Garai Jenő
Garai Jenő

2021. szeptember 24. Péntek

Garai Jenő

vegyészmérnök, borász

Névváltozatok

1898-ig Günsberger

Születési adatok

1882. november 28.

Szombathely

Halálozási adatok

1949. július 15.

Budapest


Család

Sz: Günsberger Sándor, Scheiber Paula.

Iskola

Középiskoláit Budapesten végezte, a bp.-i József Műegyetemen vegyészmérnöki okl. szerzett (1906).

Életút

Az Országos Magyar Chemiai Intézet (= Kémiai Intézet) díjnoka (1906–1909), a Borkémiai Osztály segédvegyésze (1909–1911), vegyésze (1911–1921), osztályvezető fővegyésze (1921–1942), a zsidótörvények miatt kényszernyugdíjazták (1942–1945). A II. vh. után reaktiválták, az Intézet kísérletügyi főigazgatója (1945–1949). A magyarországi borok és mustok összetételének vizsgálatával, az országos borellenőrzés fejlesztésével foglalkozott. Az 1924. évi IX. tc. alapján, mint osztályvezető fővegyészt, az egész ország területére szóló jogkörrel a borok hamisításának és forgalomba hozatalának ellenőrzésével megbízott pincefelügyelői jogkörrel bízták meg. Jelentős eredményeket ért el az ún. Malligand-rendszerű alkoholmeghatározó készülék korszerűsítése terén. A borászati eljárások vizsgálatán kívül az ecetgyártás körülményeit, különböző ecetsavak savtartalmát is vizsgálta.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugodott. Sírját felszámolták!

Főbb művei

F. m.: A must és a bor szabad kénessavtartalmának gyors meghatározása a gyakorlatban. (Borászati Lapok, 1931)
A borok kezelése, javítása, bortörvény. (Borászati Lapok, 1934)
A cinktartalmú borok vizsgálata. Tóth Edével. (Kísérletügyi Közlemények. Melléklet, 1935)
A bor és a must szabad kénessavtartalmának gyors meghatározására szolgáló gyakorlati készülék módosítása. (Borászati Lapok, 1936)
Az ecetek savtartalmának meghatározása és a mintavétel körüli eljárások. Az ecetmérő. (Bp., 1937)
Termelőkimérések és a borellenőrzés. (Magyar Bor és Gyümölcs, 1947).

Irodalom

Irod.: Hajós György: A borvizsgálat magyar úttörői. (Országos Borminősítő Évkönyve. Bp., 1936)
Geday Gusztáv: Emlékezés nagy elődeinkre. G. J. (Borászati füzetek, 2009).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013