Fekete Jenő
Fekete Jenő

2021. március 2. Kedd

Fekete Jenő

geofizikus

Születési adatok

1880. március 15.

Veszprém

Halálozási adatok

1943. március 17.

Budapest


Család

Sz: Fekete Károly kereskedő, Galambos Róza.

Iskola

Középiskoláit Veszprémben végezte, a bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – fizika–matematika szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1904). Az MTA tagja (l.: 1941. máj. 16.).

Életút

A bp.-i tudományegyetem Geofizikai Tanszékén br. Eötvös Loránd tanársegéde (1904–1915), a Pénzügyminisztérium (PM) Bányakutatási Osztályának geofizikusa (1915–1919), egyúttal br. Eötvös Loránd munkatársa a gravitáció, ill. a földi nehézségerő és a földi mágnesség vizsgálatával foglalkozó tudományos kutatásainál (1915–1919). Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet főgeofizikus igazgatója (1919–1923), a Royal Dutch Shell mexikói csoportjánál a geofizikai mérések vezetője (1923–1926), a Torsion Balance Exploration Co. (Houston, Texas, USA) technikai tanácsadója (1927–1934), ahol torziós ingával végzett méréseket (1931–1934). Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet igazgatója (1935–1943); főbányatanácsosi (1937-től), majd miniszteri tanácsosi rangban. Geofizikai mérésekkel foglalkozott, új szeizmikus és elektromos módszereket vezetett be és fejlesztett rutineljárássá. Eötvös Loránd közeli munkatársaként jelentős szerepet játszott Eötvös találmányának, a torziós ingának az egész világon való elterjesztésében.

Emlékezet

Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőbe temették, síremlékét felszámolták!

Elismertség

Az Union Géodesique et Géophysique magyar nemzeti bizottságának tagja.

Elismerés

A debreceni Tisza István Tudományegyetem t. doktora (1939).

Szerkesztés

A Jelentések az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet működéséről szóló éves beszámolók szerkesztője (1936–1940).

Főbb művei

F. m.: Báró Eötvös Loránd élete és tudományos működése. Mikola Sándorral, Pekár Dezsővel. (Mathematikai és Physikai Lapok, 1918)
Beiträge zum Gesetze der Proportionalität von Trägheit und Gravität. Eötvös Loránddal, Pekár Dezsővel. (Annalen der Physik, 1922)
Eötvös Loránd földmágnességre vonatkozó vizsgálatairól. (Báró Eötvös Loránd Emlékkönyv. Bp., 1930)
A gravitáció és tehetetlenség arányosságáról. Pekár Dezsővel. (Báró Eötvös Loránd Emlékkönyv. Bp., 1930)
Geofizikai módszerek gyakorlati alkalmazása. (Ásványolaj, 1935)
A szeizmikus módszerek gyakorlati alkalmazása. (Földtani Értesítő, 1937)
Sódómok kutatása geofizikai módszerekkel. (Földtani Közlöny, 1937)
Reflexiós szeizmikus mérések a Nagy Alföldön. 2 táblával, 7 melléklettel. Pogány Bélával. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1937)
Report on the Activities of the Royal Hungarian Baron Roland Eötvös Geophysical Institute during the Period 1936–1938. (Bp., 1939)
Az Eötvös-féle torziós inga alkalmazása a geofizikában. (Bp., 1942).

Irodalom

Irod.: Rybár István: Beszéd F. J. l. tag ravatalánál. (Akadémiai Értesítő, 1943).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013