Gáspár Margit
Gáspár Margit

2021. május 14. Péntek

Gáspár Margit

könyvtáros, bibliográfus

Névváltozatok

1911-ig Gasparecz Margit 

Születési adatok

1893. augusztus 4.

Budapest

Halálozási adatok

1980. szeptember 25.

Budapest


Család

Sz: Gasparecz János, Teplan Mária. Testvére: Gáspár János (1899–1989) orvos, antropológus.

Iskola

A budapesti katolikus gimnáziumban éretts. (1917), a Pázmány Péter Tudományegyetemen kémia–természetrajz szakos középiskolai tanári okl. (1922), bölcsészdoktori okl. szerzett (1925).

Életút

A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Hírlaptárának könyvtárosa (1923), az MNM Műszaki és Segédszemélyzeti Állományának számellenőre (1923), a Hírlaptár könyvtári segédtisztje (1923–1928), alkönyvtárnoka (1929–1935). Az MNM Könyvtára, ill. az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Nyomtatványtár Katalógusosztályának helyettes vezetője (1936–1937), a Szerzeményi (Gyarapodási) Osztály osztályvezető főkönyvtárosa (1938–1944), főkönyvtárnoka (1945–1949), nyugdíjazták (1949). A Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) nyugdíjas tud. munkatársa (1951–1954), nyugdíjas könyvtárosa (1955-től).

Az egyik első magyarországi természettudományi szakképzettségű könyvtáros–bibliográfus, a magyar kémiai szakbibliográfia úttörője. Ő állította össze elsőként a modern magyar kémiai irodalom könyvészetét (1901-től 1955-ig, több kötetben). Kéziratban maradt szintén értékes állattani szakirodalmi bibliográfiája. Számos nagy értékű kézirattal és határon kívüli hungarikával bővítette az MNM Könyvtárát, ill. az OSZK-t. Könyvtárosként elsősorban a kötelespéldány-törvénnyel, ill. a törvény betartásának ellenőrzésével foglalkozott.

Főbb művei

F. m.: Újabb elméletek a pleisztocénról, s azok alkalmazhatósága Magyarországra. Egy. doktori értek. (Bp., 1925)
A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1901–1925. (A magyar tudományos irodalom bibliográfiája. Bp., 1931)
Tartsd meg a kötelespéldány- törvényt! (Sokszorosító Ipar, 1940)
A Széchényi Könyvtár és a nyomdavilág pereskedése. – Felvidéki és kárpátaljai könyvgyűjtés. – A kötelespéldány-törvény miatt indított kihágási eljárások. (Magyar Könyvszemle, 1940)
A legújabbkor magyar könyvészeti törekvései. – Keletmagyarországi és erdélyi gyűjtés. – Délvidéki gyűjtés. (Magyar Könyvszemle, 1942)
A kötelespéldány-szolgáltatás fejlődése és visszaesése az utóbbi esztendőkben. (Magyar Könyvszemle, 1945)
A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1946–1950. Összeáll. (Bp., 1954)
A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1926–1945. Összeáll. (Bp., 1957)
A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1946–1955. Összeáll. (Bp., 1958).

Irodalom

Irod.: Móra László: G. M. 1893–1980. (Könyvtáros, 1983)
Móra László: G. M., a magyar kémiai tudományok kiváló bibliográfusa. (Magyar Kémikusok Lapja, 1983)
Fábián Éva: G. M., a magyar kémiai irodalom bibliográfiájának megteremtője. (Nehézvegyipari Kutatóintézet Közleményei, 1985).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013