Gábor György
Gábor György

2023. december 1. Péntek

Gábor György

orvos, belgyógyász, kardiológus

Születési adatok

1913. december 17.

Budapest

Halálozási adatok

1979. június 8.

Budapest

Temetési adatok

1979. június 22.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: édesapja állatorvos volt. 1949-től nős. F: az Akadémiai Kiadó szerkesztője volt. Fia: Gábor András.

Iskola

Az Állatorvosi Főiskolán (1931–1933), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult (1933–1938), a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1938), belgyógyász szakorvosi vizsgát tett (1943). Az orvostudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1965). Pártfőiskolát végzett (1953).

Életút

A bp.-i Maglódi úti Horthy Miklós Kórház (1938–1940), a Szent Rókus Kórház (1940–1944), a Bajai Kórház Klinikai Diagnosztikai Osztályának segédorvosa (1941–1944). A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. a BOTE I. sz. Belgyógyászati Klinika egy. tanársegéde (1946–1947), egy. adjunktusa (1947–1951), a III. sz. Belgyógyászati Klinika egy. docense (1951–1959), a BOTE, ill. a SOTE II. sz. Belgyógyászati Klinika egy. docense (1959–1966), a IV. sz. Belgyógyászati (= Kardiológiai) Klinika egy. tanára (1966. márc. 1.–1979. jún. 8.) és az Országos Kardiológiai Intézet igazgatója (1966–1977), főigazgatója (1977–1979). A BOTE Általános Orvostudományi Kar dékánhelyettese (1959–1964). A BOTE Marxizmus-Leninizmus Tanszék vezetője is (1953–1955), majd a Tanszék külső munkatársa (1956–1957). Tudományos pályafutásának kezdetén az elektrokardiográfia kérdéseivel foglalkozott, később érdeklődése a szív dinamikájának vizsgálata felé fordult. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a szív saját vérellátásának vizsgálata, ill. a koronáriakeringés patomechanizmusának tanulmányozása terén. Nagy szerepet játszott a magyar kardiológia világszínvonalra emelésében: elsősorban az ő tevékenysége révén lett az Országos Kardiológiai Intézet az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) egyik referenciaközpontja.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). Emlékére a Magyar Kardiológusok Társasága Gábor György-díjat alapított (a Magyar Kardiológusok Társasága éves kongresszusán adják át, s ezen alkalomból tiszteletére emlékelőadásokat is tartanak). Nevét viseli továbbá az Országos Kardiológiai Intézet Gábor György-alapítványa (közhasznú társaság az infarktus ellen, 1989-től).

Elismertség

A Magyar Kardiológusok Társasága elnöke, a Korányi Sándor Társaság vezetőségi tagja. Az Orvos-egészségügyi Szakszervezet Belgyógyász Szakcsoportjának alelnöke, a TIT egészségügyi szakosztályának választmányi tagja. A Nemzetközi és az Európai Kardiológiai Társaság tagja. Az Amerikai Kardiológiai Társaság, az NDK Kardiológiai és Angiológiai Társasága, a Grúz Orvosi Társaság, a Perui Kardiológiai Társaság tb. tagja.

Szerkesztés

A Cardiologia Hungarica c. folyóirat főszerkesztője (1972-től).

Főbb művei

F. m.: A nikotinsav hatása a gyomor sósavának termelésére. (Orvosi Hetilap, 1941. 49.)
Az elektromos diastole – T–P távolság – mérésének jelentősége. (Orvosi Hetilap, 1942. 10.)
A mellékvesekéreg szerepe az allergiában. (Orvostudományi Közlemények, 1944)
Az endocarditis lenta halmozódása 1945 óta. (Orvosok Lapja, 1948)
A bőr és a belső szervek vasomotoros reakciójának kérdéséhez. Földi Mihállyal, Komáromy Istvánnal. (Orvosi Hetilap, 1949. 13.)
Az inzulin által okozott elektrokardiográfiai elváltozások keletkezéséről. Solti Ferenccel. (Magyar Belorvosi Archívum, 1953)
Laboratóriumi röntgen- és EKG-vizsgálatok indicatiója és értékelése. Fischer Antallal, Fogel Máriával. (A gyakorló orvos könyvtára. Bp., 1954)
A szívverés dinamikája egészségeseken és cardialis decompensatioban szenvedőkön. Forgács Lillával. (Orvosi Hetilap, 1958. 45.)
Az elektromos systole – Q–T távolság – megnyúlása egyes labilis hypertonia fajtákban. Török Eszterrel. (Magyar Belorvosi Archívum, 1958)
A káliumszint változásának hatása túlélő békaszív contractilitására. Solti Ferenccel. (Kísérletes Orvostudomány, 1958)
A szív dinamikus működéseinek változása Rauwolfia-alkaloidák – Rauwofur, Rausedyl – hatására. Forgács Lillával, Szabó Zoltánnal. (MTA V. Osztályának Közleményei, 1959)
Electrocardiographic Changes in Progressive Systemic Sclerosis Scleroderma. Urai Lászlóval. – Mechanical Events of the Cardiac Cycle in the Normal Heart as Studied by the Ballistocardiogram. Forgács Lillával. – The Role of the Dynamics of Systole in the Adaptability of the Heart. Székely Judittal, Vajda D.-vel. (Acta Medica, 1959)
Stophantin készítmények hatása a szívverés dinamikájára szívelégtelenségben. Forgács Lillával. (Orvosi Hetilap, 1960. 34.)
Essais clinique concernant l’efficacité de la digoxine. – Klinische Bewertung der Digoxinwirkung. Forgács Lillával. (Therapia Hungarica, 1960)
Cardiovascular Hyperkinetic Syndrome. (Acta Medica, 1961)
A serumglutamin-oxalecetsav-transaminase – SGO-T – változása különböző arrhythmiákban. Többekkel. (Magyar Belorvosi Archívum, 1961)
Alterations in the Dynamics of the Systole in Extrasystolia. Ven Pin Csannal. (Acta Medica, 1962)
A cardialis decompensatio digitalis kezelése. (Orvosi Hetilap, 1962. 40.)
A myocardium infarctus korai felismerésének és korszerű kezelésének problémái. (Orvosképzés, 1962)
Angina pectoris – myocardium infarctus. (A gyakorló orvos könyvtára. Bp., 1963)
Cardialis decompensatio kezelése acetyl- digitoxinnal. Acedoxyn. (Orvosi Hetilap, 1964. 15.)
Szívbetegségekről – szívbetegeknek. (Medicina Kiskönyvtár. Bp., 1964
2. kiad. 1971
3. kiad. 1974)
A systole dinamikája a szív ép és kóros állapotaiban. Doktori értek. (Bp., 1964)
Gondozási irányelvek. Szívbetegek, hypertoniás betegek, cukorbetegek és fekélybetegek gyógyítása. Összeáll. Többekkel. (Bp., 1966)
Az érfal-átáramlás szerepe a coronaria elváltozások kialakulásában. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1967. 2.)
A carotis pulzusgörbe első deriváltjának felhasználása a szívizom contractilitás változásának meghatározására. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1968. 7.)
Kardiológia az orvosi gyakorlatban. (A gyakorló orvos könyvtára. Bp., 1972
2. kiad. 1975)
A posztinfarktusos szindrómáról. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1976. 30.)
Az aorta- és a mitrális billentyűbetegség műtéti korrekciójának indikációi. (Orvosi Hetilap, 1976. 38.)
Akut szívizominfarktushoz társuló ritmuszavarok korszerű kezelése. (Gyógyászat, 1977)
A persistáló ST- elevatio jelentősége myocardialis infarktus után. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1977. 1.)
A nemzetközi együttműködés jelentősége a kardiovaszkuláris betegségek kutatásában. (Népegészségügy, 1977)
A bal kamrai aneurysma kimutatása echocardiographiás M-scna technikával. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1979)
A szabaddá vált CPK és CPK/MB isoenzym meghatározása myocardialis infarctusban. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1980).

Irodalom

Irod.: Orvosi lexikon. I–IV. köt. Főszerk. Hollán Zsuzsa. (Bp., 1967–1973)
Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1979. jún. 19.)
Ghyczy Kálmán: In memoriam G. Gy. (Cardiologia Hungarica, 1979)
Hutás Imre: G. Gy. (Orvosi Hetilap, 1979. 40.)
Honti József: G. Gy. kardiológus munkássága. (Magyar Nemzet, 1988. dec. 15.)
Keltai Mátyás: Intézetünk második igazgatója: G. Gy. (Cardioscan, 1997)
Gergely András: Jeles magyar zsidó orvosok lexikona. (Bp., 2001).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője