Fábián István
Fábián István

2021. október 27. Szerda

Fábián István

nyelvész, műfordító, római katolikus pap

Születési adatok

1809. szeptember 2.

Tamási, [Rábatamási], Sopron vármegye

Halálozási adatok

1871. július 19.

Győr


Iskola

Középiskoláit Sopronban és Győrött végezte, pappá szentelték (1833. jún. 4.). Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 18.).

Életút

Bogyoszlón káplán (1833–1838), Széplakon káplán (1838–1845) és plébános (1845–1864), egyúttal hg. Esterházy Miklós angol feleségének nyelvtanára, majd gyermekeinek nevelője (1838–1848), Süttörön plébános (1864–1868), győri kanonok (1868–1871). C. nyírpáli prépost és mosoni főesperes. Finn nyelvészettel, magyar szótannal és értelmezéstannal (= jelentéstan) foglalkozott, a magyar finnugrisztikai (és altájisztikai) kutatások egyik korai képviselője. Nyelvészeti dolgozatokon kívül helytörténeti munkákat is írt, álnéven verseket is kiadott. Lefordította a Kalevala nagy részét, műve azonban jórészt kéziratban maradt. Álnevei: Abánfy Tódor és Philophennus.

Főbb művei

F. m.: A mosonmegyei pórok. – Rábaközi népszokások. (Regélő, 1840)
A magyar szókötés szabályai. (Nyelvtudományi pályamunkák. Pest, 1846)
A szóelemzés és szóértelmezés alapelvei. (Sopron, 1853)
Magyar nyelvtudományi mozgalmak. (Uj Magyar Muzeum, 1854)
A finn nyelv ismertetése. – Száz finn és száz magyar néptalány. (Magyar Nyelvészet, 1856)
Finn nyelvtan. (Pest, 1859)
Nyelvkülönbség és nyelvrokonság. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1859. júl. 4.
Megjelent: Akadémiai Értesítő, 1859)
A finnek története. (Budapesti Szemle, 1860)
A széplaki plébánia története. – A vadosfai támadás. (Magyar Sion, 1863)
Az egyházasfalui plébánia története. (Magyar Sion, 1864)
A csepregi plébánia. (Magyar Sion, 1865)
A magyar átokminta ismertetése és története. (Magyar Sion, 1866)
Szent László magyar király ereklyéje. F. I. beszéde a Szent László Társulat Győrött tartott közgyűlésén. (Pest, 1868)
A győri székesegyházban őrzött Szent László király fejereklyéjének története. (Pesti Hírnök, 1869).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013