Endrényi Sándor
Endrényi Sándor

2021. október 26. Kedd

Endrényi Sándor

gépészmérnök, feltaláló

Születési adatok

1896. szeptember 27.

Budapest

Halálozási adatok

1986. december 20.

Budapest


Család

Sz: Endrényi Imre (1856–1920) néptanító, nyomdász, az első magyarországi munkás rokkant- és nyugdíjegylet alapító tagja (1892), Weinberger Amália. 

Iskola

A József Műegyetemen gépészmérnöki okl. szerzett (1918), a műszaki tudományok kandidátusa (védés nélkül, 1962), doktora (1976).

Életút

A József Műegyetem tanársegéde (1918–1919), a Bánki-féle vízturbinát értékesítő vállalat mérnöke (1919–1926); közben a Tanácsköztársaság alatt a Szocialista Termelés Népbiztosságán beosztott mérnök (1919). A Pamuttextilművek üzemmérnöke (1926–1948), az Energiagazdálkodási Állami Vállalat (EGART) ügyvezető igazgatója (1948–1949), az ÁVESZ Gazdasági Főtanács szakértője, műszaki főtanácsosa (1949–1951). A Papíripari Kutató Intézet kutatómérnöke, tud. munkatársa (1951–1963), a Hűtőgépgyár nyugdíjas tud. tanácsadója (1970-től). A BME előadó tanára (1949–1965), c. egy. tanára (1965-től).

Energetikával, erőművek rekonstrukciójával, hő- és anyagátadással, klíma- és szárítástechnikával foglalkozott, a hőtechnika valamennyi területén maradandót alkotott. Nevéhez fűződik az első magyarországi ötéves terv energiagazdálkodási és -felhasználási részeinek kidolgozása, ill. megvalósításának irányítása. Az első magyarországi klímaberendezés tervezője és üzembe helyezője. További kutatási területe: magyarországi erőművek tervezés-előkészítési és gazdaságossági számításai, tűzbiztonsági és tűzvédelmi kérdései; ipari villamoshálózatok felülvizsgálata; viszkózus anyagok elmélete; reológiai kutatások.

Elismertség

Az MTA Könnyűipari Főbizottsága tagja és Szárítási Bizottságának elnöke (1952–1963).

Elismerés

Akadémiai Jutalom (1962), Segner János András-díj (1969).

Főbb művei

F. m.: Kalorikus gépek. Monográfia. (Bp., 1918
2. kiad. 1920)
Ipari hőtechnika. Egy. jegyz. a BME 4. éves gépészmérnöki hallgatói részére. (Bp., 1950
2. kiad. 1951)
Szárítás. (A Bánya- és Energiaügyi Minisztérium kiadványa. Bp., 1952)
Közelítő eljárás papírgépek szárítási teljesítményének meghatározására. (Papír és Nyomdatechnika, 1953)
A szárítási energetika és a párahasznosítás elméleti kérdései. (Magyar Energiagazdaság, 1954)
Kazánrendszer megválasztásának szempontjai a tervezésben. (Gépészeti Értesítő, 1954)
A szárítás energetikája. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1954)
A szárítás technológiája, különös tekintettel a felületi szárításra. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1955)
A hőátadás vizsgálata felületi szárításnál. – Hőfokgörbék beállítása a papírgépek szárítórészén. (Papír és Nyomdatechnika, 1955)
A szárítás elméletének mai állása. (Magyar Energiagazdaság, 1955)
Papírgépek szárítási teljesítményére és kapacitására vonatkozó vizsgálatok. (Papíripar, 1958)
Papírgépek szárítási teljesítményére vonatkozó vizsgálatok. (Energia és Atomtechnika, 1958)
A cellulóz- és papírgyártás elméleti és gyakorlati kérdései. Juhász Mihállyal. (Papíripar, 1960)
Papírgépek gazdaságos lefedésének irányelvei. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1960)
Fundamentális termodinamikai és fizikai kémiai vizsgálatok a papíriparban. Párolgási tényezők. Bindis Józseffel, Homonnay Györgynével. (Papíripari Kutató Intézet Közleményei, 1960)
Szárítási technológiák a papíriparban. Témadokumentáció. Vál. Többekkel. (Az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ Témadokumentációs Kiadványai. 57. Bp., 1965)
Spalding, Dudley Brian: Konvektív tömegátadás. Ford. Bars Sándor. A magyar kiadást szerk. és átd. E. S. (Bp., 1968)
A porlasztó szárítás elméletének és a berendezések méretezésének újabb fejlődési irányai. Szerk. (Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület kiadványa. Bp., 1969)
Porózus anyagokkal kapcsolatos hő-, anyagátadási, pszichometriai és szárítási témakörök. Tudományos tevékenység tézisszerű összefoglalása. Doktori értek. (Bp., 1975).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1987. jan. 10.)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2019