Erdélyi Gizella
Erdélyi Gizella

2021. október 27. Szerda

Erdélyi Gizella

régész, művészettörténész

Születési adatok

1906. május 19.

Szeged

Halálozási adatok

1970. január 22.

Budapest


Család

Sz: Erdélyi Béla, Hegyesi Róza.

Iskola

Középiskoláit Egerben végezte bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1929), a történelemtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952).

Életút

A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Római Gyűjteményének gyakornoka (1929–1933), múzeumi segédőre (1933–1938), múzeumi őre (1938–1949), tud. kutatója, ill. tud. munkatársa (1949–1952). Az ELTE Történettudományi Kara, ill. a BTK Régészeti Tanszék Könyvtárának vezetője, tud. főmunkatársa (1952–1966). Görögországban, a Hariszeion-alap ösztöndíjasa (1937), A római császárkori és a pannóniai római kori művészet nemzetközileg is elismert tudósa. Elsőként kísérelte meg – különböző, általa megállapított, sajátos stílusjegyek alapján – a pannóniai faragott kőemlékek és kősíremlékek csoportosítását. Antik arcképszobrászattal is foglalkozott, nevéhez fűződik az első, hiteles Hadrianus-portré publikálása, továbbá feldolgozta a késő császárkori ötvösremeket, az ún. polgárdi triposzt. Fő műve, a római kőfaragást és kőszobrászatot feldolgozó munkája halála után jelent meg, míg a pannóniai római kori művészettel foglalkozó nagymonográfiája kéziratban maradt.

Főbb művei

F. m.: A pannóniai síremlékek ornamentikája. Stílustörténeti tanulmány. Egy. doktori értek. is. (Eger, 1929)
A polgárdi ezüst tripos. (Archaeologiai Értesítő, 1931)
Bacchikus jelenettel díszített bronzkorsó a Magyar Nemzeti Múzeumban. (Archaeologiai Értesítő, 1933)
Aeneas menekülése. Római dombormű a székesfehérvári múzeumban. (Archaeologiai Értesítő, 1934)
Római bronzszobrocskák Óbudáról, a Magyar Nemzeti Múzeumban. (Archaeologiai Értesítő, 1935)
Lucius Verus üvegportréja. (Archaeologiai Értesítő, 1937)
Hadrianus portréja Athénben. (Archaeologiai Értesítő, 1939)
Magyarországi római síremlékek. (Búvár, 1939)
Római istenszobrok a Magyar Nemzeti Múzeumban. (Búvár, 1940)
Constans császár bronz mellképe. (Búvár, 1941)
Dolichenum leletei és a kömlődi bronzlemezek. (Búvár, 1942)
Pannóniai római sírtáblák mitológiai jelenetekkel. (Archaeologiai Értesítő, 1950)
Kőemlékek. Fülep Ferenccel. (Intercisa–Dunapentele–Sztálinváros története a római korban. Bp., 1954
németül is)
Herakles und Alkestis. Ein mythologisches Relief Museum von Győr. (Acta Archaeologica, 1961)
Adatok a pannóniai sír-aediculákhoz. (Archaeologiai Értesítő, 1961)
Római művészet a császárkorban. (Régészeti Dolgozatok, 1964)
A Hyppolitus Relief from Szőny. (Acta Archaeologica, 1966)
A pannóniai kapitoliumi triász-együttesek. (Savaria, 1972)
A római kőfaragás és kőszobrászat Magyarországon. Monográfia. Sajtó alá rend. Gáspár Dorottya, a bevezetőt írta Mócsy András. (Apolló Könyvtár. 5. Bp., 1974).

Irodalom

Irod.: Művészeti lexikon. I–IV. köt. Felelős szerk. Lajta Edit. (Bp., 1965–1968)
Mócsy András: Gizella Erdélyi. (Acta Archaeologica, 1970)
Szilágyi János György: E. G. (Antik Tanulmányok, 1970)
B. Thomas Edit: E. G. (Archaeologiai Értesítő, 1970)
Tóth Endre: E. G. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013