Erdős Zoltán
Erdős Zoltán

2024. július 14. Vasárnap

Erdős Zoltán

orvos, tüdőgyógyász

Születési adatok

1912. november 13.

Kiszucaújhely, Trencsén vármegye

Halálozási adatok

1995. október 5.

Budapest


Család

Sz: apja tanító volt.

Iskola

A bp.-i Kossuth Lajos Reálgimnáziumban éretts. (1931), a Pázmány Péter Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1937), csecsemő- és gyermekgyógyász (1941), gyermek-tüdőgyógyász szakorvosi vizsgát tett (1959), az orvostudományok kandidátusa (1964).

Életút

Az Apponyi Poliklinika Kórbonctani Intézetének gyakornoka (1936), a Fehér Kereszt Kórház (1937–1941), a Szent László Kórház alorvosa (1941), a Szeretetkórház laboratóriumi orvosa (1942–1943), a nyíregyházi Erzsébet Kórház Gyermekosztályának kirendelt orvosa (1943–1944), Budapest V. ker. (= Lipótváros) tisztiorvosa, gyermekgyógyász konzíliárius orvos (1945). A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. a BOTE I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika egy. tanársegéde (1945–1961), egy. adjunktusa (1961–1964), egy. docense (1964–1981) és a TBC Osztály vezetője. A bécsi (1937), a párizsi, a müncheni (1939), a stockholmi és az uppsalai gyermekklinikák vendégkutatója (1947). Gyermekkori rosszindulatú tüdő- és májdaganatokkal, gombás fertőzésekkel, gyermekkori gümőkórral, valamint a tuberkulózis elleni védőoltás kérdéseivel foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el gyermekkori tbc szövettani vizsgálata, védoltott tüdőbetegek utókezelése, valamint a BCG-vakcinák diagnosztikai értékének feltárása terén, nemzetközileg is az elsők között tanulmányozta a gyermekkori tüdőbetegségeket követő személyiségváltozásokat. Érdemes orvos (1960), Bókay János-emlékérem (1983).

