Fehér György
Fehér György

2021. február 25. Csütörtök

Fehér György

állatorvos

Születési adatok

1928. november 8.

Keszthely, Zala vármegye

Halálozási adatok

2009. január 13.

Budapest


Család

Sz: Fehér Ferenc laboráns, Kertész Katalin. F: 1955-től Estók Erzsébet mezőgazdasági mérnök, a Mezőgazdasági Könyvkiadó főszerkesztője. Leánya: Schalkház Istvánné állatorvos.

Iskola

A keszthelyi Premontrei Gimnáziumban éretts. (1947), a Magyar Agrártudományi Egyetem Keszthelyi Karán tanult, Gödöllőn mezőgazdasági mérnöki okl. (1951), az Állatorvos-tudományi Főiskolán állatorvos-doktori okl. szerzett (1960); a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1955).

Életút

A Magyar Agrártudományi Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állattani Tanszékének gyakornoka (1948–1951), az Élettani-bonctani Tanszék tanársegéde (1951–1952), az Anatómiai Tanszék ösztöndíjasa (1952–1955). Az Állatorvos-tudományi Főiskola, ill. az Állatorvos-tudományi Egyetem Anatómiai és Szövettani Tanszék egy. adjunktusa (1956–1965), egy. docense (1965–1970), tanszékvezető egy. tanára (1970. júl. 1.–1988. dec. 31.). Az MTA–TMB-n Kovács Gyula aspiránsa (1952–1955). Háziállatok, elsősorban házimadarak funkcionális anatómiájával, keltetésbiológiával, a növekedés, a fejlődésgátlás, a húsminőség vizsgálati módszereivel foglalkozott. Több nyelvre lefordított anatómiai könyvei a magyar állatorvos-szakirodalom klasszikus munkái, az általa közel húsz évig vezetett Anatómiai és Szövettani Tanszéken anatómiai boncteremből, szövettani gyakorló- és előadó-teremből álló, nemzetközileg is magas színvonalú oktatóegységet alakított ki. Jelentős állatorvos-történeti és agrárpedagógiai tevékenysége is, egész élete során gyűjtötte és rendszerezte a magyar állatorvos-tudomány múltjára vonatkozó kéziratos és tárgyi emlékeket, a szakma kiemelkedő személyiségeinek életrajzait és munkásságuk egyéb dokumentumait. Vezető szerepet játszott az európai állatorvos-anatómusok X. (1975) és XVI. (1987) budapesti kongresszusának megszervezésében. Mint a különböző, nemzetközi anatómiai nómenklatúra bizottságok tagja aktív szerepet vállalt a nemzetközileg elfogadott anatómiai szakkifejezések kialakításában.

Emlékezet

Budapesten (Vérhalom, II. kerület Bogár utca 12.) élt és tevékenykedett. Engesztelő szentmiséjét a Kapisztrán Szent János Templomban tartották (2009. febr. 14-én). Hamvait szűk családi körben helyezték örök nyugalomra.

Elismertség

Az MTA–TMB Állattenyésztési és Állatorvosi Szakbizottságának titkára (1967–1970). A Magyar Anatómusok, Hisztológusok és Embriológusok Társaságának vezetőségi tagja (1968-tól). Az Állatorvos Anatómusok Európai Szövetsége alelnöke (1975–1979), Világszövetsége alelnöke (1979–1989). A Nemzetközi Állatorvos-tudományi Szövetség Anatómiai, Szövettani és Fejlődéstani Bizottsága tagja, a Myológiai (1982-től), az Általános Fejlődéstani Bizottság alelnöke (1988-tól).

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1973). Gyermekekért Érdemérem (1985), Pro Re Rustica Promovenda (1986).

Szerkesztés

A Zentralblatt für Veterinärmedizin c. folyóirat tud. tanácsadója (1975-től).

Főbb művei

F. m.: A sertés medencei savóshártya-kettőzetei. Guoth Jánossal. (Acta Veterinaria, 1953)
Adatok a ló elülső végtagjainak funkcionális anatómiájához. Kand. értek. (Bp., 1954
kivonatosan: MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1958)
Fejlődéstan. Kovács Gyulával. (Bp., 1955
2. átd. kiad. 1966
3. kiad. 1973)
Adatok a n. abducens beidegzési területéhez. Kovács Gyulával. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1958)
Háziállatok boncolása. Glósz Lászlóval. (Bp., 1959
2. bőv. kiad. 1978)
Az elülső végtag csontjainak helyeződése szabályos lábállás esetén. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1959)
Állatpreparátumok készítése. (Bp., 1961
4. átd. és bőv. kiad. 1978)
Konstitutionsanatomische Untersuchungen an alten Kühnen. (Acta Veterinaria, 1962)
Adatok a bika járulékos nemi mirigyeinek morfológiájához és a korral kapcsolatos változásaihoz. Haraszti Jánosnéval. – A kétarcú és a kétfejű borjú. Gyűrű Ferenccel. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1964)
Adatok a szarvasmarhák intersexualizálásához. Fehér Józseffel, Gyűrű Ferenccel. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1965)
Háziállatok tájanatómiája. Egy. jegyz. (Bp., 1965
Egy. tankönyv. 1971
2. bőv. kiad. 1989)
Sziámi ikerborjak. – sterno-xyphoomphalopagus. Gyűrű Ferenccel. – Kettős szarvasmarhatorzok. Gyűrű Ferenccel. – A spermium fejlődése és szerkezete. Nagy Máriával. – Az Anatómiai és Szövettani Tanszék fejlődése az elmúlt húsz évben. Az anatómiai kutatás jövője és módszerei. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1966)
Biographia. Az Állatorvostudományi Egyetem elhunyt tanárainak és előadóinak életrajza. Kovács Gyulával. (Bp., 1967
2. bőv. kiad. 1986
3. átd. és bőv. kiad. 2007)
A bikák hátulsó végtagjának meredek állása és annak káros következményei. Haraszti Jánosnéval, Mészáros Istvánnal. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1968)
Állatpreparátumok készítése. (Bp., 1971
4. kiad. 1978
5. átd. és bőv. kiad. 2004)
Adatok a házimadarak sziktömlőjének posztembrionális változásaihoz. 1–2. Gyűrű Ferenccel. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1971–1972)
A kukoricát károsító Fusarium-fajok toxikus hatásának vizsgálata fehér patkányokban. Többekkel. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1972)
A cloaca és a hátulsó végtag kettős fejlődése tyúkban és kacsában. Gyűrű Ferenccel. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1973)
A házimadarak sziktömlője, magzatburkai és szerveinek postnatalis növekedése. Benyújtott doktori értek. (Bp., 1973 és 1981)
A tojásfehérje tripszingátlójának sorsa és a proteolízis megindulása a fejlődő csirkeembrióban és a napos csirkében. Ifj. Baintner Károllyal. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1974
angolul: Fate of Egg White Trypsin Inhibitor and Start of Chicken Embryo and Newly Hatched Chick. (Developmental Biology, 1974)
A magzatburok fejlődése, a magzati folyadékok, a fehérje és a szik mennyiségének változása a keltetés során lúdban. Fáncsi Tiborral, Telki Mártával. – A sziktömlő ereinek és redőinek fejlődése és szervezetváltozása a házimadarakban. Kótai Istvánnal. – A héjhártya szerkezete és a chorioallantois fejlődése a keltetés alatt, lúdban. Fáncsi Tiborral, Majoros Gáborral. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1980)
Ultrastructural Studies of Goose Chorioallantoic Membrane – CAM. (Zentralblatt für Veterinärmedizin, 1980)
Háziállatok funkcionális anatómiája. I–III. köt. Egy. tankönyv. (Bp., 1980)
Az immunrendszer fejlődése és funkcionális szerkezete madárban. – A kacsa és a lúd nyirokcsomói. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1981)
Néhány érdekesség a zsiráf csontos vázáról. Gráf Zoltánnal, Sótonyi Péterrel. (Állattani Közlemények, 1981)
Adatok a kétpúpú teve – Camelus bactrianus – emésztőkészülékének és hasűri szerveinek topográfiájához. Gráf Zoltánnal. (Állattani Közlemények, 1983)
A mészhéj kalciumtartalmának változása a kacsatojás keltetése során. Többekkel. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1983)
A fehérjezsák fejlődése és szerkezetváltozása a keltetés alatt lúdban. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1984)
Adatok a lúd phallus protrudens gyulladásának előfordulásához, kórbonctanához és javaslatok a betegség elleni védekezésre. Gyűrű Ferenccel, Póka Gézával. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1985)
Vorgang des Schlupfes bei der Gans und Ente. (Zentralblatt für Veterinärmedizin, 1988)
A kikelés folyamata lúdban és kacsában. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1989)
The Comparative Morphology of the Muscle Tissues and Changes of Constituents in the Pig Types. (Zentralblatt für Veterinärmedizin, 1990)
Művészeti állatanatómia. A ló. Szunyoghy Andrással. (Bp., 1991)
Anatomy Drawing School. Artistic Anatomy. Human, Animal, Comparative Anatomy. Szunyoghy Andrással. A Művészeti állatanatómia. A ló. című művének angol nyelvű bőv. kiadása. (Köln, 1996
németül: Anatomische Zeichenschule. Mensch, Tier, vergleichende Anatomie. Köln, 1996
spanyolul, franciául is)
A ló művészeti anatómiája. Szunyoghy Andrással. (2. átd. és bőv. kiad. Bp., 1998
4. kiad. 2003
5. kiad. 2006
6. kiad. 2009
németül: Menschliche Anatomie für Künstler. Köln, 1999
olaszul: Köln–Milano, 1999)
A háziállatok funkcionális anatómiája. Egy. tankönyv. Ill. Csavlek András, Szunyoghy András. (2. átd. kiad. 2000
3. kiad. 2005)
Az emberi test. Szunyoghy Andrással. (Kis művészeti anatómia. 1. Bp., 2003
2. kiad. 2006)
Kis rajziskola. Művészeti összehasonlító anatómia. Szunyoghy Andrással. (Bp., 2004)
Az ember művészeti anatómiája. Szunyoghy Andrással. (Bp., 2004)
A madarak összehasonlító művészeti anatómiája. Szunyoghy Andrással. Szerk. Ujhelyi Péterrel. (Bp., 2007)
pedagógiai írásai: Az állatorvosi anatómia oktatásának problémái és az oktatás-nevelés módszertani kérdése. (Felsőoktatási Szemle, 1963)
Szociális felmérés az Állatorvos-tudományi Egyetem hallgatóinak szociális és kulturális helyzetéről. (Felsőoktatási Szemle, 1971)
Az állatorvosképzés tantervi irányelvei. (Bp., 1978)
A hallgatók önálló munkáját befolyásoló tényezők az agrárfelsőoktatásban. Fáncsi Tiborral. (Felsőoktatási Szemle, 1980)
A gyakorlati oktatás hatékonysága és azt befolyásoló tényezők az agrárszakember-képzésben. (Bp., 1981)
Az agrárszakember- képzés fejlesztése. Diszciplináris kutatás. A képzés célja, az oktatás tartalma és módszertana az agrárszakember-képzésben. (Pedagógiai tanulmányok. Bp., 1982)
A mezőgazdaságban dolgozó pályakezdő diplomások beilleszkedése a munkahelyre. Többekkel. (Bp., 1983)
Az Állatorvos-tudományi Egyetem oktatástechnikai rendszere. (Felsőoktatási Szemle, 1987)
Mezőgazdasági felsőoktatás. (Pedagógiai tanulmányok. Szerk. is. Bp., 1989)
szerk.: Nomina Anatomica Avium. Többekkel. (London, 1979)
Nomina Anatomica Veterinaria. Többekkel. (New York, 1984
2. bőv. kiad. 1988)
Nomina Anatomica Veterinaria, Nomina Histologica, Nomina Embryologica Veterinaria. Többekkel. (New York, 1993
2. kiad. 1994).

Irodalom

Irod.: Ki kicsoda a magyar mezőgazdaságban? I. köt. Szerk. Balogh Margit. (Szekszárd, 1997)
Sótonyi Péter: F. Gy. (Magyar Állatorvosok Lapja, 2009).

Megjegyzések

Bibliográfiákban művei összekeverve Fehér György (1950–) agrártörténész, muzeológus műveivel!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013