Edvi Illés Károly
Edvi Illés Károly

2024. május 29. Szerda

Edvi Illés Károly

jogász

Születési adatok

1842. június 26.

Szil, Somogy vármegye

Halálozási adatok

1919. április 5.

Budapest


Iskola

Budapesten jogi tanfolyamot végzett (1864), a pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett és ügyvédi vizsgát tett (1867). Az MTA tagja (l.: 1895. máj. 10.).

Életút

Szirákon, Degenfeld Lajos gr. és Degenfeld József gr. mellett jogi tanító (1864–1867), mint Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. alügyésze Pesten, majd a Szegedre kihelyezett bíróságnál (1867–1871), ill. királyi ügyészként a szegedi várban, Aradon, Budapesten és Pécsett szolgált (1872–1883). Miután megvakult (1883), nyugalomba vonult, de mint ügyvéd és jogi szakíró igen kiterjedt tevékenységet folytatott. Pécsett (1883–1885), Aradon (1885–1888), majd Budapesten ügyvédi irodát tartott fenn (1888-tól). Ügyvédként szinte kizárólag bűnügyekkel foglalkozott, a kor több nevezetes bűnperében védőként szerepelt. Részt vett a gr. Ráday Gedeon királyi biztos által felderített bűnügyek megoldásában, a betyárvilág felszámolásában.

Emlékezet

Budapesten hunyt el, a Kerepesi úti (= Fiumei úti) Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2007-ben).

Szerkesztés

Büntetőjogi és közjogi kérdésekben a Budapesti Hírlap állandó vezércikkírója.

Főbb művei

F. m.: A bűntettekről, vétségekről és kihágásokról szóló büntetőtörvénykönyvnek magyarázata. I–IV. köt. (Bp.–Pécs–Arad, 1882– 1892
I–III. köt. 3. kiad. Bp., 1909)
A szabadságbüntetés reformja. (Bp., 1891)
A kihágásokról szóló magyar büntetőtörvények és azokra vonatkozó eljárási szabályok magyarázata. (Bp., 1892
2. kiad. 1903)
A kétes elmeállapotok orvosi és bírói megfigyelése. (Bp., 1893)
A magyar büntetőjog általános tanai. (Bp., 1895
8. kiad. Átd. Degré Miklós. 1924)
A meghatalmazottak által elkövetett csalás. Többekkel. (Bp., 1895)
A vádhatározatról. Baumgarten Izidorral. (Bp., 1895)
A bűnvádi perrendtartás magyarázata. Balogh Jenővel, Vargha Ferenccel. I–IV. köt. (Bp., 1898–1900
I–III. köt. 2. jav. és bőv. kiad. 1909)
A járásbíróság előtti eljárás. (Bp., 1900)
A büntető járásbíróság zsebkönyve. (Bp., 1900)
A bűnvádi perrendtartás zsebkönyve. (Bp., 1900
3. kiad. Vargha Ferenccel. 1906)
Az anyagi büntetőtörvények és a sajtótörvény. (Bp., 1901
6. kiad. 1915)
Parlamenti szólásszabadság. Részben akadémiai székfoglaló. is. (Elhangzott: 1903. jún. 15.
megjelent: Értekezések a társadalmi tudományok köréből. 13. köt. 1. Bp., 1903)
Csemegi Károly művei. I–II. köt. Sajtó alá rend. Gyomai Zsigmonddal. (Bp., 1904)
A büntető novella zsebkönyve. 1908: XXXVI. t.-c. (Bp., 1908
4. kiad. 1910)
A rendőri büntetőbíróság zsebkönyve. (1–2. kiad. Bp., 1912)
A bűntettekről és vétségekről alkotandó magyar büntető törvény-könyv általános részének tervezete. (Bp., 1914)
Az esküdtbíróság előtti eljárás s a semmiségi panasz iránti rendelkezések módosításáról, továbbá a fiatalkorúak bíróságáról szóló törvények magyarázata. (Bp., 1914)
A fiatalkorúak bíróságáról szóló törvény magyarázata. (Bp., 1914)
A magyar sajtótörvény zsebkönyve, kiegészítve az életbeléptetési és végrehajtási rendelettel. (Bp., 1914)
Sajtótörvény és életbeléptetési rendelet. (Bp., 1914)
A hatóságok és a becsület büntetőjogi védelméről szóló 1914: XL., XLI. t. cikkek. (Bp., 1915)
A Jogállam perrendtartási füzete. Szerk. Gyomai Zsigmonddal, Baumgarten Nándorral. (Bp., 1915)
Sikkasztással vádolt László Löwinger Fülöp elleni bűnügy. (Bp., É. n.).

Irodalom

Irod.: E. I. K. emlékezete. (Bp., 1920)
Angyal Pál: E. I. K. l. tag emlékezete. (Bp., 1929).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője