nevezték el az 1538 Detre nevű kisbolygót. Tiszteletére az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Detre László-díjat alapított (1975-ben, először 1976-ban adták át). Szobrát az ELTE TTK Fizikus Tömb aulájában állították fel (Bronz mellszobor, ifj. Szabó István alkotása, 2000).

Elismertség

A Nemzetközi Csillagászati Unió Változócsillag Szakosztályának elnöke (1967–1970).

Elismerés

Munka Érdemrend (arany, 1966). Állami Díj (1970).

Szerkesztés

A Csillagászati Lapok szerkesztője (Lassovszky Károllyal, 1938). Az Information Bulletin on Variable Stars c. nemzetközi kiadvány szerkesztője (1961-től).

Főbb művei

F. m.: Über die räumliche Verteilung der Sterne. Egy. doktori értek. is. (Budapest Mitteilungen, 1929)
A Tejútrendszer szerkezete. (Stella Almanach, 1930)
A csillagok mozgása. 1–3. (Stella Almanach, 1930–1931)
Változó, kettős és többszörös csillagok. (Csillagos Ég, 1939)
Üzenetek a világűrből. Kozmikus hatások a Földön. (Bp., 1939)
A csillagok és a Nap fizikai vizsgálata. (A természet világa. Bp., 1939)
A csillagok stabilitása és pulzációja. (Csillagászati Lapok, 1940)
Vizsgálatok a Delta Cephei csillagokról. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1947. ápr. 21.)
Untersuchungen über die Perioden und Lichtkurvenänderungen von kurzperiodischen Deltha Cephei-Sternen. Die Perioden von RR Lyrae. Balázs Júliával. (Mitteilungen der Konkoly-Sternwarte. Bp., 1950–1954)
Az üstökösök fizikája. (Csillagászati Évkönyv, 1952)
A Tejútrendszer. (Csillagászati Évkönyv, 1953)
Die sekundäre Periode von RV Arietis. (MTA Csillagvizsgáló Intézet Közleményei, 1955)
Többszörös periódusú változó csillagok és pulzációelmélet. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1956. jún. 8.)
Die RR Lyrae Sterne. (Sterne und Weltraum, 1965)
Cyclic Amplitude Variations of RU Cam. (International Bulletin of Variable Stars, 1966)
A hazai változócsillag-kutatás asztrofizikai jelentősége. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1974. ápr. 8.)
Development of a New 4-Year Cycle in the 41-Day Period of RR Lyrae. Szeidl Bélával. (International Bulletin of Variable Stars, 1974).

Irodalom

Irod.: Bendefy László: D. L. (Vasi Szemle, 1975)
Bartha Lajos: László Detre. (Sterne und Weltraum, 1975)
Szeidl Béla: László Detre. (Mitteilungen der Astronomischen Gesellschaft, 1975)
Szeidl Béla: D. L. Művei bibliográfiájával. (Fizikai Szemle, 1981).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője