Gáspár Gyula
Gáspár Gyula

2021. október 26. Kedd

Gáspár Gyula

matematikus

Születési adatok

1916. december 13.

Szeged

Halálozási adatok

1980. május 17.

Miskolc


Család

Sz: Gáspár Sándor tankerületi főigazgató, Benedek Piroska Margit. F: Kelemen Gabriella. Leánya: Gáspár Gabriella (1952–); fia: Gáspár Gyula (1953–).

Iskola

Mezőtúron éretts. (1936), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1940), matematika–fizika szakos tanári okl. szerzett (1941), a matematikai tudományok kandidátusa (1970).

Életút

A debreceni Tisza István Tudományegyetem Matematika Tanszék gyakornoka (1938–1940), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Matematika Tanszék tanársegéde és az egyetem gyakorló gimnáziumának tanára (1941–1944), a Mátyásföldi Gimnázium r. tanára (1945–1947). A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Függvénytan Tanszék vezetője és az algebra ny. rk. tanára (1948–1949), az Újpesti Gimnázium r. tanára és igazgatója, egyúttal a Fővárosi Tanács általános tanulmányi felügyelője (1949–1950). A miskolci Rákosi Mátyás NME, ill. a miskolci NME Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszék intézeti tanára (1951– 1952), egy. docense (1952–1964), egy. tanára (1964. aug. 1.–1974); közben a Tanszék vezetője (1955-től), az egyetem rektorhelyettese (1957. aug. 1.–1966. aug. 1.). Az Országos Bridzs Egyesület elnöke (1962-től). Csoportelmélettel, elsősorban a végtelen permutációcsoportok általánosításával, mátrix- és determinánselméleti kérdésekkel foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a függvény-egyenletrendszerek segítségével történő determináns általánosításainak ún. axiomatikus jellemzése terén. Számos matematika-tankönyvet, egyetemi jegyzetet és egyéb oktatási segédletet írt és szerkesztett. Vizsgálta a felsőfokú matematikaoktatás magyarországi helyzetét, valamint néhány miskolci egyetemi történeti dolgozatot is közölt.

Elismertség

A Bolyai János Matematikai Társulat Miskolci Tagozatának elnöke (1955-től).

Elismerés

Szocialista Munkáért (1961), Munka Érdemrend (arany, 1966).

Főbb művei

F. m.: A végtelen permutációcsoportok általánosítása. Egy. doktori értek. (Debrecen, 1940)
Általánosított végtelen permutációk végtelen sorozata. (Kolozsvári Múzeumi Füzetek, 1944)
Matematikai példatár. (Miskolc, 1951)
Az analízis alapjai. Egy. jegyz. (Miskolc, 1952)
A Laplace-féle kifejtési tétel egy új bizonyítása. (MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya Közleményei, 1956)
A determinánselmélet axiomatikus megalapozása. (NME Közleményei, 1957)
Bevezetés a mátrixszámításba. Egy. jegyz. (Bp., 1959)
Algebra és analízis. Obádovics J. Gyulával, Szabó Miklóssal. (Bp., 1961)
Forgások tárgyalása kvaterniók segítségével. (NME magyar nyelvű közleményei, 1961)
Alkalmazott matematika olajmérnökök számára. Raisz Ivánnal. (Bp., 1962)
A determináns jellemzésére szolgáló egyik axiómarendszerre vonatkozó függetlenségi vizsgálatok. (NME magyar nyelvű közleményei, 1962)
Mátrixszámítás műszaki alkalmazásokkal. (Bp., 1963)
Matematika. Forgács nélküli melegalakító, hőkezelő és öntő szakos szakmérnökök számára. (Bp., 1964)
A determináns és általánosai jellemzése függvény-egyenletekkel. Kand. értek. (Bp., 1968)
Műszaki matematika. Egy. tankönyv. I–VII. köt. Írta többekkel. Szerk. (Bp., 1968–1977)
A Matematikai Tanszék története. Kiss Barnával. (NME Közleményei, 1974)
A matematikai alapok a műszaki felsőoktatás kezdeti időszakában. (Felsőoktatási Szemle, 1976)
Adalékok a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem történetéhez. (Borsodi Levéltári Évkönyv, 1980).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1980. dec. 21.)
G. Gy. (A Mi Egyetemünk, 1980. 19.)
G. Gy. (A Miskolci Egyetem közleményei. IV. sorozat. Természettudomány, 1996).

Megjegyzések

Gulyás téves születési adat: dec. 12.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013