Gáspár Gyula
Gáspár Gyula

2024. április 21. Vasárnap

Gáspár Gyula

matematikus

Születési adatok

1916. december 13.

Szeged

Halálozási adatok

1980. május 17.

Miskolc


Család

Sz: Gáspár Sándor tankerületi főigazgató, Benedek Piroska Margit. F: Kelemen Gabriella. Leánya: Gáspár Gabriella (1952–); fia: Gáspár Gyula (1953–).

Iskola

Mezőtúron éretts. (1936), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1940), matematika–fizika szakos tanári okl. szerzett (1941), a matematikai tudományok kandidátusa (1970).

Életút

A debreceni Tisza István Tudományegyetem Matematika Tanszék gyakornoka (1938–1940), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Matematika Tanszék tanársegéde és az egyetem gyakorló gimnáziumának tanára (1941–1944), a Mátyásföldi Gimnázium r. tanára (1945–1947). A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Függvénytan Tanszék vezetője és az algebra ny. rk. tanára (1948–1949), az Újpesti Gimnázium r. tanára és igazgatója, egyúttal a Fővárosi Tanács általános tanulmányi felügyelője (1949–1950). A miskolci Rákosi Mátyás NME, ill. a miskolci NME Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszék intézeti tanára (1951– 1952), egy. docense (1952–1964), egy. tanára (1964. aug. 1.–1974); közben a Tanszék vezetője (1955-től), az egyetem rektorhelyettese (1957. aug. 1.–1966. aug. 1.). Az Országos Bridzs Egyesület elnöke (1962-től). Csoportelmélettel, elsősorban a végtelen permutációcsoportok általánosításával, mátrix- és determinánselméleti kérdésekkel foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a függvény-egyenletrendszerek segítségével történő determináns általánosításainak ún. axiomatikus jellemzése terén. Számos matematika-tankönyvet, egyetemi jegyzetet és egyéb oktatási segédletet írt és szerkesztett. Vizsgálta a felsőfokú matematikaoktatás magyarországi helyzetét, valamint néhány miskolci egyetemi történeti dolgozatot is közölt.

Elismertség

A Bolyai János Matematikai Társulat Miskolci Tagozatának elnöke (1955-től).

Elismerés

Szocialista Munkáért (1961), Munka Érdemrend (arany, 1966).

Főbb művei

F. m.: A végtelen permutációcsoportok általánosítása. Egy. doktori értek. (Debrecen, 1940)
Általánosított végtelen permutációk végtelen sorozata. (Kolozsvári Múzeumi Füzetek, 1944)
Matematikai példatár. (Miskolc, 1951)
Az analízis alapjai. Egy. jegyz. (Miskolc, 1952)
A Laplace-féle kifejtési tétel egy új bizonyítása. (MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya Közleményei, 1956)
A determinánselmélet axiomatikus megalapozása. (NME Közleményei, 1957)
Bevezetés a mátrixszámításba. Egy. jegyz. (Bp., 1959)
Algebra és analízis. Obádovics J. Gyulával, Szabó Miklóssal. (Bp., 1961)
Forgások tárgyalása kvaterniók segítségével. (NME magyar nyelvű közleményei, 1961)
Alkalmazott matematika olajmérnökök számára. Raisz Ivánnal. (Bp., 1962)
A determináns jellemzésére szolgáló egyik axiómarendszerre vonatkozó függetlenségi vizsgálatok. (NME magyar nyelvű közleményei, 1962)
Mátrixszámítás műszaki alkalmazásokkal. (Bp., 1963)
Matematika. Forgács nélküli melegalakító, hőkezelő és öntő szakos szakmérnökök számára. (Bp., 1964)
A determináns és általánosai jellemzése függvény-egyenletekkel. Kand. értek. (Bp., 1968)
Műszaki matematika. Egy. tankönyv. I–VII. köt. Írta többekkel. Szerk. (Bp., 1968–1977)
A Matematikai Tanszék története. Kiss Barnával. (NME Közleményei, 1974)
A matematikai alapok a műszaki felsőoktatás kezdeti időszakában. (Felsőoktatási Szemle, 1976)
Adalékok a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem történetéhez. (Borsodi Levéltári Évkönyv, 1980).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1980. dec. 21.)
G. Gy. (A Mi Egyetemünk, 1980. 19.)
G. Gy. (A Miskolci Egyetem közleményei. IV. sorozat. Természettudomány, 1996).

Megjegyzések

Gulyás téves születési adat: dec. 12.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője