Gáspár János
Gáspár János

2021. október 24. Vasárnap

Gáspár János

kémikus

Születési adatok

1859. november 15.

Martonos, Udvarhelyszék

Halálozási adatok

1938. április 1.

Firtosmartonos, Hargita vármegye


Család

Unitárius családból származott. Sz: Gáspár András birtokos, martonosi Gálffy Zsuzsanna, martonosi Gálffy Mihály (1817–1854) a Makk-féle összeesküvésben kivégzett ügyvéd rokona.

Iskola

A kolozsvári unitárius főgimnáziumban éretts. (1878), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen középiskolai tanári (1883) és bölcsésztudori okl. szerzett (1886); közben a müncheni és a zürichi politechnikumban is tanult.

Életút

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Kémiai Intézetének tanársegéde (1883–1889), a magyaróvári mezőgazdasági akadémián a vegytan segédtanára (1889–1890). A temesvári főreáliskolában a vegytan és a fizika r. tanára (1890–1899), majd egy tanévre, a Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás vegyészeti laboratóriumának berendezésénél való közreműködésért szabadságolták (1899–1900). A Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet osztályvezető vegyésze (1900–1909), osztályvezető fővegyésze (1909–1917), nyugdíjazták (1917). Életének utolsó éveiben Firtosmartonoson élt. A magyar élelmiszer-kémiai kutatások egyik úttörőjeként ampelológiai, levegő- és talajkémiai vizsgálatokkal is foglalkozott. Elsőként elemezte Temesvár, majd Temes vármegye ivóvízkészletét és talaját. Alapvetően új eredményeket ért el a magyar búza kémiai összetételének tisztázása terén (Hankó Vilmossal).

Elismerés

Az MTA Lévay-jutalma (Hankó Vilmossal, 1897).

Szerkesztés

A temesvári Természettudományi Füzetek társszerkesztője (1896–1897).

Főbb művei

F. m.: Tanulmány a tömjénről [gumi olibanum]. Az oliban 12 új származékának előállítása. Egy. doktori értek. (Kolozsvár, 1886)
A gázok elnyeletése üveg által. (Kolozsvár, 1886)
Temesvár ivóvize és talajlevegőjének elemzése. (Temesvár, 1891)
A chemia szerepe az iparban és a kereskedelemben. (Temesvár, 1891)
Temesvár mély kútvizeinek elemzése. (Természettudományi füzetek. Temesvár, 1894
németül is)
A temesvári dómtéri ártézi kútvíz elemzése. (Természettudományi füzetek. Temesvár, 1895
németül is)
A tápszerek vizsgálata. (Természettudományi füzetek. Temesvár, 1895)
Temesmegyei talajok elemzése. (Természettudományi füzetek. Temesvár, 1896)
A magyar búza chemiai összetétele. Hankó Vilmossal. – Adatok a búzasikér chemiai összetételéhez. (Mathematikai és természettudományi értesítő, 1899)
Amerikai szőlővesszők elemzése. (A Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet Közleményei, 1903)
Baranyamegyei borok elemzése. (A Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet Évkönyve, 1904)
Újabb szőlővédelmi anyagok. (A Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet évkönyve. Bp., 1912)
A mustok és borok összetételére közreható termelési tényezők. (Bp., 1913)
A rézgálickérdés a szőlőművelésben. (Köztelek, 1915)
A thanaton és a szőlőmoly elleni védelem. (Borászati Lapok, 1917).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013