Főbb művei

F. m.: Gyors lefolyású májcirrhosis és kóros cukoranyagcsere. Barta Lajossal. (Paediatria Danubiana, 1947)
A svéd gyermekgyógyászatról. (Paediatria Danubiana, 1948)
A BCG-védőoltás technikája. (Orvosi Hetilap, 1949)
Lymphocytás choriomeningitis. – Liquorelváltozások értékelése központi idegrendszeri vírus megbetegedéseknél. Barta Lajossal. (Paediatria Danubiana, 1949)
Mongoloidizmus és Tay–Sachs-féle betegség együttes előfordulása. Barta Lajossal. (Gyermekgyógyászat, 1950)
Gyógyult Wilms-tumor. Koós Auréllal. (Orvosi Hetilap, 1951. 7.)
Subarachnoideo-ureteralis anastomosis. Voltay Bélával. (Gyermekgyógyászat, 1951)
Adatok a meningitis spinalis tuberculosa chronica klinikai és kórbonctani képéhez. Jellinek Harryval. (Gyermekgyógyászat, 1952)
A tüdő gombás megbetegedéseiről, különös tekintettel a gyermekkorra. Gefferth Károllyal. – Kiterjedt meszesedéssel gyógyult tuberculosis, feltehetően blastomycosis részvételével. Gefferth Károllyal. (Orvosi Hetilap, 1953. 22.)
Adatok a gyermekkori tuberculosis isonicotinsav-hydrazid therápiájához. Rosta Jánossal. – Meningitis tuberculosa és tbc miliaris együttes fellépése BCG-vel oltott csecsemőn. Jenei Idával. (Gyermekgyógyászat, 1953)
Meningitis tbc-ben szenvedő gyermekek keringési viszonyai klinikai adatok tükrében. Szutrély Gyulával. (A Budapesti Tbc Kongresszus Előadásai. Bp., 1955)
A soor vaccina diagnosztikus értékéről. Székely Áronnal, Vincze Istvánnal. (Orvosi Hetilap, 1955. 25.)
ACTH a gyermekkori meningitis tbc kezelésében. Somló Mariannával. (Gyermekgyógyászat, 1956)
Gyermekkori tüdőcarcinoma. Prém Gézával, Rácz Pállal. (Gyermekgyógyászat, 1957)
Észlelések BCG-vel védoltott gyermek tuberculosisának klinikumában és szövettanában. Jellinek Harryval. (Orvosi Hetilap, 1957. 45.)
Meningitis tbc-ben szenvedő gyermekek vérfehérjéinek elektroforetikus vizsgálatai. Bencze Bélával, Ugrai Miklósnéval. (Orvosi Hetilap, 1957. 50–51.
angolul: Serum Proteins and Cerebrospinal Fluid Protein in Tuberculous Meningitis. Lancet, 1957)
Electrophoretic Examination of the Blood Protein in Children with Tuberculous Meningitis. (Acta Physiologica, 1958)
Streptomycinnel kezelt gyermekkori meningitis tuberculosa pszichológiai vonatkozásai. Liebermann Lucyvel. – Öt éve gyógyult meningitis tuberculosa trauma által kiváltott lethalis recidivája. Gorácz Gyulával, Prém Gézával. (Gyermekgyógyászat, 1959)
The Clinical Course of Acute Military Tuberculosis in Children Vaccinated with BCG, Gefferth Károllyal. (Acta Medica, 1960)
A gyermekkori meningitis tuberculosát követő személyiségváltozásokról. Liebermann Lucyvel. (Gyermekgyógyászat, 1961)
BCG Vaccination and Tuberculous Meningitis. Turai L.-lel. (Lancet, 1961)
Húsz éve operált és gyógyult Wilms-tumor. (Orvosi Hetilap, 1961. 47.)
Guanethidin a gyermekkori hypertonia kezelésében. Láncos Ferenccel, Simon Györggyel. (Gyermekgyógyászat, 1962)
BCG-vel védoltott gyermekek meningitis tuberculosája. (Gyermekgyógyászat, 1963
franciául: Acta Paediatrica, 1963)
A Wilms-tumor kórjóslatáról. Cserháti Endrével, Hittner Imrével. (Orvosi Hetilap, 1963. 2.
németül: Über die Prognose des Wilmsschen Tumors. Acta Paediatrica, 1963)
Adatok a gyermekkori meningitis tuberculosa kórtanához. Kand. értek. (Bp., 1963)
Utánvizsgálatok meningitis tuberculosát kiállott gyermekeken. (Gyermekgyógyászat, 1964)
Gümős combtályogok klinikuma. Előzetes közlemény. Simon Hedviggel. (Gyermekgyógyászat, 1965)
A parenteralis vastherápiáról. Nagyenyedi Zsuzsával, Szórády Istvánnal. – Metatrópás törpeség esete. Gefferth Károllyal, Szőke Lászlóval. – A csecsemő- és gyermekkor daganatairól. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1968)
A BCG-védoltás mitigáló hatásáról. (Gyermekgyógyászat, 1970)
Wegener-granulomatosis a gyermekkorban. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1971. 45.)
Gyermekkori pneumopathiák újabb kórismézési nehézségei. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1973)
Coxsackie B5-vírus által okozott precarditisek. Többekkel. – Staphylococcus pneumoniás betegeink késői utánvizsgálata, különös tekintettel a légzésfunkcióra. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1974)
A gyermekkori daganatok epidemiológiájáról. – Terheléses légzésfunkciós vizsgálatok asthma bronchialéban szenvedő gyermekeken. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1975)
Coeliakiát utánzó malabsorptio E. coli 0 124 enteritisben. Póder Györggyel, Romhányi Imrével. (Orvosi Hetilap, 1975. 51.)
Megfigyelések Glanzmann–Riniker-féle essentialis lymphocytophthisiben. Romhányi Józseffel, Szemenyei Klárával. (Orvosi Hetilap, 1976. 5.)
Fatalis BCG vaccinatio. Romhányi Józseffel, Szemenyei Klárával. (Gyermekgyógyászat, 1976)
Gyógyult generalizált BCG-disseminatio. Cserháti Endrével, Szabó Istvánnal. (Gyermekgyógyászat, 1977)
Paraneoplasztikus szindróma testvérpárban fellépett gyermekkori mediastinalis tumorban. Többekkel. – Intal és Bricanyl hatása asthma bronchialés gyermekek terhelés okozta bronchospasmusára. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1978)
Újszülöttkori máj-hamartoma. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1979)
Harminc év a BCG-védoltás gyakorlatában. – Cryptococcus neoformans eredetű meningo-encephalitis klinikuma a gyermekkorban. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1980)
Fizikai terhelésre fellépő bronchospazmus asztmás gyermekek késői utánvizsgálatánál. Többekkel. – Gyermekkori Hodgkin-kór és nephrosis syndroma. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1981)
kéziratban: Az obesitas befolyása a menstruatios cyclusra. Bakács Tiborral. A Pázmány Péter Tudományegyetem 300 éves fennállása alkalmából pályadíjat nyert dolgozat. (1935).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1995. okt. 14.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője