Frigyes Ervin
Frigyes Ervin

2024. július 25. Csütörtök

Frigyes Ervin

közgazdász

Névváltozatok

Friedmann

Születési adatok

1929. november 23.

Budapest

Halálozási adatok

2011. december

Budapest

Temetési adatok

2011. december 17.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Friedmann M. Mátyás (†1944) kereskedelmi alkalmazott, Veisz Erzsébet. F: 1955–1960: Bán Klára gyors- és gépírónő. Elvált.

Iskola

Kereskedelmi iskolában (1945–1946), a Pázmány Péter Tudományegyetemen, ill. az ELTE BTK-n tanult (1948–1950), majd az MKKE-n közgazdász okl. szerzett (1953), az MKKE-n doktorált (1959), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1966).

Életút

A Dukesz és Pelczen Kötöttárugyár hurkolótanonca (1946–1948), hurkolósegéde (1948–1949). A Munkatudományi és Racionalizálási Intézet, ill. az Országos Munkabér Bizottság Titkársága Munkalélektani, ill. Oktatási Osztályának oktatási előadója (1949–1951). Az Országos Tervhivatal (OT) Munkaügyi Főosztálya (1951–1952), Közgazdasági Főosztálya (1952–1960), Távlati Tervezési Főosztálya főelőadója, osztályvezetője (1960–1966). A Tervgazdasági Intézet osztályvezetője (1966–1990), a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Közgazdaságtan–Védelemgazdaságtan Tanszék tanszékvezető egy. docense (1992-től). Luandában (Angola) gazdasági tanácsadó (1988–1992). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1960–1963). Életszínvonal-kutatással, munkaerő-gazdálkodási, demográfiai, jövedelemszóródási problémákkal foglalkozott. Nevéhez fűződik a lényegében évtizedekig érvényben levő reálbér- és reáljövedelem-számítási tervmetodika, a jövedelemeloszlást meghatározó tényezők egzakt elemzésére alkalmas módszernek kidolgozása. Jelentős szerepet játszott az életszínvonal és a foglalkoztatottság távlati tervezési munkálataiban, számos népszerűsítő bér- és gazdaságpolitikai mű és jegyzet szerzője, ill. szerkesztője.

Emlékezet

Budapesten (Újlipótváros, XIII. kerület Pozsonyi út 44–46.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Főbb művei

F. m.: Munkaerő és foglalkoztatottság Kelet-Európában és a Szovjetunióban. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága által készített tanulmány. Ford. Meitner Tamással. (Bp., 1958)
Az életszínvonal mutatói. Tervezési és számbavételi kérdések. Egy. doktori értek. (Bp., 1958)
A foglalkoztatottság mértéke és az életszínvonal. (Figyelő, 1958)
A reálbér és a reáljövedelem mutatójának számbavételéről. – A bérből és fizetésből élők reáljövedelmének tervezési és számítási problémái. (Munkaügyi Szemle, 1959)
A munkás és alkalmazotti jövedelmi rétegződés legfontosabb tényezői. (Statisztikai Szemle, 1964)
A népesség család-, ill. háztartástípusok szerinti megoszlásának lineáris modellje. (Demográfia, 1965)
A munkások és alkalmazottak jövedelemeloszlásának elemzése és tervezési módszerei. Kand. értek. (Bp., 1965)
Kísérlet egy komplex oktatási és munkaerő modellrendszer demográfiai változóinak egységes lineáris modellbe foglalására. (Demográfia, 1968)
Új jövedelem-egyenlőtlenségi mutatók, tulajdonságaik és hasznosítási lehetőségeik. Éltető Ödönnel. (Szigma, 1968)
Jövedelmek a háború utáni Európában. Jövedelempolitika, a jövedelmek növekedése és eloszlása. Írta többekkel. Szerk. Szilágyi György, Kőszegi Lászlóné. (Bp., 1968)
A munkás–alkalmazott népesség jövedelemegyenlőtlenségének néhány kérdése. (Gazdaság- és Jogtudomány, 1971)
Strukturális változások mértékének és irányának vizsgálata. Simon Bélánéval. (Szigma, 1972)
Indicators for Structural Changes and Deviations Based on Classical Vector Analysis. Simon Nórával. (Acta Oeconomica, 1972)
Új eljárás a személyi jövedelemelosztás tervezéséhez. (Gazdaság, 1972)
A személyi jövedelemeloszlás tervezése. (Tervgazdálkodásunk időszerű kérdései. Szerk. Ganczer Sándor. Bp., 1973)
A be nem vallott jövedelmek lehetséges hatása a személyi jövedelemelosztás egyenlőtlenségére. (Bp., 1980)
A jövedelem- és szociálpolitika távlati koncepcionális kérdései. Boldoczky Jánosnéval, Magyar Bélánéval. (Szociálpolitikai Értesítő, 1985)
Közgazdaságtan. Egy. jegyz. Jászay Bélával, Simon Lászlóval. (Bp., 1999)
Struktúra – koncentráció – egyenlőtlenség. (Statisztikai Szemle, 2000).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 2012. jan. 7.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője