Faragó József
Faragó József

2021. február 28. Vasárnap

Faragó József

etnográfus, folklorista

Születési adatok

1922. február 2.

Brassó

Halálozási adatok

2004. október 23.

Kolozsvár


Iskola

Sepsiszentgyörgyön éretts. (1940), a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen etnográfus okl. szerzett (1945), az MTA tagja (t.: 1988. máj. 9.).

Életút

A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem gyakornoka (1943–1945), tanársegéde (1945–1949), a Magyar Nyelv- és Irodalom Tanszék előadó tanára (1949–1953). A Román Tudományos Akadémia Etnográfiai- és Folklór Intézet Kolozsvári Osztályának tud. kutatója, tud. főkutatója (1949–1975), az átszervezés után a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Társadalomtudományi Központ Etnológiai és Szociológiai Osztályának tud. főkutatója (1975–1985). Az ELTE vendégprofesszora (1991-től). Romániai magyar, elsősorban erdélyi magyar folklórral, magyar népdalok, népballadák, népmesék, népi gyermekmondókák vizsgálatával, román–magyar összehasonlító folklórkutatással foglalkozott. Sajtó alá rendezte, ill. szerkesztette – többek között – Arany László, Kriza János, Benedek Elek, Nagy Olga népköltési gyűjteményeit.

Emlékezet

A Magyar Néprajzi Társaság tb. tagja (1976-tól), a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság t. tagja (1996-tól). A helsinki Kalevala Társaság tb. tagja (1979-től), a turkui Folklore Fellows tagja (1993-tól).

Elismertség

Petőfi Sándor-emlékérem (1948), Ortutay Gyula-emlékérem (1984). Lotz János-emlékérem (1986), Kriterion Koszorú (1999), a Magyar Népi Kultúra Kutatásáért Emlékérem (2002), a Kolozsvári Írók Társaságának Díja (2002), Arany János-díj a Tudományos Kutatásért (életművéért, 2004).

Elismerés

A Népismereti Dolgozatok szerkesztője (1978-tól).

Főbb művei

F. m.: Rokonaink. (Kolozsvár, 1943)
Betlehemezők és kántálók Pusztakamaráson. (Kolozsvár, 1947)
Kevély Kereki. Népi játék és népmese Petőfi Sándorról. (Kolozsvár, 1947)
Táncoljunk, daloljunk! Székely néptáncok. Elekes Dénessel. (Bukarest, 1949)
Betlehemezés Csíkcsobotfalván 1946-ban. (Bp., 1949)
Felszállott a páva. Szemelvények a magyar népköltészetből a XVI. századtól máig. (Bukarest, 1952)
Moldvai csángó népdalok és népballadák. Jagamas Jánossal, Szegő Júliával. (Bukarest, 1954)
A csillagszemű juhász. Népmesék. Szerk. (Bp., 1954)
Az elátkozott szamár. Népmesék. Szerk. (Bp., 1954)
A szegény ember vására. Székely népmesék. Szerk. (Bukarest, 1955)
Farkas-barkas. Népmesék. Szerk. (Bp., 1955)
Diófának három ága. Székely népballadák. Szerk. (Bukarest, 1956)
Benedek Elek: A jégpáncélos vitéz. Mesék. Szerk. (Bukarest, 1956)
Kriza János: Az apám lakodalma. Székely népmesék. Szerk. (Bukarest, 1957)
Legszebb román népballadák. Szerk. (Bukarest, 1960)
A bárányka. Román népballadák. Szerk. (Bukarest, 1963)
Aranyhajú testvérek. Romániai népmesék. (Bukarest, 1964)
Jávorfa-muzsika. Népballadák. Szerk. (Bukarest, 1965)
Kriza János: Három tanulmány. Szerk. Antal Árpáddal, Szabó T. Jánossal. (Bukarest, 1965
2. kiad. Kolozsvár, 1971)
Hej, zöld levél. Román népdalok. Szerk. (Bukarest, 1966)
Az okos fiúcska. Romániai népmesék. Szerk. (Bukarest, 1967)
Kurcsi Minya havasi mesemondó. (Bukarest, 1969)
Benedek Elek: A csodalámpa. Mesék. Vál. (Bukarest, 1969)
Az élet vize. Kis-Küküllő-völgyi népmesék. Vál. (Bukarest, 1969)
Fehér Virág és Fehér Virágszál. Magyardécsei népmesék. Mesélte Balla János. (Bukarest, 1970)
Szarvasokká vált fiúk. Román kolindák. Vál. (Bukarest, 1971)
Gyönyörű Bán Kata. Régi magyar népballadák. Vál., szerk. (Kolozsvár, 1973)
Háromszéki népballadák. Vál. Albert Ernővel. (Bukarest, 1973)
Romániai magyar népdalok. Vál., szerk. Jagamas Jánossal. (Bukarest, 1974)
Három testvér, kilenc sárkány. Román fantasztikus balladák. Vál., szerk. (Bukarest, 1976)
Balladák földjén. Vál. tanulmányok. Almási Istvánnal. (Bukarest, 1977)
Kalotaszegi magyar népviselet. Nagy Jenővel, Vámszer Gézával. (Bukarest, 1977)
Bihari gyermekmondókák. Vál., szerk. (Bp., 1982)
Virágok vetélkedése. Régi magyar népballadák. Sajtó alá rend. Almási Istvánnal. (Bukarest, 1986)
Bihari népmondák. Szerk. Fábián Imrével. (Nagyvárad, 1995)
A magyar költészet kincsestára. Népballadák. (Bp., 1995)
Ószékely népballadák. Vál., szerk. (Bp., 1998).

Irodalom

Irod.: Szabó Zsolt: A balladák földjén. Beszélgetés F. J. folklórkutatóval. (Brassói Lapok, 1978. 8.)
Beke György: A folklór sorsa. Beszélgetés F. J.-fel. (A Hét, 1982. 6.)
Miklós László: Egy balladakutató hitvallása. Látogatás F. J.-nél. (Romániai Magyar Szó, 1991)
F. J. műveinek bibliográfiája. Szerk. Borbély Éva, Pozsony Ferenc. (Bukarest, 1998)
Ünnepi kötet F. J. 80. születésnapjára. Szerk. Deáky Zita. (A Néprajzi Látóhatár Kiskönyvtára. Bp., 2002)
Paládi Kovács Attila: F. J. (Magyar Tudomány, 2004)
Csetri Elek: F. J. ravatalánál. (Erdélyi Múzeum, 2004)
F. J. emlékére. Voigt Vilmossal, az ELTE Néprajzi Intézetének igazgatójával beszélget Máté György. (Honismeret, 2005).

Megjegyzések

Gulyás: Magyar írók élete és munkái. VIII. köt. Művei összekeverve Faragó József (1895–) gimnáziumi tanár munkáival!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013