Garai Jenő
Garai Jenő

2024. június 21. Péntek

Garai Jenő

vegyészmérnök, borász

Névváltozatok

1898-ig Günsberger

Születési adatok

1882. november 28.

Szombathely

Halálozási adatok

1949. július 15.

Budapest


Család

Sz: Günsberger Sándor, Scheiber Paula.

Iskola

Középiskoláit Budapesten végezte, a bp.-i József Műegyetemen vegyészmérnöki okl. szerzett (1906).

Életút

Az Országos Magyar Chemiai Intézet (= Kémiai Intézet) díjnoka (1906–1909), a Borkémiai Osztály segédvegyésze (1909–1911), vegyésze (1911–1921), osztályvezető fővegyésze (1921–1942), a zsidótörvények miatt kényszernyugdíjazták (1942–1945). A II. vh. után reaktiválták, az Intézet kísérletügyi főigazgatója (1945–1949). A magyarországi borok és mustok összetételének vizsgálatával, az országos borellenőrzés fejlesztésével foglalkozott. Az 1924. évi IX. tc. alapján, mint osztályvezető fővegyészt, az egész ország területére szóló jogkörrel a borok hamisításának és forgalomba hozatalának ellenőrzésével megbízott pincefelügyelői jogkörrel bízták meg. Jelentős eredményeket ért el az ún. Malligand-rendszerű alkoholmeghatározó készülék korszerűsítése terén. A borászati eljárások vizsgálatán kívül az ecetgyártás körülményeit, különböző ecetsavak savtartalmát is vizsgálta.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugodott. Sírját felszámolták!

Főbb művei

F. m.: A must és a bor szabad kénessavtartalmának gyors meghatározása a gyakorlatban. (Borászati Lapok, 1931)
A borok kezelése, javítása, bortörvény. (Borászati Lapok, 1934)
A cinktartalmú borok vizsgálata. Tóth Edével. (Kísérletügyi Közlemények. Melléklet, 1935)
A bor és a must szabad kénessavtartalmának gyors meghatározására szolgáló gyakorlati készülék módosítása. (Borászati Lapok, 1936)
Az ecetek savtartalmának meghatározása és a mintavétel körüli eljárások. Az ecetmérő. (Bp., 1937)
Termelőkimérések és a borellenőrzés. (Magyar Bor és Gyümölcs, 1947).

Irodalom

Irod.: Hajós György: A borvizsgálat magyar úttörői. (Országos Borminősítő Évkönyve. Bp., 1936)
Geday Gusztáv: Emlékezés nagy elődeinkre. G. J. (Borászati füzetek, 2009).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője