Egerváry Jenő
Egerváry Jenő

2023. december 6. Szerda

Egerváry Jenő

matematikus

Születési adatok

1891. április 16.

Debrecen

Halálozási adatok

1958. november 30.

Budapest


Család

Sz: Egerváry Béla, Madarassy Ilona.

Iskola

A debreceni főreáliskolában éretts. (1909), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1914), az analízis és alkalmazásai tárgykörben magántanári képesítést szerzett (Szeged, 1922; a Tanácsköztársaság alatt tanúsított magatartása miatt visszavonták 1927; Bp., 1938). Az MTA tagja (l.: 1943. máj. 14.; r.: 1946. dec. 19.; ig.: 1946. dec. 19.–1949. okt. 31.).

Életút

A bp.-i Földrengési Obszervatórium munkatársa, egyúttal a Felsőipariskola r. tanára (1914–1922). A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Geometriai Tanszék magántanára (1922–1927), a bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) előadó tanára (1927–1941), a matematika ny. r. tanára (1941–1949), a BME Matematika Tanszék ny. r. tanára (1950–1952), egy. tanára (1952–1958) és a Tanszék vezetője (1950–1958). Differenciálgeometriával, a differenciálegyenletek gráfelméletével és alkalmazási területeivel, forgó rendszerek kritikus szögsebességének megállapításával, kinetikus gázelmélettel foglalkozott. Az általa kidolgozott, és az ökonometriában alkalmazott gráfelméletét magyar módszerként vagy Egerváry-módszerként tartják nyilván. Alapvetően új eredményeket ért el a mátrixelmélet gyakorlati alkalmazásai, elsősorban a függőhidak általános elméletének megalapozása terén.

Emlékezet

Budapesten hunyt el, öngyilkos lett, a Kerepesi úti (= Fiumei úti) Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). Mellszobra a BME Központi Épülete és Könyvtára közötti sétálóúton látható (Bodó Csaba alkotása, felavatták: 2006. márc. 22-én).

Elismerés

Munka Érdemrend (1956). – Kőnig Gyula-díj (1932), Kossuth-díj (1949 és 1953).

Szerkesztés

A Hungarica Acta Mathematica felelős szerkesztője (1946–1949).

Főbb művei

F. m.: Az integrálegyenletek egy osztályáról. Egy. doktori értek. is. (Mathematikai és Physikai Lapok, 1914)
On a Maximum– Minimum Problem and Its Connection with the Roots of Equations. (Acta Universitatis Szegediensis, 1922)
Über gewisse Extremumprobleme der Funktiontheorie. (Mathematische Annalen, 1928)
On a Generalization of a Theorem of Kakeya. (Acta Universitatis Szegediensis, 1931)
On Orthocentric Simplexes. (Acta Universitatis Szegediensis, 1940)
Über ein räumliches Analogen des Sehnenviereckes. (Journal of Mathematics, 1940)
A háromtest-probléma egyenlet egy új alakjáról. Részben akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1946. dec. 16.
megjelent angol nyelven: Hungarica Acta Mathematica, 1946)
Mátrixok diadikus előállításán alapuló módszer bilineáris alakok transzformációjára és lineáris egyenletrendszerek megoldására. (MTA Alkalmazott Matematikai Kutató Intézet Közleményei, 1953)
Begründung und Darstellung einer allgemeinen Theorie der Hängebrücken mit Hilfe der Matrizenrechnung. (Zürich, 1956)
Bemerkungen zum Transportproblem. (Wien, 1958).

Irodalom

Irod.: Rózsa Pál: E. J. (MTA Matematikai és Fizikai Osztály Közleményei, 1960).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője