Garai Károlyné
Garai Károlyné

2021. május 17. Hétfő

Garai Károlyné

filozófus

Névváltozatok

Garainé Kiss Aranka

Születési adatok

1930. január 2.

Magyaróvár, Moson vármegye

Halálozási adatok

1979. február 28.

Győr


Család

Sz: Gaál Anna (†1956). Munkáscsaládból származott, hárman voltak testvérek. F: 1949-től Garai Károly, az MSZMP Mosonmagyaróvári Városi Bizottságának politikai munkatársa, később a város párttitkára. Leánya: Garai Aranka (1950–) és Garai Katalin (1953–); fia: Garai Károly (1954–).

Iskola

Elemi és középiskoláit Mosonmagyaróvárott végezte, 1945 után kereskedelmi iskolát és négy-, ill. hathetes pártiskolát végzett, valamint különböző időtartamú pártiskolákat és szakosító iskolákat végzett (1950-es évek eleje–1955). Az ELTE BTK-n filozófia szakos előadói okl. szerzett (1964), doktorált (1965), a filozófiai tudományok kandidátusa (1973).

Életút

A Mosonmagyaróvári Műselyemgyár segédmunkása (1944–1949). A Győr-Sopron Megyei Pártiskola előadója (1949–1956), egyúttal a helyi és a nagybudapesti pártbizottság mellett működő pártiskolán a filozófia előadója (1955–1956). A Győr-Sopron Megyei MLEE igazgatója (1957–1959), a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola Marxizmus-Leninizmus Tanszék egy. adjunktusa (1959– 1964), egy. docense (1964–1979). Az MTA–TMB-n Wirth Ádám l. aspiránsa (1965–1969). A marxizmus-leninizmus elméletével és a világnézeti oktatás kérdéseivel foglalkozott.

Elismerés

Munka Érdemrend (bronz, 1968), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970).

Főbb művei

F. m.: Az oktatási reform világnézeti vonatkozású kérdései a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskolán. (Felsőoktatási Szemle, 1964)
A társadalmi szükségszerűség és a tudatos emberi tevékenység viszonya a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet időszakában. Egy. doktori értek. Bp., 1965)
Az objektív és szubjektív tényezők viszonya a társadalom életében. (Társadalmi Szemle, 1965)
Az ösztönösség és a tudatosság viszonyának néhány filozófiai kérdése a szocialista társadalomban. Kand. értek. (Bp., 1972
kivonatosan: Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola Közleményei, 1967)
A szocialista tudatosság alapvető színterei. E színterek sajátossága és kölcsönhatásuk. (A Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar Közleményei, 1972)
A tudatos emberi és a társadalmi törvény összefüggéseihez. (A Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar Közleményei, 1973).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013