Egyed Miklós
Egyed Miklós

2024. május 29. Szerda

Egyed Miklós

állatorvos

Névváltozatok

Eisler Miklós

Születési adatok

1922. október 25.

Békéscsaba

Halálozási adatok

2011. május 2.

Tel-Aviv, Izrael


Család

Sz: Eisler Jakab, méntelepi főállatorvos volt, majd mint nyugdíjas állatorvos százados magángyakorlatot folytatott. Négyen voltak testvérek, három nővére született. Szüleit, három nővérét és azok családját Auschwitzba deportálták, egy nővére élte túl a holokausztot. Apja neve szerepel az Állatorvos-tudományi Egyetem (ÁOTE) Gyógyszertani Tanszék épületének falán, a mártírok emléktábláján. Nőtlen.

Iskola

A békéscsabai evangélikus gimnáziumban éretts. (1940), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Állatorvosi Osztályán tanult (1940–1944), végbizonyítványt és állatorvosi okl. (1945), állatorvos-doktori okl. szerzett (1948). Öthónapos pártiskolát végzett (1952).

Életút

Tanulmányai befejezése előtt Jászberényben munkaszolgálatos, századától megszökött, Budapesten rejtőzött el (1944. nov.–1945. jan.). Békéscsabán önkéntes állatorvos gyakornok (1945–1946), állatorvos (1946–1949). A bp.-i Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Állatgyógyászati Osztályának segédkutatója (1949. jan.–aug.), az Agrártudományi Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Belgyógyászati Klinika egy. tanársegéde és uo. a kórház vezetője (1949–1951), a Gyógyszertani Tanszék egy. adjunktusa (1951–1956), a Belgyógyászati Klinika egy. docense (1956). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1953–1956). Állatorvosi gyógyszertannal és toxikológiával, ezzel összefüggő terápiás kérdésekkel, elsősorban különböző szulfonamidok, antihisztaminok, ösztrogénok hatásával, vérkoncentrációjának vizsgálatával foglalkozott. Részt vett több állatorvosi ellenméreg kifejlesztésében, amelyekkel elsősorban sertések élősködőinek kiiktatásában ért el jelentősebb eredményeket. A forradalom leverése után disszidált, Izraelben telepedett le, ahol toxikológus kutatóként tevékenykedett.

Főbb művei

F. m.: Kontaktmérgek hatása a sertés tetveire. 16 grafikonnal. Állatorvos-doktori értek. (Bp., 1948)
A hőmérséklet befolyása a kontaktmérgek hatásának gyorsaságára. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1949)
Klinikai tapasztalatok az 1949/50-es mirigykórjárványról, különös tekintettel a therápiára. Többekkel. 1 táblázattal, 2 grafikonnal. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1950)
Egyes gyógyszerek hatása a kutyák gyomor- és béltartalmának tovahaladására. Fóti Mihállyal. 16 röntgenfelvétellel. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1951
angolul: The Effect of Certain Drugs on the Passage of the Stomach and Bowel Contents in Dogs. Acta Veterinaria, 1951)
Újszülött csikók haemolyticus sárgasága. Összefoglaló ismertetés. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1951)
A vérkoncentráció változása különböző sulfonamid vegyületek alkalmazása után. Miklovich Miklóssal. 3 grafikonnal. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1951
angolul: Variation in Blood Concentration Following the Administration of Various Sulfonamide Compounds. Acta Veterinaria, 1951)
Különböző sulfonamid-vegyületek vérbeli koncentrációjának meghatározása csirkékben. Miklovich Miklóssal. 4 táblázattal. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1952
angolul: Blood Level Concentration of Various Sulphonamide Compounds Determined in Chicken. Acta Veterinaria, 1952). Coffeines röntgen passage vizsgálatok kutyán. Fóti Mihállyal. (Kísérletes Orvostudomány, 1953)
Gyógyszertan és méregtan. Állategészségügyi technikumi tankönyv. Bálintffy Istvánnal. 4 táblával. (Bp., 1953
2. kiad. 1954
4. kiad. 1958)
Az Ultraseptyl vérkoncentrációjának változása különböző adagolások után szarvasmarhában, juhban és kutyában. Máthé Józsefnével. – Állatorvosképzés a Szovjetunióban. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1955)
A Toluol és a Gastin orsóféreg-ellenes hatásának vizsgálata. Holló Ferenccel. – A gyógyszertan helyzete és újabb eredményei a Szovjetunióban. – Juhok májmételykórjának orvoslása parenterálisan alkalmazott széntetrakloriddal. Nemeséri Lászlóval. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1956)
Parenterally Administered Carbon Tetrachloride in Treating Fasciolosis in Sheep. (Acta Veterinaria, 1957)
A kérődzők húsában előforduló maradékanyagok értékelése toxikológiai és jogszabályi szempontból. Schlosberg, Alannel. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1986)
Adalék Mócsy professzor portréjához. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1989).

Irodalom

Irod.: Lami Gyula: In memoriam E. M. (Magyar Állatorvosok Lapja, 2011)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője