Ejury Lajos
Ejury Lajos

2024. május 29. Szerda

Ejury Lajos

gyógyszerész, úszó

Névváltozatok

Ejuri Lajos 

Születési adatok

1870. augusztus 21.

Kozmapuszta, Somogy vármegye

Halálozási adatok

1965. december 8.

Keszthely, Veszprém megye


Család

Nagyszülei: Ejury János állami útbiztos, Rupp Erzsébet; Reskovits József, Wunderlich Cecília.

Szülei: Ejury Nándor (= Ejury Ferdinánd Béla, 1846. szept. 7. Nagykanizsa, Zala vm.–1933. jan. 13. Keszthely) uradalmi főgépész, állami hídépítő főútmester, Reskovits Mária (†1936. aug. 3. Keszthely).

Felesége: Gallov Gizella (1877. máj. 1. Holics, Nyitra vm.), Gallov Károly (†1912. ápr. 17. Arad, Arad vm.) kir. sótárnok és Sztudényi Alojzia (†1924. jan. 26. Miskolc, Borsod, Gömör és Kishont vm.) leánya.

Gallov Gizella testvérei közül: Gallov Károly (1870. márc. 5. Máramarossziget, Máramaros vm.–1938. szept. 11. Miskolc) bányakapitány és Gallov Rudolf Rezső (1873. dec. 29. Holics–1914. nov. 19. Arad. Temetés: 1914. nov. 21. Arad) MÁV-ellenőr.

Gallov Rezső és Próféth Margit fia: Gallov Sándor (1907. okt. 7. Törökszentmiklós, Jász-Nagykun-Szolnok vm.–1991. szept. Szeged, Csongrád m. Temetés, hamvasztás utáni búcsúztatás: 1991. szept. 16. Szeged, Újszegedi Temető) ékszerész.

Gallov Sándor fia: Gallov Rezső (1936. júl. 13. Arad) sportvezető, vízilabdázó, újságíró, az OTSH elnöke (1990–1996).

 

Gyermeke, leánya: Germarz Győzőné, majd Berend Józsefné Ejury Lenke Róza (1902. jún. 9. Kassa, Abaúj-Torna vm.–1987. jún. 20. Zalaegerszeg, Zala m. Temetés: 1987. júl. 27. Keszthely, Szent Miklós-temető) fia: dr. Ejury Ferenc Pál (1909. júl. 17. Magyaróvár, Moson vm.–1998. aug. 7. Bp.) Keszthely város állatorvosa.

A család mind az Ejuri, mind az Ejury névváltozatot használta.

Iskola

Elemi iskoláit Taranyban (1876–1880), középiskoláit Csurgón (1880–1886) és Debrecenben (1886–1888) végezte, a debreceni református kollégiumban éretts. (1888). A budapesti tudományegyetemen gyógyszerészmesteri okl. (1893), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen gyógyszerészdoktori okl. szerzett (elsőként!, 1904. dec. 17-én).

Életút

Fuss Nándor alsólendvai Szentháromság gyógyszertárának gyakornoka (1886–1891). Tanulmányai befejezése után önkéntesként a cs. és kir. XVII. sz. helyőrségi kórházban szolgált (1893–1894), majd debreceni, győri és keszthelyi gyógyszertárakban működött (1894–1898). A debreceni gazdasági tanintézet gyógyszerésze (1898–1901), a kassai gazdasági tanintézet segédtanára (1901–1907), a magyaróvári gazdasági akadémia segédtanára (1907–1912), rk. tanára (1912–1926), r. tanára (1926–1933. júl. 31.), Keszthelyen gyógyszertáros (1933–1940). 

Az első magyar gyógyszerészdoktor élelmiszer-kémiával, analitikai és gyógyszerkémiával foglalkozott, elsősorban a különböző ételek és italok nitrogéntartalmának kimutatása terén ért el jelentősebb eredményeket.

Ismert hosszútávúszó, a Magyar Úszó Egyesület (MÚE) első siófoki úszóversenyének győztese (1895: 100 méter gyors), a Balatonfüred–Siófok közötti első magyarországi hosszútávúszó verseny résztvevője (1896), a második verseny győztese (1897). A legenda szerint ő fedezte fel Csik Ferencet, a későbbi olimpiai bajnok gyorsúszót: amikor először látta őt versenyezni, megjósolta, hogy úszóbajnok lesz (1928-ban).

Emlékezet

Ejury Lajos Kozmapusztán (ma: Kutas; Somogy megye, Nagyatádi járás) született, elemi iskoláit Taranyban, középiskoláit Csurgón és Debrecenben végezte. Aktív munkássága Debrecenhez, Kassához és Magyaróvárhoz köti. Nyugdíjba vonulása után Keszthelyen telepedett le. Keszthelyen hunyt el, a helyi Szent Miklós-temetőben nyugszik, sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2008-ban). Kézírásos naplóját, „életírását” fia, dr. Ejury Ferenc állatorvos őrizte (részleteket Cséby Géza közölt belőle).

Elismertség

A Mosonmagyaróvári Gazdasági Akadémiai Atlétikai Club (MOGAAC) tanár-elnöke (1908–1933), majd díszelnöke (1933-tól). A MOGAAC elnökeként a Mosoni-Duna partján csónakházat építtetett, a magyaróvári akadémia parkjában sportpályát létesített és országos gazdászbajnokságokat szervezett (1914-től).

A Ludovika Akadémiai Atlétikai Club és a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) dísztagja.

A Magyar Vívó Szövetség (MVSZ) és a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) tanácskozó tagja.

Elismerés

Az Országos Testnevelési Tanács (OTT) nagy aranyérme (1934). 

Szerkesztés

Az Erdélyi Gazda (1912–1918), a Gazdasági Lapok (1912–1918), a Magyar Cukoripar (1914), az Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok munkatársa (1917).

Főbb művei

F. m.: Tanulmányok a borok nitrogéntartalmáról. Egy. doktori értek. is. 2 táblával. (Értesítő az Erdélyi Múzeum Egylet Orvos-természettudományi Szakosztályából. Kolozsvár, 1904 és külön: Kolozsvár, 1904)
Jegyzetek a mezőgazdaság természettanából. (Kassa, 1905)
Gazdasági éghajlattan. (A Magyar Gazda Könyvtára. 25. Kassa, 1906)
Chemia. I. Szervetlen chemia. Gazdasági akadémiai hallgatók és gazdák számára. (Kassa, 1907)
Természettani és gazdasági vegytani alapismeretek. A m. kir. földművesiskolák, a gazdasági téli iskolák és a gazdasági népkönyvtárak számára. (Bp., 1929)
A borecet készítése. (A Kecskeméti Lapok Évkönyve, 1931)
A jó ivóvíz. (A Kecskeméti Lapok Évkönyve, 1934).

Irodalom

Irod.: források: A Balaton átúszása. Ejury Lajos a Balaton bajnoka. [E. L. 9 óra 15 percz alatt úszik át Balaton-Füredről Siófokra, s megnyeri a Magyar Uszó Egyesület arany-érmét s a bajnoki czímet.] (Sport–Világ, 1897. aug. 15.)
Egy gyógyszerész sportbravúrja. [Ejury Lajos nyerte a Balatonfüred–Siófok úszóverseny.] (Gyógyszerészi Hírlap, 1897. aug. 15.)
Gallov Károly ny. m. kir. sótárnok nyolcvan éves korában meghalt. (Budapesti Hírlap–Pesti Napló, 1912. ápr. 20.)
Özv. Gallov Károlyné sz. Sztudényi Alojzia, Gallov Károly m. kir. főtárnok özvegye Miskolcon elhunyt. (Világ, 1924. jan. 27.)
Elhunyt özvegy Ejury Nándorné, dr. Ejury Lajos ny. akadémiai tanár édesanyja. (Zalamegyei Újság, 1936. aug. 11.)
Ejury Lajos: Felejthetetlen éjszaka a viharos Balatonon. (Somogyi Újság, 1944. febr. 19.)
Ráczalmási György: Öregember egy ifjú városról. [A 84 éves Ejuri Lajos Keszthelyről, a legifjabb magyar városról.] (Béke és Szabadság, 1954. 15.)
Dékány Kálmán: Aki először úszta át a Balatont… [Ejury Lajosról.] (Esti Hírlap, 1957. nov. 3.)
Varga Béla: Negyvenhatezer kilométer – vízen. [Ejury Lajosról.] (Falusi Vasárnap, 1959. 11.)
Dékány Kálmán: A távúszás veterán bajnoka. [Ejury Lajosról.] (Pajtás, 1960. 27-28.)
Varga Béla: Egy nyáron át a Balaton körül. [Ejury Lajosról.] (Népsport, 1962. máj. 20.)
93 éves az első Balaton-átúszó bajnok. (Balatoni Hír, 1963. 9.)
Elhunyt dr. Ejury Lajos ny. akadémiai tanár, vasdiplomás gyógyszerész. (Népszabadság, 1965. dec. 12.)
Syposs Zoltán: Balaton-átúszó bajnokság két változatban. [Az első két Balaton-átúszó bajnokságról.] (Népsport, 1985. máj. 4.)
Berend Sándorné Ejury Lenke halálhíre. (Zalai Hírlap, 1987. júl. 24.)
Id. Gallov Sándor halálhíre. (Délmagyarország, 1991. szept. 13.)
„Kozmapusztán, Somogy megyében születtem…” Dr. Ejury Lajos naplójából. 1–2. Közreadja Cséby Géza. (Hévíz [folyóirat], 1997. 1–2.)
Elhunyt dr. Ejury Ferenc főállatorvos. (Magyar Nemzet, 1998. aug. 15. és aug. 22.).

Irod.: feldolgozások: Siklóssy László: A magyar sport ezer éve. III. köt. (Bp., 1929)
Bakó Jenő: Az úszás története. (Bp., 1986)
Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 1998)
Zalai életrajzi lexikon. (3. jav. és bőv. kiad. Zalaegerszeg, 2005)
Keszthelyi életrajzi lexikon. (Keszthely, 2010).

 

neten:

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XXD2-1JV (Ejury Ferdinánd Béla születési anyakönyve, 1846)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X268-B65 (Ejury Lajos születési anyakönyve, 1870, Kutas [Kozmapusztán született, de Kutas településen anyakönyvezték!])

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:V14B-C2V (Gallov Gizella születési anyakönyve, 1877)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VBM-XDT7 (Gallov Rudolf Rezső és Próféth Margit házassági anyakönyve, 1897)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V9V-XGG5 (Gallov Sándor születési anyakönyve, 1907)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/254294 (Gallov Károly gyászjelentése, 1912)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/254297 (Gallov Rezső gyászjelentése, 1914)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V9F-1DTR (Ejury Nándor halotti anyakönyve, 1933)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V9F-BMJS (Ejury Nándorné Reskovits Mária halotti anyakönyve, 1936)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V9J-HT5K (Ejury Lajos halotti anyakönyve, 1865)

 

https://www.gyogyszeresztortenet.hu/wp-content/uploads/2013/10/Ejury-Lajos-Dr..pdf (Ejury Lajos életrajza a gyogyszeresztortenet.hu-n, 2016)

http://www.csebygeza.hu/esszek/3patika2019.pdf (Cséby Géza: Adalékok a három keszthelyi patika történetéhez, 2019)

http://www.hgkmovar.hu/mmel/?o=szc&c=k123 (Ejury Lajos életrajza a Moson Megyei Életrajzi Lexikonban, 2020)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője