Farkas Lajos
Farkas Lajos

2024. május 18. Szombat

Farkas Lajos

jogász

Születési adatok

1841. november

Bonchida, Kolozs vármegye

Halálozási adatok

1921. június 24.

Kolozsvár


Család

Sz: apját a szabadságharc idején lázadó román felkelők megölték.

Iskola

A pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1868), az MTA tagja (l.: 1893. máj. 12.).

Életút

A nagyszebeni jogakadémia r. tanára (1869–1872), a kolozsvári tudományegyetemen, ill. a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a római jog ny. rk. (1872–1873), ny. r. tanára (1873–1915); közben a Jog- és Államtudományi Kar dékánja (1877–1878, 1887–1888, 1900–1901, 1910–1911), az egyetem rektora (1896–1897). C. miniszteri tanácsos (1897-től). Az Erdélyi Katolikus Státus t. előadója (1873-tól). Jogelmélettel, a római jog egyes történeti és dogmatikai kérdéseivel, római örökségjoggal, családjoggal, ill. a római jog közép- és újkori hatásával foglalkozott.

Főbb művei

F. m.: A haereditas iacens jogi természete. 1–4. (Jogtudományi Közlöny, 1872)
Képviselési elv a magánjogban. (Jogtudományi Közlöny, 1873)
Tanulmányok a római családi jog köréből. (Jogtudományi Közlöny, 1875)
Adalék a római rabszolgaság ismeretéhez. 1–2. (Erdélyi Múzeum, 1880)
Tanulmányok a magánjog dogmatikájából. 1–3. (Jogtudományi Közlöny, 1884)
A bírói egyenruha kérdéséhez. (Jogtudományi Közlöny, 1890)
A bírói és ügyészi szervezet reformja. 1–2. (Jogtudományi Közlöny, 1891)
Vizsgálati fogság az öntudatlanság és elmezavar eseteiben. (Jogtudományi Közlöny, 1892)
A római jog történelme. Egy. tankönyv. I–II. köt. (Kolozsvár, 1892–1895
I. köt. 4. jav. és bőv. kiad. 1906
II. köt. 3. jav. kiad. 1905)
Római öröklési jog. Egy. tankönyv. (Kolozsvár, 1895)
A becsület általános jelentősége a mai római jogrendben. (Kolozsvár, 1896)
A harmadik előnyére kötött jogügyletek érvényessége. 1–2. (Jogtudományi Közlöny, 1897)
Az egyetem közéleti viszonya. (Kolozsvár, 1898)
A római jog a XIX. század végén. (Kolozsvár, 1901)
A római obligatio fogalmilag véve a közép- és újkori jog elméletben. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1912. dec. 9.
megjelent: Értekezések a társadalmi tudományok köréből. 14. köt. 6. Bp., 1913).

Irodalom

Irod.: Emlékkönyv F. L. tanárságának 45. évfordulója alkalmából. (Kolozsvár, 1914)
Kolosváry Bálint: F. L. l. tag emlékezete. (Bp., 1928)
Balázs András: F. L. (Erdélyi katolikus nagyok. Szerk. Bíró Vencel, Boros Fortunát. (Kolozsvár, 1941).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője