Gáspár Ervin
Gáspár Ervin

2024. május 18. Szombat

Gáspár Ervin

politikus, újságíró, író

Születési adatok

1912. november 27.

Budapest

Halálozási adatok

1977. március 20.

Svájc


Család

Sz: Gáspár Dezső (†1917), Wilhelm Olga (†1912). F: 1936-tól Bognár Anna tisztviselő.

Iskola

A bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Közgazdaság-tudományi Karán végzett (1934).

Életút

A két vh. között különböző budapesti lapok újságírója (1934–1943). Az FKgP tagja (1943-tól), Magyarország német megszállása után a nemzeti ellenállás résztvevője a Gestapo több hónapra letartóztatta (1944–1945). A II. vh. után az FKgP bp.-i szervezete központi főosztályának vezetője (1945. febr.–nov.), a párton belül Ortutay Gyula csoportjához tartozott; az ún. baloldali értelmiségi Fórum Klub főtitkára (1946 őszétől). Nagy Ferenc emigrációba kényszerítése után az új baloldali pártvezetőség tagja, az FKgP országos főtitkárhelyettese (1947. jún. 6.–11.), a párt újjászervezett polgári tagozatának ügyvezető elnöke (1947. jún.– 1948). A fővárosi törvényhatósági bizottság tagja (1945. okt.–1948), az FKgP pótképviselője (1945 és 1947), behívott nemzetgyűlési képviselő (Nagy-Budapest, 1947. febr.–júl.). Tiltott határátlépési kísérlet közben letartóztatták (1948), börtönbüntetésre ítélték (1948–1950), szabadulása után (1950) fizikai munkás, majd ismét újságíróként dolgozhatott, elsősorban a Magyar Nemzetbe írt (1956–1963). Svájcba emigrált (1963), újságíróként tevékenykedett (1963–1977). Az Általános Fogyasztási, Termelési és Értékesítési Szövetkezet igazgatóságának tagja (1946–1947). Íróként számos elbeszélést, humoreszket, színdarabot és rádiójátékot írt; műfordítóként elsősorban francia nyelvű ismeretterjesztő irodalmat tolmácsolt.

Elismerés

Magyar Szabadság Érdemrend (bronz, 1946; ezüst, 1947).

Szerkesztés

A Reggel c. lap szerkesztője (1947. febr.–máj.).

Főbb művei

F. m.: Krokodil. Korrajz ceruzával. Ill. Hegedűs István. (Bp., 1955)
Jancsi és Juliska. Reg. Ill. Kondor Lajos. (Bp., 1956
Vidám Könyvek. I–II. köt. 2. kiad. 1961)
A piros ruhás lány. Rádiójáték. (Bp., 1958)
Heloise és Abélard. Rádiójáték. (Bp., 1958)
ford.: Piccard, Auguste: A tenger mélyén. Ford., és a bevezetést írta. (Bp., 1961)
Casteret, Norbert: Harminc év föld alatt. (Bp., 1962)
Gilsenbach, Reimar: A szomjas föld. 6000 év küzdelme a vízért. (Bp., 1964).

Irodalom

Irod.: Vida István–Vörös Vince: A Független Kisgazdapárt képviselői. 1944–1949. (Bp., 1991)
V. I.–V. V.: G. E. (Nemzetgyűlési almanach. 1945–1947. Bp., 1999).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője