Földes Péter
Földes Péter

2020. október 25. Vasárnap

Földes Péter

vegyészmérnök

Születési adatok

1930. január 11.

Budapest

Halálozási adatok

1982. november 28.

Budapest

Temetési adatok

1982. december 7.

Budapest

Rákoskeresztúr [Kozma utca 6]


Család

Sz: Földes Sándor (†1970) könyvkötő, majd az Országos Tervhivatal főelőadója, Haász Margit. Testvére: Földes Ferenc olajmérnök. F: Berezsnich Tamara (1932–) kémikus, az MTA KKKI Állami Díjas tud. főmunkatársa. Fia: Földes András közgazdász.

Iskola

A bp.-i Zrínyi Miklós Gimnáziumban éretts. (1948), a BME Vegyészmérnöki Karán végzett (1952), doktorált (1960); a kémiai tudományok kandidátusa (Leningrád, 1955; honosítva: Bp., 1956), a kémiai tudományok doktora (1968). Az MSZMP KB Politikai Főiskoláján is végzett (1977). Az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.).

Életút

A BME Vegyészmérnöki Kar Vegyipari Műveletek és Gépek Tanszék egy. adjunktusa (1956–1961), egy. docense (1961–1969), egy. tanára (1969. júl. 1.–1974. nov. 30. és 1977. júl. 1.–1982. nov. 28.) és a Tudományos Osztály vezetője (1970–1972); közben az MTA Természettudományi I. Főosztály vezetője (1974. dec. 1.–1977. jún. 30.). A Minisztertanács Tudománypolitikai Bizottsága Titkárságának külső munkatársa (1979–1982). Az MTA KFKI Kísérleti Atomreaktor Kémiai Osztálya, ill. a Pécsi Uránércbánya Vállalat külső tervezőmérnöke (1957–1958), a Berentei Vegyiművek főtechnológusa (1960). Az MTA Automatizálási Kutató Intézete tud. munkatársa (1963–1971). A Müncheni Műszaki Egyetemen a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ösztöndíjasa (1964–1965). A Leningrádi Technológiai Intézet (= Egyetem) Vegyipari Műveletek és Készülékek Tanszékének aspiránsa (1952–1955). A BME Vegyészmérnöki Kar MSZMP-titkára (1961–1964), a BME Pártbizottsága tagja (1962–1975). Vegyipari műveletekkel, automatizálással, elsősorban a desztillációs eljárások vizsgálatával, a desztilláció és abszorpció rendszertechnikájával, ill. matematikai modellezésével, dinamikájával és optimalizálásával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a szita- és rácstányéros kolonnák hidrodinamikájára és anyagátviteli hatékonyságára vonatkozó általános összefüggések feltárása terén. Megalkotta a rácstányéros kolonnák optimális gőzsebességére vonatkozó képletet, amely Földes-féle egyenlet néven vált ismertté. Nemzetközileg elismert a hatásfok számításának általa kidolgozott módszere is. Az energiafogyasztás csökkentésének célkitűzésével és a termodinamikai elvi megalapozás igényével világviszonylatban is az elsők között foglalkozott a desztilláló berendezések energetikai vizsgálatával.

Emlékezet

Budapesten hunyt el, a Rákoskeresztúri Izraelita Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította.

Elismertség

Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya tanácskozási jogú tagja (1980–1982). Az MTA Vegyipari Műveleti Munkabizottsága, Műszaki Kémiai Bizottsága, Automatizálási és Számítástechnikai Bizottsága tagja.

Elismerés

A Leningrádi Műszaki Egyetem tb. doktora (1978). Munka Érdemrend (ezüst, 1964). Kiváló feltaláló (arany, 1970), a Műszaki Könyvkiadó Nívódíja (1979).

Főbb művei

F. m.: A szétválasztandó elegyek fizikai-kémiai tulajdonságainak befolyása az anyagátvitelre tányéros desztilláló kolonnákban. Kand. értek. Orosz nyelven. (Leningrád, 1955)
Investigation of Perforated Plates of Rectifying Columns. (Acta Chimica, 1958)
Rektifikáló oszlopok tányérhatásfoka. (Magyar Kémikusok Lapja, 1959)
A fluidizáció. (Technika, 1959)
An Empirical Correlation for Turbogrid Trays. (British Chemical Engineering, 1960)
Vegyipari műveletek, gyakorlatok. Egy. jegyz. Többekkel. (Bp., 1963)
Analogy between Hydrodinamic and Masstransfer Processes Taking Place on Perforated Place in Diffusion Apparatuses. (Periodica Polytechnica. Chemical Engineering, 1965)
Szabályozástechnikai gyakorlatok. Egy. jegyz. Többekkel. (Bp., 1966)
Desztilláló kolonnák tervezésének, működésének és optimalizálásának kérdései, különös tekintettel a rácstányéros oszlopokra. Doktori értek. (Bp., 1967)
Efficiency of Turbogrid Tray Distillation Columns. 1–2. Evangelidi, I.-vel. (British Chemical Engineering, 1968)
A desztilláló berendezések értékelési módjai és fejlődésük irányai. (Magyar Kémikusok Lapja, 1969)
Desztilláló berendezések. Gyökhegyi Lászlóval, Győri Józseffel. (Bp., 1970)
Optimization of a Stepwise Realization of Heat Turnover in Distillation. Fonyó Zsolttal. (Acta Chimica, 1974)
Többkomponensű rektifikálás matematikai modellezése iterációval. Fonyó Zsolttal. (Kémiai Közlemények, 1975)
Vegyipari szabályozástechnika. Egy. jegyz. Borus Andorral. (Bp., 1976)
A reaktív desztilláció számítási módszerei. Hunek Józseffel, Sawinsky Jánossal. (Magyar Kémikusok Lapja, 1976)
Vapour Flow Lag in Distillation Columns. (Chemical Engineering Science, 1978)
Rektifikálás. Az ipari desztilláció tervezése és megvalósítása. Fonyó Zsolttal. (Bp., 1978)
Methods for Calculating Reactive Distillation. Hunek Józseffel, Sawinsky Jánossal. (International Chemical Engineering, 1979)
Energetische Analyse von Stoffübertragungsprozessen. Fonyó Zsolttal. (Leipzig, 1980).

Irodalom

Irod.: F. P. (A Jövő Mérnöke, 1982. dec. 10.) Beck Mihály: F. P. (Magyar Tudomány, 1983) Hajdú Hajnalka: P. F. (Periodica Polytechnica. Chemical Engineering, 1983).

Megjegyzések

Váratlan halála miatt akadémiai székfoglalót nem tartott!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013