Fábián István
Fábián István

2024. július 25. Csütörtök

Fábián István

nyelvész, műfordító, római katolikus pap

Születési adatok

1809. szeptember 2.

Tamási, [Rábatamási], Sopron vármegye

Halálozási adatok

1871. július 19.

Győr


Iskola

Középiskoláit Sopronban és Győrött végezte, pappá szentelték (1833. jún. 4.). Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 18.).

Életút

Bogyoszlón káplán (1833–1838), Széplakon káplán (1838–1845) és plébános (1845–1864), egyúttal hg. Esterházy Miklós angol feleségének nyelvtanára, majd gyermekeinek nevelője (1838–1848), Süttörön plébános (1864–1868), győri kanonok (1868–1871). C. nyírpáli prépost és mosoni főesperes. Finn nyelvészettel, magyar szótannal és értelmezéstannal (= jelentéstan) foglalkozott, a magyar finnugrisztikai (és altájisztikai) kutatások egyik korai képviselője. Nyelvészeti dolgozatokon kívül helytörténeti munkákat is írt, álnéven verseket is kiadott. Lefordította a Kalevala nagy részét, műve azonban jórészt kéziratban maradt. Álnevei: Abánfy Tódor és Philophennus.

Főbb művei

F. m.: A mosonmegyei pórok. – Rábaközi népszokások. (Regélő, 1840)
A magyar szókötés szabályai. (Nyelvtudományi pályamunkák. Pest, 1846)
A szóelemzés és szóértelmezés alapelvei. (Sopron, 1853)
Magyar nyelvtudományi mozgalmak. (Uj Magyar Muzeum, 1854)
A finn nyelv ismertetése. – Száz finn és száz magyar néptalány. (Magyar Nyelvészet, 1856)
Finn nyelvtan. (Pest, 1859)
Nyelvkülönbség és nyelvrokonság. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1859. júl. 4.
Megjelent: Akadémiai Értesítő, 1859)
A finnek története. (Budapesti Szemle, 1860)
A széplaki plébánia története. – A vadosfai támadás. (Magyar Sion, 1863)
Az egyházasfalui plébánia története. (Magyar Sion, 1864)
A csepregi plébánia. (Magyar Sion, 1865)
A magyar átokminta ismertetése és története. (Magyar Sion, 1866)
Szent László magyar király ereklyéje. F. I. beszéde a Szent László Társulat Győrött tartott közgyűlésén. (Pest, 1868)
A győri székesegyházban őrzött Szent László király fejereklyéjének története. (Pesti Hírnök, 1869).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője