Gáspár Ervin
Gáspár Ervin

2021. október 17. Vasárnap

Gáspár Ervin

politikus, újságíró, író

Születési adatok

1912. november 27.

Budapest

Halálozási adatok

1977. március 20.

Svájc


Család

Sz: Gáspár Dezső (†1917), Wilhelm Olga (†1912). F: 1936-tól Bognár Anna tisztviselő.

Iskola

A bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Közgazdaság-tudományi Karán végzett (1934).

Életút

A két vh. között különböző budapesti lapok újságírója (1934–1943). Az FKgP tagja (1943-tól), Magyarország német megszállása után a nemzeti ellenállás résztvevője a Gestapo több hónapra letartóztatta (1944–1945). A II. vh. után az FKgP bp.-i szervezete központi főosztályának vezetője (1945. febr.–nov.), a párton belül Ortutay Gyula csoportjához tartozott; az ún. baloldali értelmiségi Fórum Klub főtitkára (1946 őszétől). Nagy Ferenc emigrációba kényszerítése után az új baloldali pártvezetőség tagja, az FKgP országos főtitkárhelyettese (1947. jún. 6.–11.), a párt újjászervezett polgári tagozatának ügyvezető elnöke (1947. jún.– 1948). A fővárosi törvényhatósági bizottság tagja (1945. okt.–1948), az FKgP pótképviselője (1945 és 1947), behívott nemzetgyűlési képviselő (Nagy-Budapest, 1947. febr.–júl.). Tiltott határátlépési kísérlet közben letartóztatták (1948), börtönbüntetésre ítélték (1948–1950), szabadulása után (1950) fizikai munkás, majd ismét újságíróként dolgozhatott, elsősorban a Magyar Nemzetbe írt (1956–1963). Svájcba emigrált (1963), újságíróként tevékenykedett (1963–1977). Az Általános Fogyasztási, Termelési és Értékesítési Szövetkezet igazgatóságának tagja (1946–1947). Íróként számos elbeszélést, humoreszket, színdarabot és rádiójátékot írt; műfordítóként elsősorban francia nyelvű ismeretterjesztő irodalmat tolmácsolt.

Elismerés

Magyar Szabadság Érdemrend (bronz, 1946; ezüst, 1947).

Szerkesztés

A Reggel c. lap szerkesztője (1947. febr.–máj.).

Főbb művei

F. m.: Krokodil. Korrajz ceruzával. Ill. Hegedűs István. (Bp., 1955)
Jancsi és Juliska. Reg. Ill. Kondor Lajos. (Bp., 1956
Vidám Könyvek. I–II. köt. 2. kiad. 1961)
A piros ruhás lány. Rádiójáték. (Bp., 1958)
Heloise és Abélard. Rádiójáték. (Bp., 1958)
ford.: Piccard, Auguste: A tenger mélyén. Ford., és a bevezetést írta. (Bp., 1961)
Casteret, Norbert: Harminc év föld alatt. (Bp., 1962)
Gilsenbach, Reimar: A szomjas föld. 6000 év küzdelme a vízért. (Bp., 1964).

Irodalom

Irod.: Vida István–Vörös Vince: A Független Kisgazdapárt képviselői. 1944–1949. (Bp., 1991)
V. I.–V. V.: G. E. (Nemzetgyűlési almanach. 1945–1947. Bp., 1999).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013