Dezső Imre
Dezső Imre

2022. szeptember 25. Vasárnap

Dezső Imre

kertészmérnök

Születési adatok

1927. május 21.

Hódmezővásárhely, Csongrád vármegye

Halálozási adatok

1971. szeptember 16.

Kijev, Ukrán SZSZSZK, Szovjetunió

Temetési adatok

1971. október 1.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Dezső Imre gazdasági cseléd, Vékony Julianna. F: Szeifrid Erzsébet mezőgazdasági mérnök, a GATE egy. adjunktusa. Leánya: Dezső Zsófia (1950–) és Dezső Mária (1951–).

Iskola

A hódmezővásárhelyi gimnáziumban éretts. (1946), az Agrártudományi Egyetem (ATE) Kert- és Szőlőgazdaság-tudományi Karán – a Petőfi Népi Kollégium tagjaként – kertészmérnöki okl. szerzett (1950), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1962).

Életút

Az ATE nagygombosi tangazdaságának gyakornoka (1950–1952). A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Üzemszervezési Tanszékének tanársegéde (1952–1957), főisk. adjunktusa (1957–1963), egy. docense (1963–1971) és a Tanszék vezetője (1964–1971). Az MTA–TMB-n Peregi Sándor aspiránsa (1957–1961).

Kertészeti üzemtannal, elsősorban a szőlőtermesztés gépesítési, betakarítási és egyéb üzemgazdasági kérdéseivel foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el az 1956 utáni ún. szocialista kertészeti és szőlészeti kis- és nagyüzemek szervezése, ill. gépesítése terén.

Emlékezet

Budapesten (Józsefváros, VIII. kerület Práter utca 59.) élt és tevékenykedett. Baleset, repülőgép-szerencsétlenség áldozata lett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Főbb művei

F. m.: Szocialista kertészeti üzemek szervezése. (Bp., 1953)
Kertészeti üzemtan. Többekkel. Főisk. tankönyv. (Bp., 1958
2. kiad. 1967)
A nagyüzemi síkvidéki homoki szőlőtermesztés gépesítésének néhány üzemszervezési kérdése. (A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Évkönyve, 1959)
A homoki szőlőtermesztés önköltségcsökkentésének néhány problémája. (A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Évkönyve, 1962)
A szőlőtermesztés komplex gépesítése. (A Kertészet és Szőlészet zsebkönyve az 1963. évre. Bp., 1962)
A Duna–Tisza közi homoki szőlőtermesztés gépesítésének néhány problémája. Kand. értek. (Bp., 1962)
A szélessoros szőlőművelés gazdaságossága és jövedelmezősége. (A Kertészet és Szőlészet zsebkönyve az 1965. évre. Bp., 1964)
Kertészeti üzemágak fejlesztésének terve. Többekkel. (Bp., 1965)
A gördíthető növényház összehasonlító vizsgálata. Sólyom Lajossal. (Bp., 1967)
A gyümölcs és szőlő egymenetes betakarításához szükséges szüreti eszközök kialakításának tapasztalatai. Kopcsó Istvánnal. (Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Közleményei, 1968)
A beruházás gazdaságossága és az önköltségcsökkentés lehetőségei a szőlőtermelő üzemágban. (Korszerű ismeretek a nagyüzemi szőlőtermesztésben. A Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán tartott kertészmérnök továbbképzőtanfolyam előadása. Szerk. Kerekes József. Bp., 1969).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1971. szept. 29.)
Megemlékezés D. I.-ről és Hankó Mihályról. (Kertgazdaság, 1972).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője