Esterházy Miklós
Esterházy Miklós

2024. május 29. Szerda

Esterházy Miklós, galántai hg.

nagybirtokos, műgyűjtő

Születési adatok

1765. december 12.

Bécs

Halálozási adatok

1833. november 25.

Como, Itália


Család

Nagyapja: Esterházy Miklós József (1714–1790) nagybirtokos, honvédtiszt. Sz: Esterházy Antal. F: Maria Hermenegilde von Lichtenstein (1768–1845). Fia: Esterházy Pál Antal (1785–1866) politikus, diplomata, nagybirtokos, az MTA tagja és Esterházy Miklós (1799–1833) nagybirtokos, politikus.

Iskola

A bécsi Theresianumban tanult. Ifjúkorában utazásai során bejárta Nagy-Britanniát, Franciaországot és Itáliát, s nagy jártasságot szerzett a művészetekben.

Életút

Katonatisztként II. József birodalmi hadseregében szolgált; részt vett az osztrák–török háborúban (1788–1789), majd a bécsi magyar testőrséghez került (1791-től), testőralhadnagyi (1791–1794), testőrhadnagyi (1794–1796), tábornoki (1796–1803), altábornagyi (1803–1817), táborszernagyi rangfokozatban (1817-től). A napóleoni háborúk idején, saját költségen szerelt fel egy önkéntes ezredet (1797), majd a 32. gyalogezred tulajdonosa (1802-től), a nemesi testőrség kapitánya (1803-tól). Napóleon őt akarta Magyarország királyává tenni, ezt azonban a herceg elutasította (1809-ben). A rendkívül művelt főúr a művészetek és a tudományok nagy barátja, bőkezű mecénása volt. Kismartonban ő alapította meg az Esterházy Képtárat, az 50 000 metszetből és 3500 rajzból álló gyűjtemény jórészt az ő szerzeménye. Figyelme minden korra kiterjedt, a felvilágosodás szellemében teljességre törő, enciklopédikus gyűjtemény kialakítására törekedett; képtárában az itáliai reneszánsz, a barokk, ill. a németalföldi festők munkái is megtalálhatóak voltak. A képtárat először a laxenburgi kastélyban nyitották meg (1812-ben, katalógus is készült róla, 528 képpel), nem sokkal később a mariahilfi nyári palotában volt látogatható (1815-ben, az újabb katalógus 542 képet írt le). Építészeti érdeklődése a kismartoni kastély klasszicista átépítésére szorítkozott (1795–1805), amelyet a napóleoni háborúk miatt nem tudott befejezni. Újjászervezte továbbá a híres Esterházy-zenekart (1794- ben), híres érem- és csigagyűjteményt is alapított, ill. nevéhez fűződik egy zenei és színháztörténeti tár (ebből alakult meg az Országos Széchényi Könyvtár Színháztára) és egy ásványtár (ebből jött létre a Természettudományi Múzeum Ásványtára) megalapítása is. Az 1800-as évek elején Kismarton valódi kulturális központtá vált, híres színházi- és opera-előadásokat, koncerteket tartottak ott. Végrendeletében 14 400 koronát hagyott a Magyar Tudós Társaságra.

Emlékezet

Ismert képét Martin Knoller festette (1790 körül, olaj).

Elismerés

Az Aranygyapjas Rend lovagja, a Szent István Rend nagykeresztese.

Irodalom

Irod.: Meller Simon: Az Esterházy Képtár története. (Bp., 1915)
Die Fürsten Esterházy. Magnaten, Diplomaten und Mäzene. Kiállítási kat. (Eisenstadt, 1995)
Mőcsényi Mihály: Eszterháza fehéren –feketén. (Bp., 1999)
Von Bildern und anderen Schätzen. Die Sammlungen der Fürsten Esterházy. (Wien–Köln–Weimar, 1999)
Italianische Kunst aus der Sammlung des Fürstenhauses Esterházy. Von Raffael bis Tiepolo. Kiállítási kat. Szerk. Barkóczi István. (Frankfurt am Main, 1999)
Barkóczi István: E. M. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője