Fodor Ilona
Fodor Ilona

2023. november 29. Szerda

Fodor Ilona

fizikus

Névváltozatok

Lovas Miklósné

Születési adatok

1935. január 1.

Budapest

Halálozási adatok

1989. március 13.

Budapest


Iskola

A budapesti Zrínyi Ilona Leánygimnáziumban éretts. (1953), az ELTE TTK-n fizikus okl. szerzett (1958) doktorált (1964), a fizikai tudományok kandidátusa (1972), doktora (1982). 

Életút

Az MTA KFKI Magfizikai Laboratóriuma, ill. az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Magfizikai Főosztályának tud. segédmunkatársa (1958–1964), tud. munkatársa (1964–1972) tud. főmunkatársa (1972–1982) és a Magfizikai Osztály vezetője (1979. ápr. 1.–1981. márc. 31.), tud. tanácsadója (1982–1989). A Francia Atomenergia Bizottság saclay-i Kutatóintézetének (1971–1972 és 1974), a Párizsi Egyetem orsay-i Magfizikai Intézetének vendégkutatója (1979). 

Magfizikával, magszerkezet-kutatással foglalkozott. Tudományos pályafutásának kezdetén könnyű magok spektroszkópiai vizsgálatával, e magreakciók rezonanciájának tulajdonságaival foglalkozott, majd érdeklődése az analóg állapotok finomszerkezet-vizsgálata, elsősorban az ún. izobár analóg állapotok gammabomlásának vizsgálata felé fordult. Magyarországon ő vizsgálta először a speciális, izobár analóg állapotokat, kidolgozta a differenciális gerjesztési függvény módszerét, ezen speciális állapotok vizsgálatára. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el az izobár analóg állapotok felhasadásának kísérleti és elméleti tanulmányozása terén. Írásai L. Fodor Ilona néven is megjelentek. 

Elismertség

Az MTA Magfizikai Albizottság tagja (1973-tól). Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Magfizikai Szakcsoportjának vezetőségi tagja (1973–1979). 

Elismerés

Schmid Rezső-díj (1970) az MTA KFKI Intézeti Díja (1972), Jánossy Lajos-díj (1973). 

Főbb művei

F. m.: Vizsgálatok a C12 atommag 16,1 MeV energiájú gerjesztett nívóján. Keszthelyi Lajossal. (MTA KFKI Közleményei, 1958)
Gamma-kvantumok szögeloszlása B11(p, gamma)C12 magreakciók esetén. – A K-800-as kaszkádgenerátor feszültségkalibrációja. Többekkel. (MTA KFKI Közleményei, 1960)
Az atommagok Coulomb-gerjesztése. (Fizikai Szemle, 1960)
Vizsgálatok szcintillációs számlálók hátterének csökkentésére. Többekkel. (MTA KFKI Közleményei, 1961)
Resonances in F18+p Reactions at 483 and 597 KeV Proton Energies. Többekkel. (Nuclear Physics, 1963)
Direkt és kompound folyamatok interferenciájának hatása a (p, gamma) reakciókra. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1964)
Izobár analóg állapotok gammabomlása az A>
40 tömegszámtartományban. Kand. értek. (Bp., 1970)
Continuum Contribution to the Particle Unstable States. (Physics Letters, 1970)
Lifetimes and Decays of Energy Levels in 60Ni. Többekkel. (Nuclear Physics A, 1973)
Etats de 40Ca excitées jusqu’a 9 MeV. Többekkel. (Journal de Physique, 1973)
Nuclear Structure Studies on the lf7/2–2p3/2 Shell by Proton Radiative Capture. Panel on Charged Particle Induced Radiative Capture. (Vienna, 1974)
Analogue Resonances in the 64Zn Nucleus. Többekkel. (Journal of Physic G. Nuclear Physics, 1976)
g9/2 Isobaric Analogue Resonances in the 56Fe (p, gamma)57Co Reaction. (Journal of Physic G. Nuclear Physics, 1978)
Az izobár analóg állapotok finomszerkezete. Doktori értek. (Bp., 1980). 

Irodalom

Irod.: In memoriam L. Fodor Ilona. (Fizikai Szemle, 1989). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője