Fazekas Erzsébet
Fazekas Erzsébet

2023. december 5. Kedd

Fazekas Erzsébet

politikus, történész, műfordító

Névváltozatok

Gerő Ernőné 

Születési adatok

1900. március 10.

Budapest

Halálozási adatok

1967. május 25.

Budapest

Temetési adatok

1967. május 31.

Budapest

Farkasrét (hamvasztás előtti búcsúztatás)


Család

Sz: Fazekas Emánuel, Hirsch Szidónia. Testvére: Fazekas Anna (1905. nov. 15. Bp.–1973. jan. 2. Bp.) író. F: 1936–1967: Gerő Ernő (1898–1980) politikus.

Iskola

A Magyar Iparművészeti Főiskolán belsőépítészetet tanult (1918–1919), a Sorbonne-on francia történelmet hallgatott (1930-as évek eleje), a történelemtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952).

Életút

A KIMSZ tagja (1919), a Tanácsköztársaság bukása után Bécsbe menekült (1919. szept.), Bécsben illegális pártmunkát végzett (1919–1921), a KMP Külföldi Bizottsága megbízásából Romániában telepedett le, ahol szintén illegális pártfeladatokat teljesített (1921–1924), a román hatóságok többször letartóztatták, ezért visszatért Bécsbe, majd az 1930-as években a Francia Kommunista Párt (FKP) és a magyar kommunista emigráció különböző fedőszervezeteiben tevékenykedett. Részt vett a spanyol polgárháborúban (1936–1939), egy rövid ideig ismét Párizsban élt (1939), majd a Szovjetunióban telepedett le. A Szovjet Tudományos Akadémia (SZUTA) Történettudományi Intézete aspiránsa (1940–1941). A II. világháború alatt a Vörös Hadsereg önkénteseként magyar és román hadifogolytáborokban végzett politikai propagandamunkát (1941–1944).

 

Hazatért Magyarországra (1945. jan.), az MKP pártmunkása, a Nemzeti Segély egyik szervezője (1945–1949), a Tudományos Tanács titkáraként jelentős szerepet játszott az MTA szocialista átszervezésében (1949–1950). A Szegedi Tudományegyetem BTK Egyetemes Történeti Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanára (1950. márc. 23.–1953. febr. 13.), az ELTE BTK Egyetemes Történelem Tanszéke, ill. Újkori Egyetemes Történeti Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanára (1953. febr. 15.–1957); közben a SZUTA Történettudományi Intézete vendégkutatója (1956–1959: évente többször).

Történészként kora újkori és újkori magyar és egyetemes történettel foglalkozott, elsősorban a nagy forradalmak korát, az 1789–1793. évi Nagy Francia Forradalom és az 1848–1849. évi európai forradalmak nemzetközi hatását, valamint a magyarországi nemzetiségi kérdést vizsgálta. Élete utolsó éveiben műfordítóként tevékenykedett, elsősorban a nemzeti munkásmozgalommal kapcsolatos írásokat történelmi műveket és visszaemlékezéseket (pl. Dolores Ibárurri önéletrajzi regénye) tolmácsolt magyar nyelvre.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a fővárosban hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Gyászszertartásán Földes István a kerületi pártbizottság, Névai László a Magyar Partizán Szövetség, Trencsényi-Waldapfel Imre irodalomtörténész, az MTA tagja a kollégák nevében búcsúztatta. Írásai Gerőné Fazekas Erzsébet, G. Fazekas Erzsébet és Gerő Mária néven is megjelentek.

Főbb művei

F. m.: A felszabadulás útján. Riportkönyv. Az előszót Illés Béla írta. (Bp., 1945)
Az 1849-es és az 1868-as nemzetiségi törvény összehasonlítása a történelem haladó erőinek szempontjából. (Századok, 1948 és külön: Bp., 1949)
A magyarok eredete. Gerőné Fazekas Erzsébet beszélgetése két kiváló szovjet tudóssal – Valerij Nyikolajevics Csernyecovval és Szergej Pavlovics Tolsztovval – a magyarok származásáról. (Magyar Nyelvőr, 1949)
Vándorló szerkesztőség. Riportok. Az előszót Illés Béla írta. Ill. Szecskó Tamás. (Bp., Művelt Nép, 1955)
Magyarország felszabadulása és népi demokratikus forradalmunk néhány kérdése. (Századok, 1955)
A népi demokratikus forradalom előfeltételei érlelődésének néhány kérdése a felszabadulás előtt. (Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Évkönyve. 1955. Bp., 1956).

 

 

F. m.: egyetemi jegyzetei: A XVIII. századi francia polgári forradalom. Egy. jegyz. (Bp., 1950 és utánnyományok: 1951–1956)
Az 1848-as forradalom és a második köztársaság Franciaországban. G. Fazekas Erzsébet előadásai. (Szeged, 1950/51)
Németország 1815–1847. – Az 1848-as forradalom Németországban. G. Fazekas Erzsébet előadásai. (Szeged, 1950/51)
Európa 1815-től 1848-ig. G. Fazekas Erzsébet előadásai. (Szeged, 1950/51)
Románia – a két dunai fejedelemség – a XIX. század első felében. G. Fazekas Erzsébet előadásai. (Szeged, 1950/51)
Olaszország 1815-től 1847-ig. Az 1848-as olasz forradalom. G. Fazekas Erzsébet előadásai. (Szeged, 1950/51)
Anglia az 1850-es–1860-as években. G. Fazekas Erzsébet előadásai. (Szeged, 1951/52)
A második császárság Franciaországban. G. Fazekas Erzsébet előadásai. (Szeged, 1951/52)
A francia–porosz háború. A párizsi kommün. G. Fazekas Erzsébet előadásai. (Szeged, 1951/52)
Olaszország egyesítése önálló állammá. – Olaszország egyesítése önálló állammá. G. Fazekas Erzsébet előadásai. (Szeged, 1951/52)
Thermidori konvent. Direktórium. G. Fazekas Erzsébet előadásai. (Szeged, 1951/52)
A tudományos szocializmus megszületése. Marx és Engels. G. Fazekas Erzsébet előadásai. (Szeged, 1951/52)
Ausztria a XIX. század első felében. Az 1848-as forradalom Ausztriában. G. Fazekas Erzsébet előadásai. (Szeged, 1951/52)
India és Kína a XVIII. század vége óta és az 1850-es–1860-as években. G. Fazekas Erzsébet előadásai. (Szeged, 1951/52)
Európa a francia forradalom és a napóleoni háborúk első szakaszának idején. G. Fazekas Erzsébet előadásai. (Szeged, 1951/52)
A második császárság Franciaországban. G. Fazekas Erzsébet előadásai. (Szeged, 1951/52)
Az Egyesült Államok a XIX. század első felében és az amerikai polgárháború. G. Fazekas Erzsébet előadásai. (Szeged, 1951/52)
Az újkori egyetemes történet 1640–1918. c. előadás programja a tudományegyetemek történelem szaka számára. Összeáll. Hanák Péterrel és Székely Lajossal. (Az Oktatásügyi Minisztérium kiadványa. Bp., 1953)
Európa 1815-től 1848-ig. Egy. jegyz. (Bp., 1953
2. átd. kiad. 1957)
Az 1848-as forradalmak Európában. Egy. jegyz. (Bp., 1953).

 

 

F. m.: ford.: Munkásmozgalom a kapitalista országokban. 1959–1961. Cikkgyűjtemény. Ford. (Bp., 1962)
Ibárurri, Dolores: Az egyetlen út. Önéletrajzi regény. Ford. (Bp., Kossuth, 1964
Tények és tanúk. 2. kiad. 1976)
A Spanyol Kommunista Párt története. Szerk. a Spanyol Kommunista Párt Központi Bizottsága által létrehozott munkaközösség Dolores Ibárurri vezetésével. Ford. (Bp., Kossuth, 1964)
Borrmann, Rolf: Ifjúság és szerelem. Ford. Gellért Györggyel. (Bp., Kossuth, 1967)
Bols, Peter: A szálak Washingtonba vezetnek. Ford. (Bp., HM, 1967)
A Francia Kommunista Párt története. Összeáll. a Francia Kommunista Párt Történelmi Bizottsága Jacques Duclos és François Billoux vezetésével. Ford. (Bp., Kossuth, 1968).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1967. máj. 28.)
Kubinyi Ferenc: Fekete lexikon. (Thousand Oak, 1994)
Szegedi egyetemi almanach. I. József Attila Tudományegyetem. 1921–1995. (Szeged, 1996)
Baráth Magdolna: Gerőné Fazekas Erzsébet. (Asszonysorsok a 20. században. Szerk. Balogh Margit és S. Nagy Katalin. Bp., 2000). 

Megjegyzések

Lexikonok téves halálozási adata: 1967. máj. 27. Halotti anyakönye szerint máj. 25-én hunyt el!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője